Viktig melding

Uvær med sterk vind i Lofoten - utvis forsiktighet

Orkan i kastene i enkelte områder av Vestvågøy

Leknes havn for litt siden. Sigve Olsen

Uvær gir utfordringer

I formiddag meldte Avinor om kraftig vind i kastene ved Leknes lufthavn. Målt 33,5 ms, noe som tilsvarer orkan. Skolene og barnehagene er stengte. Busser er innstilte. Fergesamband er innstilte, og overganger ved broer kan være tidvis stengte. 

Rundt i kommunen kan det være løse gjenstander som kan blåse mot eiendom og mennesker, så søk å unngå opphold ute, såfremt man ikke må. Løse gjenstander, som eksempelvis takplater, utgjør en betydelig risiko for mennesker utenfor kjøretøy i enkelte områder.

Det er utfordringer i forbindelse med ferdsel enkelte steder og veinettet kan tidvis være stengt grunnet overvann og gjenstander i veibanen. 

Søk oppdateringer i lokal media, kommunale sider og ellers der det finnes oppdatert, tilgjengelig informasjon før dere legger ut på noe. Hold dere gjerne innendørs såfremt mulig!

Kommuneadministrasjonen søker å holde seg situasjonsbevisste og har fortløpende kontakt med eksterne beredskapsaktører.

Vi følger situasjonen og treffer tiltak innenfor vårt ansvarsområde.