Viktig melding

Beredskap på jod

Beredskapsansvarlig Thomas Thomassen og kommuneoverlege Eva K. Nordberg informerer nærmere om beredskap i følge med atomulykker.

Sigve Olsen  

Kommunen har beredskap for utdeling av jod, jfr. tidligere informasjon gitt av Vestvågøy kommune.

Helsedirektoratet har nylig endret forutsetningene og kravene for utdelingen av jod til målgruppen. Ny forutsetning går i hovedtrekk på at jod skal kunne deles ut innen fire timer, og at kommunens ansvar skal dekke dagtid, altså i normal skole og barnehagetid.

Vestvågøy kommune vil også utarbeide en plan for å kunne bistå befolkningen (målgruppen) med tilgang til jod i tilfeller utenom dagtid, om det blir behov for det. Hovedprioriteten vår er likevel å besørge en effektiv og målrettet distribusjon av jod ut fra krav gitt i sentrale føringer.

Tidskravet på fire timer er en kraftig innskjerping fra tidligere føringer gitt av sentrale myndigheter, uten at dette er alarmerende. Dette er god beredskap, og også en trygghet for befolkningen. Deler av planen, som var etablert, må derfor endres i noen grad. Endringer pågår, og kommuneorganisasjonen har dette som en høyt prioritert sak.

Det jobbes nå med en kontrollert distribusjon av tabletter ut til alle kommunale og private barnehager, til alle private og offentlige skoler, samt til den videregående skolen. Den øvrige målgruppen vil bli ivaretatt ut fra en annen type distribusjon. Det jobbes aktivt med detaljene i denne planen, men tilgangen vil bli ivaretatt hvis situasjonen skulle kreve det. Det er detaljer i planen som går på opplæring i følge med distribusjon av jod, samt innhenting av samtykke fra pårørende til barn under 16 år. Det jobbes aktiv med disse temaene.

Vestvågøy kommune er i stand til å aktivere nødvendige ressurser for en effektiv distribusjon av jodtabletter innenfor kravet som er gitt.

Kommuneoverlege Eva K. Nordberg, beredskapsansvarlig Thomas Thomassen og brannsjef Ragnhild Sæbø i planleggingsmøte opp mot atomberedskapen. Lisa Mevold  
Vi benytter anledningen til igjen å minne befolkningen om at det, til enhver tid, er fornuftig å inneha en egenberedskap opp mot uforutsette hendelser uavhengig av denne spesifikke situasjonen. Les mer i link fra DSB her

Når det konkret gjelder jodtabletter, så er det ingen grunn til «å hamstre» tabletter som egenberedskap. Ut fra at et barn fra 3 til 12 år normalt skal innta en halv tablett av type jodix én gang, og i helt spesielle situasjoner, innta en ny halv tablett senere, så gir det seg selv at det ikke er et stort behov for tabletter i husholdningen. Andre typer jod kan kreve en eller to tabletter ut fra styrkegrad. Les mer om jodtabletter i link fra DSA på ulike språk her

Et tips er at det kan være en mulighet for at naboer kan dele på en ti-pakning med jodtabletter.
Ingen må innta jodtabletter uten etter nærmere beskjed fra myndighetene.

Vi minner om at sentrale myndigheter beskriver at det er liten sannsynlighet for at det vil være behov for inntak av jod i Norge selv om det skulle oppstå en ulykke ved for eksempel et atomkraftverk i Ukraina. De beskriver også at det er liten sannsynlighet for at det her vil bli gitt beskjed om at befolkningen skal holde seg innendørs. Bruk av tilfluktsrom er ikke nevnt i noen sammenheng av sentrale myndigheter.