Viktig melding

Her er det reelle tallet på utlendinger i Lofoten

Vestvågøy kommune kjørte klokka 16.50 en simulering av et varsel til alle mobiltelefoner i hele Lofoten. Simuleringen viser at det nå er cirka 800 turister igjen i Lofoten.

Tallene viser at antallet turister har gått betydelig ned siden varselet til alle i samme område gikk ut mandag 16. mars. Dette varselet var aktivt frem til klokka 23.00 tirsdag 17. mars, og var et felles fremstøt i regi av Lofotrådet for å få turister til å reise hjem.

Det som også gjør den beregningen man har fått i dag adskillig mer troverdig, er at leverandøren av den løsningen Vestvågøy kommune, Vågan kommune og Flakstad kommune benytter, nå har fått løst problemet med feilkilder i form av at meldingene også ble forsøkt sendt til sim-kort i biler, boligalarmer mm. Dette skjedde ifølge programleverandøren torsdag 19. mars i form av en endring i oppsettet for slike tjenester hos Telenor. Feilkildene i dette gjorde at antall norske, svenske og tyske mobilabonnenter ikke stemte.

-Dette er svært gledelig, og jeg er ikke i tvil om at det var riktig å sende ut det fellesvarselet som Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes ble enige om. At det sms-verktøyet vi har nå, gir oss tall uten feilkilder, er også veldig nyttig for oss. Nå blir det mye enklere å følge utviklingen fra dag til dag, sier Solberg.

Vestvågøy kommune anser situasjonen vi er i som så spesiell at vi velger å la befolkningen få se beregningen av antall turister i Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes, da leverandøren allerede har fjernet nasjonaliteter det er færre enn 20 av. Disse er summert sammen under "rest", og utgjør 324. Dette av personverhensyn.

Vi antar at besøkende fra Sverige og landene "øst for Østersjøen" er arbeidsinnvandrere, og teller ikke disse som turister. Men også tallene for disse nasjonene har gått ned, og her antar vi at det var få eller ingen feilkilder med hensyn til om sim-kortet sto i en mobil eller annet utstyr.

Vårt anslag er der for at det reeelle antallet turister per i dag er cirka 800.

Ordfører Remi Solberg kan fortelle at det som nå er et problem det jobbes med å få løst, er at det fortsatt er en god del private tilbydere av overnatting som ikke har blokkert for booking. Det betyr at det fortsatt kan komme nye turister, noe Vestvågøys ordfører mener er svært uheldig.

Her ser du den oversikten programmet vi bruker ga oss klokka 16:50 i dag, lørdag 21. mars: