Til deg som vil hjem på påskeferie

Kommuneoverlegene og kriseledelsen i Vestvågøy kommune har i dag vurdert hvordan kommunen skal forholde seg til spørsmål om påskeferie hjemme i Lofoten fra studenter og innbyggere som jobber i Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. 

Kriseldelsen sier følgende om dette:

Overordnet gjelder en henstilling fra Norges statsminister Erna Solberg om å i størst mulig grad holde seg i ro der man er. Reiser som ikke er helt nødvendige skal unngås. Vi ber om at dette i størst mulig grad respekteres, da det er slik vi kan begrense koronasmitten i landet vårt.

Tilreisende som kommer hit, også de som er bostedsregistrert her i kommunen, må i 14-dagers karantene hvis de kommer fra ovenfornevnte områder. Det betyr at påskeferie hjemme i Lofoten, eller langfri for turnusarbeidere, betyr karantene med mindre man kommer fra et område som ikke er inntatt i bestemmelsene. I praksis betyr det ingen krav til karantene for de som kommer fra Trondheim og videre nordover. Det betyr likevel ikke at man ikke påfører samfunnet smitterisiko hvis man kommer fra områdene fra Trondheim og nordover, og henstillingen om å holde seg mest mulig i ro gjelder også disse.

Kriseledelsen ønsker derfor at man gjør følgende vurdering:

  • Ordinær påskeferie hjemme i Lofoten medfører økt risiko for spredning av koronasmitte, og vi henstiller til studenter og de som jobber borte om å avstå fra det. De som likevel velger å reise hjem, må orientere seg i de til en hver tid gjeldende karantenebestemmelsene, som for de fleste innebærer 14-dagers karantene. Disse bestemmelsene kan bli endret på kort varsel, og det er opp til den enkelte å orientere seg før man foretar en reise.
  • Studenter, og de som jobber borte, som ønsker å komme hjem, fordi de ikke lenger har et studietilbud og/eller arbeidsforhold der de er, har kriseledelsens aksept for å komme hjem. Kommer de fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland, må de i 14-dagers karantene.

Vi minner om at det kun er de som er symptomfrie som kan reise.

Vestvågøy kommune har så langt ingen med påvist koronasmitte, og det er av stor betydning å holde på den situasjonen så lenge vi kan, slik at helsevesenet kan være best rustet til å hjelpe syke innbyggere når smitten kommer hit.