Viktig melding

Info til foreldre/foresatte i kommunale barnehager

-Nå er det over en måned siden de fleste av barna har vært i barnehagen. For de minste, og kanskje for noen av de største må vi ta høyde for en ny periode med tilvenning. 

-Barnehagene er nå organisert på en helt ny måte, små grupper, faste voksne og mye tide ute på avgrensede områder, forteller kommunalsjef for utdanning, Bianca Halvorsen.

Her finner du informasjonsbrevene til foreldre/foresatte ved de to kommunale barnehagene i Vestvågøy:

Lynghaugen (PDF, 206 kB)

Gravdal (PDF, 153 kB)