Viktig melding

Telenor oppgraderer mobilnettet - mulige driftsforstyrrelser

Telenor oppgraderer til 5G

Oppgradering kan gi midlertidige driftsforstyrrelser

Telenor melder at de nå er i gang med en oppgradering av mobilnettet i Vestvågøy kommune. Nord-østre del står for tur, og dette vil være området omkring Bøstad og rundt Inner- og Ytterpollen (se kart). Målet er bedre 4G og tilgang til 5G. Under arbeidet som nå har startet kan det påregnes at dekningen kan gi lavere kapasitet eller ingen dekning. På henvendelse opplyste de om at de vil jobbe så raskt og effektivt de bare klarer, og at de vil ta en og en av stasjonene ned slik at de kan opprettholde best mulig dekning i prosessen. Arbeidet er forventet fullført i løpet av 16. juni. 

Telenor opplyser at de vil varsle kunder som har tjenestene trådløs bredbånd og abonnement på mobil direkte dersom de forventer å miste dekning på registrert adresse. De viser også til at kunder kan sjekke ut dekningsgrad på dekningskart her