Viktig melding

Politikontakt Rebekka Laanke - Husk at dine valg påvirker andre!

Fra Vest-Lofoten lensmannskontor kommer det en liten påminnelse til oss nå ved inngangen til mai måned. 

Hør oppfordringen fra politikontakt Rebekka Laanke om mai måned og russetida. https://youtu.be/nScTo0R2rbc