Besøksforvaltning

Nordland fylkeskommune startet i 2018 et prosjekt for besøksforvaltning i Nordland, som omfatter reiselivsregion Lofoten, reisemål Vega og besøkspunkt Svartisen/Meløy. Vestvågøy kommune samarbeider med fylkeskommunen om arbeidet i Lofoten.

Reiselivet har vokst enormt internasjonalt på 2000-tallet, og ble før koronaepidemien spådd å vokse med 50 prosent innen 2030. Dette skaper både store muligheter og utfordringer for Vestvågøy og Lofoten.

Problemstillinger

Hvordan forbereder vi oss på mer besøk? Kan vi påvirke utviklingen og styre hvem som skal komme til oss? Vi ønsker å fortelle gjestene hvordan de kan oppleve områdene våre på en bærekraftig måte. Hvordan informerer vi best, både før de kommer og mens de er her?

Mange landskapsområder er viktige for både lokalbefolkning og tilreisende. Hvordan tar vi vare på disse i arealplanleggingen? Hvordan kan små og store lokalsamfunn være med å styre utviklingen? Hva er de gode løsningene for søppel, toaletter og parkering? Hva kan vi lære fra andre deler av verden? Kan reiselivsnæringen selv engasjere seg i utviklingen av en ansvarlig turisme? Hva vil være relevante reiselivsstrategier for oss i tiden framover?  

Dette er problemstillinger og spørsmål som prosjektet skal jobbe med. Målet er at besøksforvaltning skal bli et verktøy for kommuner og andre regionale aktører som sikrer en strategisk og god besøksforvaltning. Opplevelsen skal være god både for besøkende og fastboende, samtidig som den lokale verdiskapingen blir størst mulig. Dette er et pilotprosjekt som skal utvikle en metodikk som kan brukes som verktøy i kommuner som ønsker å satse på besøksnæringer.

Kontaktpersoner i Nordland fylkeskommune

Hanne Lykkja, prosjektmedarbeider Lofoten, kontorsted Leknes, 482 72 152, hanlyk@nfk.no
Ann Heidi Hansen. prosjektleder, kontorsted Bodø, 476 56 212, annhan1@nfk.no

Prosjektets nettside: https://www.nfk.no/besoksforvaltning/

Vestvågøy kommunes arbeid med besøksforvaltning

Økt turisme har gitt lokalsamfunnet og kommunen en del utfordringer. Sårbar natur, lokal infrastruktur og sanitærforhold er ikke dimensjonert for den store tilstrømningen vi har fått. Vestvågøy vil derfor ha sterk fokus på arbeid med besøksforvaltning.

Arbeidsgruppe

For utvikling av gode løsninger på Vestvågøy og i Lofoten generelt er det etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe i Vestvågøy kommune hvor målet er å bidra til en tydelig ansvarsfordeling, god informasjonsflyt og strategisk håndtering av besøksforvaltning innenfor kommunens ansvarsfelt.

Arbeidsgruppa har følgende mandat:

 1. Være bindeledd mot Nordland fylkeskommunes prosjekt for besøksforvaltning Lofoten
 2. Være bindeledd mot Destination Lofotens utviklingsarbeid
 3. Være bindeledd mot andre prosjekter hvor bærekraft og besøksforvaltning har fokus
 4. Koordinere arbeid med kommunale sanitær-/serviceanlegg og oppfølging av driftsavtaler
 5. Koordinere mot strategi og planarbeidet i kommunen
 6. Koordinere mot kommunes turistinformasjon og privat turistinformasjon
 7. Koordinere mot kommunens arbeid med folkehelse
 8. Koordinere mot lokale initiativ, lag og foreninger
 9. Deltakelse på fagsamlinger og svare på høringer og forespørsler på området
 10. Ivareta hensyn til Vestvågøys naturverdier og kulturminner og andre forvaltningsoppgaver

Gruppas sammensetning:

Vestvågøy kommune:

Eksterne:

Felles kontaktadresse er: besoksforvaltning@vestvagoy.kommune.no

Høsten 2021 jobbes det med supplering av deltakere i arbeidsgruppa.

 

Relaterte prosjekter 

Dette er prosjekter og oppgaver hvor tematikken rundt besøksforvaltning er aktuell:

 • Nasjonal Turistveg Haukland (avsatt penger på budsjett, men ikke kommet i gang.) - Etablering av servicebygg med sanitærtilbud i statlig sikret friluftslivsområde. Samfinansiering mellom Statens vegvesen, Nordland fylkeskommune og Vestvågøy kommune.
 • Sanitæranlegg Vestvågøy (pågående) - Tilbud om toaletter og søppeltømming for besøkende.
 • Klokkarvika friluftslivsområde Gravdal (pågående) - Tilrettelegging for bruk av statlig sikret friluftslivsområde, inkludert sanitæranlegg, i samarbeid med Gravdal opp og fram.
 • Destinasjon Ballstad (pågående) - Reiselivsutvikling i Lofotens største operative fiskevær (2017 - 2020) med særskilt fokus på sosial bærekraft.
 • Bærekraftig reisemålsutvikling (pågående) Destination Lofotens arbeid for å kvalifisere Lofoten for Innovasjon Norges merke for bærekraftig reisemål innen 2019
 • UNESCO bærekraftområde Lofoten (pågående) - "Biosfæreprosjektet" i regi av Lofoten Matparker et utrednings- og forankringsprosjekt for å se på mulighetene for å søke på UNESCO-status for Lofoten i programmet Man and Biosphere (MAB).
 • UNESCO kreativ by innen gastronomi (pågående) - I 2019 vil det jobbes med søknad om status som Crative City of Gastronomy, med Leknes som vertskapsby. Bergen er dette fra før og kun to byer i hvert land kan få slik status.
 • Turruteplaner og arbeid med fremtidig nasjonal turiststi i Lofoten (pågående) - i regi av Lofoten friluftsråd
 • Lofotstien (under oppstart) - Foreningen Lofoten Nature Trail Association organiserer et forprosjekt med kartlegging, forankring, behovsanalyser, planverk og strategier og tiltaks-/prioriteringsliste for å sikre erfaringsoverføring fra pilotprosjektene Reinebringen og Djevelporten/Fløya til et hovedprosjekt. Det skal utarbeides modeller for drift og vedlikehold.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003

Besøkssteder

Steder som har særskilt oppfølging fra Vestvågøy kommune i besøksforvaltningssammenheng:

Uttakleiv
Hauklandstranda
Eggum
- Unstad