Viktig melding

Besøksforvaltning

Nordland fylkeskommune startet i 2018 et prosjekt for besøksforvaltning i Nordland, som omfatter reiselivsregion Lofoten, reisemål Vega og besøkspunkt Svartisen/Meløy. Vestvågøy kommune samarbeider med fylkeskommunen om arbeidet i Lofoten.

Reiselivet har vokst enormt internasjonalt på 2000-tallet, og ble før koronaepidemien spådd å vokse med 50 prosent innen 2030. Dette skaper både store muligheter og utfordringer for Vestvågøy og Lofoten.

Problemstillinger

Hvordan forbereder vi oss på mer besøk? Kan vi påvirke utviklingen og styre hvem som skal komme til oss? Vi ønsker å fortelle gjestene hvordan de kan oppleve områdene våre på en bærekraftig måte. Hvordan informerer vi best, både før de kommer og mens de er her?

Mange landskapsområder er viktige for både lokalbefolkning og tilreisende. Hvordan tar vi vare på disse i arealplanleggingen? Hvordan kan små og store lokalsamfunn være med å styre utviklingen? Hva er de gode løsningene for søppel, toaletter og parkering? Hva kan vi lære fra andre deler av verden? Kan reiselivsnæringen selv engasjere seg i utviklingen av en ansvarlig turisme? Hva vil være relevante reiselivsstrategier for oss i tiden framover?  

Dette er problemstillinger og spørsmål som prosjektet skal jobbe med. Målet er at besøksforvaltning skal bli et verktøy for kommuner og andre regionale aktører som sikrer en strategisk og god besøksforvaltning. Opplevelsen skal være god både for besøkende og fastboende, samtidig som den lokale verdiskapingen blir størst mulig. Dette er et pilotprosjekt som skal utvikle en metodikk som kan brukes som verktøy i kommuner som ønsker å satse på besøksnæringer.

Kontaktperson i Nordland fylkeskommune

Ann Heidi Hansen. prosjektleder, kontorsted Bodø, 476 56 212, annhan1@nfk.no

Prosjektets nettside: https://www.nfk.no/besoksforvaltning/

Vestvågøy kommunes arbeid med besøksforvaltning

Økt turisme har gitt lokalsamfunnet og kommunen en del utfordringer. Sårbar natur, lokal infrastruktur og sanitærforhold er ikke dimensjonert for den store tilstrømningen vi har fått. Vestvågøy vil derfor ha sterk fokus på arbeid med besøksforvaltning.

Arbeidsgruppe

For utvikling av gode løsninger på Vestvågøy og i Lofoten generelt er det etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe i Vestvågøy kommune hvor målet er å bidra til en tydelig ansvarsfordeling, god informasjonsflyt og strategisk håndtering av besøksforvaltning innenfor kommunens ansvarsfelt.

Arbeidsgruppa har følgende mandat:

  1. Være bindeledd mot Nordland fylkeskommunes prosjekt for besøksforvaltning Lofoten
  2. Være bindeledd mot Destination Lofotens utviklingsarbeid
  3. Være bindeledd mot andre prosjekter hvor bærekraft og besøksforvaltning har fokus
  4. Koordinere arbeid med kommunale sanitær-/serviceanlegg og oppfølging av driftsavtaler
  5. Koordinere mot strategi og planarbeidet i kommunen
  6. Koordinere mot kommunes turistinformasjon og privat turistinformasjon
  7. Koordinere mot kommunens arbeid med folkehelse
  8. Koordinere mot lokale initiativ, lag og foreninger
  9. Deltakelse på fagsamlinger og svare på høringer og forespørsler på området
  10. Ivareta hensyn til Vestvågøys naturverdier og kulturminner og andre forvaltningsoppgaver

Gruppas sammensetning:

Vestvågøy kommune:

Eksterne:

Felles kontaktadresse er: besoksforvaltning@vestvagoy.kommune.no

 

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03

Besøkssteder

Steder som har særskilt oppfølging fra Vestvågøy kommune i besøksforvaltningssammenheng (klikk på link for info):

Uttakleiv
Hauklandstranda
Eggum
- Unstad