Viktig melding

Stabilt antall utenlandske statsborgere i Lofoten

Antall personer med en mobiltelefon registrert i et annet land enn Norge, har vært stabilt de tre siste dagene.

Vestvågøy kommune foretok en simulering av et sms-varsel til hele Lofoten på lørdag, og et nytt i dag.

Tallene vi får, viser at det er om lag 2.500 utenlandske mobiltelefoner i Lofoten, og endringen siden lørdag er helt marginal.

Variasjonene nederst i det to tabellene skyldes at nasjonaliteter med færre enn 20 personer, ikke vises. Disse samles i stedet i gruppa "Rest". Med andre ord, nasjonaliteter det er cirka 20 av, vil derfor falle inn og ut av oversikten.

Tallene er ikke helt nøyaktige på grunn av lekkasje fra basestasjoner i nabokommuner og telefoner ombord i skip utenfor Lofoten. Men feilkildene, og da særlig sim-kort i biler og boligalarmer, er nå borte.

Tallene egner seg uansett ikke for kalkulator-øvelser helt uten bruk av skjønn, ikke minst fordi vi ikke kan vite hvor mange fra hver enkelt nasjon som er bofaste arbeidsinnvandrere, og hvor mange som er her som turister.

Her ser du oversikten: