Informasjon sendt til reiselivsaktører på Vestvågøy 13/3

Epost sendt til reiselivsbedrifter på Vestvågøy 13.03 kl. 15:38

Gode reiselivsaktører på Vestvågøy

Denne informasjonen er mest relevant for de av dere som driver med utleie og har utenlandske gjester. Informasjonen går litt breiere ut da det også kan være relevant for andre leverandører i reiselivsindustrien.

Som dere skal være kjent med gjennom media, våre nettsider, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet vil turister utenfor Norden som kommer til oss måtte settes i 14. dagers karantene «hjemme», med tilbakevirkende kraft f.o.m. 27/2.  Hjemme i dette tilfellet er det stedet de har sin bestilling.

Dette kan både være vanskelig å informere om og å håndheve, men deres og vår rolle er i gi så god informasjon som vi kan. Flere av dere vil da oppleve å være ufrivillige verter i en periode fremover. Dere vil også oppleve at noen vil forlate anlegget og prøve å ta seg hjem.  Lovbrudd som dette kan bare påpekes av dere og så må den enkelte turist ta sine egne valg og de konsekvenser dette måtte medføre. Det er imidlertid viktig at de som blir boende i karantene får god oppfølging, også fordi vi i fremtiden skal ha rykte på oss som gjestfrie lofotværinger.

Hva er så hjemmekarantene? Det er ikke full isolasjon, da de IKKE er definert å HA smitte. Hjemmekarantene er å være på bopel og ikke ha kontakt med andre enn de du bor sammen med, som et smitteforebyggende tiltak. Dette omfatter:

  • Ikke reise til annet sted i Norge
  • ikke ta offentlig transport
  • unngå andre steder der man lett kommer nær andre
  • unngå nær kontakt med andre

Dette  betyr at turistene fortsatt kan gå på fjellet, dra ut å fiske og ta seg en kjøretur, hvis de ellers unngår nærkontakt med andre.

Så lenge smitte ikke er konstatert vil de som jobber på overnattingsstedet ikke bli omfattet av karantenen.

Så lenge annet ikke er gjort gjeldende fra myndigheter er rådet at gjester betaler for seg på vanlig måte, og så må deres reiseforsikringer eventuelt trå inn i ettertid.

Situasjonen er vanskelig og for de som har spesielle utfordringer så ta gjerne kontakt med undertegnede.

Her er link til informasjon, noe på engelsk:

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om karantene (isolering) etter reiser utenfor Norden

Information about quarantine after traveling outside the Nordic countries

Til slutt vil jeg understreke at dette er basert på den siste tilgjengelige informasjonen vi har og at ting fort kan forandre seg. Vi bruker våre nettsider aktivt og lokal media plukker gjerne opp og distribuerer videre.

https://www.vestvagoy.kommune.no/organisasjon/samfunnssikkerhet-og-beredskap/

Med hilsen
Sigve Olsen
Næringssjef/Beredskapskoordinator