Viktig melding

Kommuneoverlegene oppsummerer siste par ukers smitteutvikling i Vestvågøy

Foto: Lofotposten

Det har i forbindelse med påvist smitte hos en ansatt ved Lekneshagen, og de påfølgende dagenes nye smittetilfeller, blitt gjort en omfattende kartlegging og testing. 22 personer har siden 17.august fått covid-19 positivt testresultat. Torsdag kveld besluttet beredskapsgruppen at tre skoler og en barnehage midlertidig måtte stenge. Barn, foresatte og ansatte fikk beskjed om å forholde seg til karantenereglementet  inntil ny beskjed. Vi fikk da kjøpt oss tid til å kartlegge smitteomfagnet og sette inn riktige tiltak. Tiltakene som ble iverksatt var spisset og målrettede mot de arenaer i vår kommune med oppblomstring av smitte.

Når vi per i dag ikke har fått meldt nye tilfeller siden 24.august forteller det oss at tiltak og innsats har vært godt dimensjonert. Frem til i dag har vi testet cirka 10% av befolkningen og de aller fleste testene kommer ut negative. Det er vanskelig ut fra en kommune med befolkningstall på ca 11.400 å trekke klare konklusjoner om insidens i skala sammenlignbart med større byer og land, men den generelle risikoen for å pådra seg smitte i Vestvågøy er fortsatt på nivå med fylket for øvrig. Vi har såkalt sporadisk smitte i Vestvågøy, det vil si smitte som ikke har sikkert opphav og ikke lar seg spore. I praksis betyr dette at nye tilfeller vil dukke opp også fremover, men når og i hvilket omfang er vanskelig å forutse. Beredskapens evne til å tilpasse seg endringer vil være avgjørende. Vi understreker nødvendigheten av å ta nødvendige forholdsregler og teste seg ved symptomer på luftveissykdom eller sterk mistanke om korona.

Vi minner om de 4 store og ellers hvordan man skal forholde seg i forhold...