Viktig melding

Forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 100 personer

Vestvågøy kommune har i dag besluttet å nedlegge et midlertidig forbud mot å avholde innendørs arrangementer der det er samlet mer enn 100 personer.Fra venstre, kommunelege Øystein Tollåli, rådmann Kjell Idar Berg, ordfører Remi Solberg, beredskapskoordnator Sigve Olsen og kommunelege Eva M.K. Nordberg.  

Forbudet gjelder ut april måned, og/eller inntil ny vurdering gjøres.

Det er Vestvågøy kommunes øverste administrative ledelse og Vestvågøys ordfører som har truffet denne beslutningen, og den er basert på faglige råd fra kommuneoverlegeteamet.

Forbudet er hjemlet i Smittevernloven §4,1

Vedtaket lyder slik:

Koronavirus (COVID19) ble av Helse- og omsorgsdepartementet den 28.01.2020 vedtatt som allmennfarlig smittsom sykdom. Dette medfører at nødvendige tiltak iverksettes med hjemmel i Lov om vern mot Smittsomme sykdommer.

I henhold til gjeldende lovverk, paragraf 4-1, vurderer Kommuneoverlegene i Vestvågøy det som nødvendig å pålegge kommunen å stenge for gjennomføring av innendørs arrangementer på mer enn 100 personer.

Dette er gjeldende fra i dag 11.03.20.