Viktig melding

Oppdatert informasjon om Ballstad skole

Det ble torsdag kveld offentliggjort at en person knyttet til Ballstad barne- og ungdomsskole har fått påvist smitte med korona. Vi valgte å stenge skolen fredag, med beskjed om at elever, ansatte og foreldre ble satt i karantene inntil situasjonen var kartlagt.

Vi brukte fredagen til å få oversikt over utbredelsen, dvs identifisere kohorter og andre nærkontakter. Det ble identifisert en kohort, samt flere andre nærkontakter knyttet til skolen. Nærkontaktene ble fredag kontaktet av smittesporingsteamet, og det er kun disse som skal fortsette i karantene i tilsammen 10 dager etter siste kontakt med den smittede.

Vår smittevernfaglige vurdering er at skolen trygt kan gjenåpnes, på gult nivå. Det er ikke behov for nedvasking av skolen. Likevel er utfordringen nå at skolen mangler personell til å drifte skolen. Beredskapsgruppen har derfor besluttet at skolen holdes stengt tom onsdag, slik at skolen kan få mulighet til å tilrettelegge for hjemmeundervisning  resten av uken.  

Foresatte får informasjon direkte fra skolen. 

Kommunalsjef Utdanning
Bianca Halvorsen