Korona - nye anbefalinger

Korona - nye anbefalinger

Fv. Renate Romuld og Hilde Holand i koronateamet sammen med kommuneoverlege Eva Kibsgaard Nordberg går ut med informasjon til befolkningen. Thomas Thomassen    

Korona - nye anbefalinger

FHI sin overvåkning viser at vi er på vei inn i en sommerbølge med økt koronasmitte som følge av at en ny koronavariant av omikron (omikron BA.5) er i ferd med å bli dominerende og som sprer seg raskere enn tidligere varianter. 

Koronateamet melder at dette også gjelder for Vestvågøy, både i institusjonene våre og i samfunnet generelt. På bakgrunn av dette har Folkehelseinstituttet gått ut med anbefaling om oppfriskningsdose av koronavaksine til personer som er 75 år og eldre. I tråd med anbefalingen prioriterer kommunen først og fremst de mest sårbare, sykehjemsbeboerne.

Sektor Helse og mestring kartlegger deretter øvrige tjenestemottakere for vaksinering. Mer informasjon om målgruppe og kommunalt vaksinetilbud kommer i begynnelsen av august. For spørsmål kan koronatelefonen (477 53 670) kontaktes hver mandag kl. 08.30-15.00 – også gjennom sommeren.

Personer over 75 år, som ikke er i overnevnte målgruppe pr nå, kan selv ta kontakt med Apotek 1 i Origobygget på Leknes for avtale om vaksinering. 

Vi har også mottatt henvendelser om utdeling av selvtester. Det er ikke lenger en anbefaling om testing og positiv selvtest påvirker heller ikke rådene som gjelder nå: Bli hjemme om du er syk, for øvrig lev som vanlig, men ta hensyn til risikogrupper dersom du har selv lette symptomer på sykdom.

Du kan kontakte koronatelefonen for utdeling av selvtester, kommunen deler ut på forespørsel så lenge lageret rekker.