Orientert av sykehuset

Vestvågøy kommunes kriseledelse fikk torsdag morgen en orientering av Nordlandssykehuset via Skype, om hvordan det påvirker driften at det nå er en smittet pasient innlagt på Gravdal. 

Den nye situasjonen berører naturlig nok både sykehuset og lokalsamfunnet, og Vestvågøy kommunes øverste politiske og adminstrative ledelse understreket overfor Nordlandssykehuset at man vil gjøre alt man kan for å bistå ved behov.

Kriseledelsen fant det også svært nyttig å få god og betryggende informasjon om hvordan sykehuset takler den nye situasjonen, og hvordan det jobbes med å kartlegge smitteveier og bryte smittekjeden.

Det ble ikke fattet beslutninger i dagens møte som medfører endringer for befolkningen. En runde rundt bordet, der kommunalsjefene rapporterte fra sine sektorer, kan oppsummeres med at det jobbes godt og målrettet i organisasjonen for å levere så gode tjenester som det er praktisk mulig i en så ekstraordinær situasjon.

Status på morgenen i dag er at det så langt ikke er påvist koronasmitte ute i befolkningen.