Rådhuset åpner tirsdag 12. mai

Adgangen til rådhuset har i en lang periode vært begrenset til kun å gjelde noen få ansatte som ikke har hatt hjemmekontor. Nå åpnes dørene for publikum igjen.

Alle skoler åpner i neste uke og vi vender gradvis tilbake til en normal hverdag. Et annet steg i retning normalisering er at rådhuset fra tirsdag 12. mai igjen åpnes for besøk fra publikum.

Som for andre steder vil smitteverntiltakene følges med nødvendig avstand mellom personer. Alle møter med saksbehandlere må avtales på forhånd og bevegelse rundt på bygget skal kun skje sammen med den man har avtale med. Kommunen følger FHI's anbefalinger om bruk av hjemmekontor og det vil fortsatt være en del saksbehandlere som kun kan treffes over nett, noe som fortsatt er den anbefalte møteformen i disse koronatider.