Viktig melding

Nødvarsel - nådde ikke alle

Dette varslet var det mange som ikke fikk....

Testvarslet mottatt av beredskap- og sikkerhetsleder på slaget kl 1200 Thomas Thomassen

Landsomfattende test av nødvarsel gjennomført

Politidirektoratet har nettopp sendt en test av nødvarsling gjennom hele landet. Varslet er en del av beredskapen for våre innbyggere og våre besøkende. Nødvarslingen, gjennom mobiltelefon, er et supplement innen krisekommunikasjon i krisesituasjoner, og vil bli et nyttig hjelpemiddel også for kommunene. Dette systemet fungerer lokasjons-basert og skal nå både innbyggere og besøkende. 

I Vestvågøy, som også andre steder i landet, ble det raskt klart at det var flere som ikke mottok dette test-varslet. Årsakene vil nok bli kartlagt, og informert nærmere om, av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og av Politidirektoratet (POD). Vi finner derfor ingen grunn til å gå ut med spekulasjonen på dette tidspunkt.

DSB har bedt om at innbyggere som ikke mottok varslet gir tilbakemelding om dette. Våre innbyggere oppfordres til å melde fra slik at DSB får en best mulig situasjonsforståelse når den nasjonale testen skal evalueres. Vedlagt finnes en lenke som kan benyttes. Trykk her.

Beredskap- og sikkerhetsleder Thomas Thomassen i Vestvågøy kommune mottok varslet med lyd og melding på både norsk og engelsk på slaget klokken 1200. Dette samtidig med at tyfonanlegget til Sivilforsvaret ulte i bakgrunnen fra Leknes lufthavn. Lydvarslet på mobilen opphørte, uten behov for å trykke på noe, etter få sekunder. Altså det man må betrakte som en vellykket test.

Imidlertid var det flere andre, i samme selskap, som ikke mottok noe varsel. Andre igjen fikk kun selve meldingen uten lyd. Flere kommunalt ansatte har meldt manglende varsling, og vi antar at dette gjelder flere andre av våre innbyggere. Vi velger derfor for å gå ut med denne informasjonen til våre innbyggere.

Økonomirådgiver Ketil Trondsen ved Oppvekst i Vestvågøy kommune var en av flere på rådhuset som ventet forgjeves på nødvarslet. Thomas Thomassen

Beredskap i Vestvågøy kommune

Vi understreker at Vestvågøy kommune har en rekke egne kommunikasjonskanaler som brukes nå, og som også vil bli brukt i krisesituasjoner i forhold til varsling og informasjon til våre innbyggere. Vi kan nevne vår adresse-baserte varsling, som fungerer fint og jevnlig benyttes for å varsle berørte innbyggere om utfordringer som berører dem direkte. Vi har også egne informasjonskanaler som brukes daglig, og som også benyttes i beredskapsrelaterte situasjoner.