Vedtak fra kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen 22. mars 2020

Kommuneoverlegeteamet i Vestvågøy, og øvrige kommuneoverleger i Lofoten og Vesterålen, har i dag forlenget vedtaket om særskilte karanteneregler for de som kommer fra flere fylker i Sør-Norge. 

For å forsinke spredning av Covid-19 fatter kommuneoverlegene i Vestvågøy søndag 22.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d:

  1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.
  2. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
  3. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.