Vaksinebestilling, timer, prioritering og strategi

Vaksinasjonsansvarlig lege Hallvard Angelsen gir oss en oppdatering på vaksinestrategien i Vestvågøy etter en del frustrasjonsytringer fra vaksinehungrige innbyggere denne uka.

Se hele tabellen nederst i artikkelen.  

Koronavaksinasjonen går sin gang, og fra forrige uke har vi åpnet muligheten for vaksinebestilling for vaksinasjonsgruppe 4. Dette gjorde vi på kort varsel, da vi ikke fikk fylt alle timeavtalene den uken med innbyggere i 75-84-årsgruppen, som i seks uker har hatt forrang for bestilling. Gruppe 4 består av innbyggere i alder 65-74 år, samt personer med særlig høy risiko.

I Vestvågøy kommune består gruppe 4 av anslagsvis 1300 mennesker. Til nå har kommunen fått mellom 120 og 300 vaksinedoser hver uke. Følgelig vil det fortsatt i lang tid være tilgang på vaksinedoser som er den begrensende faktor i vaksineringen, og april måned vil nok gå med til å få gitt første dose til alle som ønsker i denne gruppen.

Kommunen har valgt en løsning der innbyggerne selv booker seg time til vaksinasjon, etter at vi hver mandag legger ut tilgjengelige doser for bestilling halvannen uke i forveien. Tidligere enn dette vet vi ingenting om hvor mange doser vi vil få levert, og det er således umulig å lage bookingløsninger for lengre tidsperspektiv enn dette.

Andre kommuner har valgt løsninger der kommunen selv setter opp innbyggerne på timeavtaler, og sender SMS med tildelt tidspunkt for vaksinasjon, eller ringer innbyggerne med denne informasjonen. Foruten at en slik strategi er betydelig mer ressurskrevende og krever stort mannskap, ser man at det i disse kommunene oppstår en utfordring knyttet til at innbyggere ikke møter til sine tildelte timer, eller ønsker avbestille/ombooke på kort varsel. Vaksinene vi får tildelt har holdbarhet etter tilblanding på kun få timer, og vi er derfor helt avhengige av at folk møter opp til avtalte timer. Derfor har vi valgt den løsningen vi har.

Mandag i den stille uke førte et strømbrudd til at kommunens IT-løsning lå nede i flere timer, uheldig nok samtidig som nye timer til vaksinasjon ble lagt ut. Dette medførte store vansker både for våre medarbeidere, og for innbyggere som ønsket å bestille time til vaksinasjon. Vi beklager dette på det sterkeste, og jobber hardt med forbedring og strømlinjeforming av våre løsninger.

Det er imidlertid slik at når vi åpner opp vaksinasjon for en ny risikogruppe på 1300-1400, og hver uke tildeles kanskje 300 vaksinedoser, så vil det de første par ukene oppstå rift om disse dosene. Vi forsøker å prioritere særlig høyrisikopasienter etter FHI-kriterier, men det er ikke til å unngå at noen vil sitte skuffet igjen etter kanskje både første og andre uke, uten å ha fått booket seg time.

Til dere vil jeg mane til tålmodighet en liten stund til. Kanskje får du time neste uke, eller uken etter det. Pandemien har hengt over oss i over ett år, og vi er nå på oppløpssiden. Vi vil ikke åpne for booking for neste gruppe, før vi står igjen med ledige timeavtaler én uke etter utlysning for denne gruppen. Du kan derfor være helt trygg på at du i løpet av få uker vil få en time til vaksinasjon, og at vi ikke går videre før vi har god dekning i din gruppe. I stedet for å bli ufin med våre hardtarbeidende medarbeidere på telefonen, som har satt påskeferien på vent for å hjelpe til i vaksinasjonen, tenk at du i alle fall får vaksinen i løpet av april. Så får det heller være at det gikk noen minutter til spille et par mandager først i måneden.

Signalene fra FHI tyder på at vi vil se økende vaksineleveranser fra nå og frem mot sommeren. Det er lov å håpe på at antallet vaksinedoser ikke lenger er den begrensende faktor om ikke alt for lenge. Men inntil da vil jeg be om tålmodighet, om høflighet, og om god køkultur også i innspurten.

Med vennlig hilsen
Hallvard Angelsen, vaksineansvarlig lege, Vestvågøy Kommune

FHI har oppdatert sitt vaksinasjonsscenario i dag 30/3.