Prosedyre (Vestvågøy kommune): Testing og karantene utenlandske sesongarbeidere som ikke tar opphold på karantenehotell

Formålet med prosedyren er å klargjøre ansvar og praktiske detaljer i forbindelse med innreise av sesongarbeidere til Vestvågøy i forbindelse med vintersesongen 2021.

1. Versjon

Versjon: 1.11

Da det kommer stadig endringer i retningslinjer og det vil kunne skje endringer som følge av kapasitet og smittepress, vil prosedyren hyppig kunne endres. Sist endret dato og klokkeslett vil fremkomme over.

2. Ansvar

Kommuneoverlege i Vestvågøy

3. Bakgrunn

Hovedregelen er at innreisekarantene skal gjennomføres på karantenehotell, jf. covid-19-forskriften § 5. Personer som kommer til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, kan unntas fra plikten til å gjennomføre innreisekarantene på et karantenehotell, dersom de ved innreisen kan fremlegge bekreftelse på at arbeids- eller oppdragsgivere sørger for et egnet oppholdssted der det er mulig å unngå nærkontakt med andre, med enerom med TV og internett, eget bad, og eget kjøkken eller matservering, jf. § 5 andre ledd bokstav c.

4. Formål

Formålet med prosedyren er å klargjøre ansvar og praktiske detaljer i forbindelse med innreise av sesongarbeidere til Vestvågøy i forbindelse med vintersesongen 2021.

5. Referanser

 1. Koronaforskriften §5 Krav til de som skal være i karantene
 2. Regjeringen 28.12.20, Nye karanteneregler skal bidra til at flere reisende tester seg
 3. Covid-19 forsriften § 4a.Krav om negativ test for SARS-CoV-2 ved ankomst til Norge

6. Distribusjon

Prosedyren ligger på Vestvågøy kommunes nettside og det henvises til denne via link/URL.

7. Handlinger

7.1 Reisende til Norge skal ved ankomst grense:

 1. Fremvise negativ Covid-19 test ikke eldre enn 24 timer
 2. Gyldig arbeidsavtale
 3. Bekreftelse på egnet karantenested
  • Hvis ikke egnet karantenested er bekreftet vil arbeidstaker henvises til nærmeste karantenehotell (Rana, Narvik eller Bodø)
 4. Tidligst 72 timer før ankomst registrert seg i elektronisk innreisedatabase, eventuelt
 5. Registrere seg elektronisk på grensa.
 6. Obligatorisk Covid-19 test på grensa
  • Testing på grensa er en hurtigtest
  • Testing på grensa er kostnadsfri for arbeidstaker/arbeidsgiver

7.2 Vestvågøy kommune får elektronisk melding om grensepasseringer reisende til kommunen:

 1. Oversikt over nasjonalitet, avreiseland, reisemåte, ankomstdato Norge, arbeidsgiver, arbeidssted, karantenested og hvordan karantene er planlagt gjennomført
 2. Om nødvendig kan kommunen hente ut personopplysninger (strenge personvernkrav).

7.3 Behov for testing i Vestvågøy

 1. Ringer koronatelefon 477 53 670 i åpningstiden man-fre 0830-1500
  • Arbeidsgiver kan gjerne bistå utenlandsk arbeidstaker med bestilling
  • Må oppgi D-nummer, alternativt pass-id klart ved bestilling
  • Er testing nødvendig i helg ringes legevakt på telefon 116117
 2. Opplysninger og spørsmål kan kan også sendes til epost korona@vestvagoy.kommune.no for enklere kommunikasjon
 3. Får veiledning fra koronatelefonen om videre prosedyre
 4. Ved bestilling tidlig på dagen vil det være mulig for å få time for testing samme dag.
 5. Oppmøte for testing  i arbeidstiden er Lufthavnveien 19 på Leknes. Teststasjon er tydelig merket.
 6. Testing av arbeidstaker i karantenetid faktureres arbeidsgiver. Se pkt. 7.5.4

7.4 Egnet oppholdssted for karantene sørget for av oppdragsgiver:

 1. Alle arbeids- og oppdragstakere som skal gjennomføre innreisekarantene i regi av arbeidsgiver (alle som skal unntas fra plikten til å oppholde seg på karantenehotell i karanteneperioden etter § 5 andre ledd bokstav c), må ha:
  • enerom med TV og internett
  • eget bad
  • eget kjøkken eller matservering.
 2. Det er nå åpnet for at personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i innreisekarantene på samme oppholdssted uten krav til enerom også når det er arbeids- eller oppdragsgiver som sørger for egnet oppholdssted. Personene må, som før, tilhøre samme husstand før avreise til Norge.
 3. Kostnader for karanteneopphold dekkes av arbeidsgiver/arbeidstaker.

7.5 Gjennomføring av karantene:

 1. Reisende skal i henhold til Covid-19 forskriften gjennomføre karantene i 10 dager.
 2. Det er ikke krav om testing i karanteneperioden
 3. Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Dette er en PCR-/laboratorietest. Test bestilles via koronatelefonen. Gjelder ikke reisende fra Storbritania
 4. Arbeidsgiver faktureres for testingen med kr. 300
 5. Ved kapasitetsproblemer eller oppblomstring av smittetilfeller kan kommunen velge å avslå anmodning om testing når hensikten er forkorting av karanteneperioden.

7.6 Positiv test ved ankomst eller i karantenetiden:

 1. Bekreftes positiv test vil reisende følges opp av helsepersonell
 2. Isolering gjennomføres på dertil egnet sted, ut fra helsesituasjon.
 3. Isolasjonssted kan være det samme som karantenested.
 4. Kommunen er ansvarlig for at den koronasmittede har egnet isolasjonssted.

8. Endringslogg

 

25.01.21: Kapittel 7.4.2 

I § 5 Krav til de som skal være i innreisekarantene er det nå åpnet for at personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i innreisekarantene på samme oppholdssted uten krav til enerom også når det er arbeids- eller oppdragsgiver som sørger for egnet oppholdssted. Dette gjelder feks. ektepar. Dette erstatter tidligere presisering mottatt 21.12.20 fra HOD.

25.01.21: Kapittel 7.1.1.

Kravet om å fremvise negativ test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge endres fra 72 timer til 24 timer, og alle som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal testes med PCR- test på grensen. Reglene for karantene skjerpes og gjøres likt for alle land, med færre unntak og økt krav til testing. Les sak på regjeringen.no

18.01.21: Kapittel 7.1.6 og 7.3

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00. Les sak på regjeringen.no

Kontakt

Koronatelefon
Spørsmål om korona, testing eller bestilling koronavaksine
Mobil 477 53 670

Åpningstid: 08.30 – 15.00 man - fre

Nå vaksineres målgruppe 75 år og eldre (foreløpig ikke ledige timer)

Ventetid kan påregnes!
Ha personnummer (11 siffer) klart ved bestilling av time.

Foreigners: Have D-number or passport identifacation ready.
There my be waiting time!

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003