Korona-status i Vestvågøy mandag 16. mars

Kriseledelsen i Vestvågøy møttes klokka 08.00, og her kommer informasjon til innbyggerne basert på det som ble orientert om og diskutert i dette møtet.

Aller først kan vi heldigvis viderebringe at så langt er ingen påvist smittet i Vestvågøy kommune, og den pasienten det var usikkerhet rundt på Vestvågøy sykehjem, er ikke koronasmittet.

Det er så langt testet 20 innbyggere i kommunen vår, og ingen har fått påvist koronasmitte. 

Det er ordfører Remi Solberg som leder krisehåndteringen, og han orienterte om hvor langt man har kommet med anmodningen om å fysisk stenge Lofoten. Her gjenstår juridiske vurderinger før dette eventuelt kan tre i kraft.

Her kommer punktvis informasjon om det som er diskutert i mandagens møte:

  • Planlagte møter fremover, både internt i kommunen, og med eksterne, avlyses. Møter som likevel må avholdes, skal foregå på Skype, eller i et lokale med god plass.
  • Kommunalsjef for utdanning, Bianca Halvorsen, har bedt skolene om å begrense størrelsene på gruppene som har skole- eller barnehagetilbud fordi foreldre/foresatte har samfunnskritiske funksjoner.
  • Vestvågøy kommune ønsker å få vite om helsepersonell som befinner seg i kommunen vår, som ikke er i ordinær jobb. Dette fordi det kan bli behov for flere innenfor helse og omsorg. Vi ber derfor de som kan bidra på et senere tidspunkt om å registrere seg via dette skjemaet.
  • Vestvågøy kommune får jevnlig forespørsler fra innbyggere som spør om de kan reise på påskeferie. Svaret på dette, slik kommuneoverlegene vurderer det, er i all hovedsak at det kan man ikke. Men siden det er behov for avklaringer rundt slike spørsmål, vil det snart komme en oversikt fra kommuneoverlegeteamet over hva man kan gjøre, og ikke kan gjøre. En hovedregel er uansett at norske myndigheter ber befolkningen holde seg i ro, og ideelt sett ikke reise lenger enn høyst nødvendig.
  • Fylkesberedskapssjefen har bedt Vestvågøy kommune, og øvrige kommuner, om en oversikt over utlendinger som befinner seg i kommunene. Vestvågøy kommune har ingen detaljert oversikt over dette, men kommunen har nå oversendt tall fra et sms-kommunikasjonsprogram, der man kan hvor mange fra hver enkelt nasjonalitet som er innenfor et geografisk område, såfremt det er mer enn 20 av samme nasjonalitet. Dette ut i fra et persomvernhensyn. En slik oversikt er ikke helt nøyaktig, da telefoner kan være pålogget basestasjoner i nabokommunen, men man får en pekepinn om antallet.

Vestvågøy kommune ønsker å informere så bredt og ofte vi bare kan, og vi oppfordrer befolkningen til å følge med på vår nettside og i lokalavisene våre.

Vi minner om at rådhuset er stengt for besøkende inntil videre, og at innbyggerne i stedet må ringe 760 56 000.