Pressemelding fra kommuneoverlegene 11.04.20

Her følger en felles pressemelding fra kommuneoverlegene i Vestvgågøy og Flakstad. 

Pressemelding Kommuneoverlegene i Flakstad og Vestvågøy

Per dags dato er det påvist 7 koronatilfeller i Vestvågøy og 4 i Flakstad. Noen av disse er knyttet sammen og vi velger derfor å komme med en felles pressemelding. Flere titalls personer er satt i karantene og isolasjon som følge av dette og vi tester bredt. Smitten som er påvist lar seg vanskelig spore, noe som medfører at koronaepidemien i våre to kommuner nå defineres som å ha gått over i fase 2, etter Folkehelsinstituttets inndeling.

Hva innebærer dette for innbyggerne i våre kommuner?

Overordnet innebærer dette at vi alle må fortsette å overholde gjeldende føringer. Akkurat som vi tar forholdsregler ellers i hverdagen, eksempelvis tar på bilbelte når vi kjører bil, må vi fortsette å være nøye med tiltakene som kan begrense smittespredning, heter det i meldingen fra kommuneoverlegene i de to kommunene.

-Hold deg hjemme hvis du har noen som helst symptomer på infeksjonssykdom, sier Øystein Tollåli og utdyper:

-Fortsett ellers å holde avstand til folk som du ikke bor sammen med, i hvertfall 1 meter, men aller helst 2. Ser du det er fullt på butikken, velg heller et annet tidspunkt å handle på. Fysisk kan du i fritiden møte inntil 5 personer utenom de du bor sammen med, forutsatt 2-metersregelen. Dette betyr imidlertid ikke at du kan møte 5 nye personer hver dag. Velg ditt fysiske nettverk nå med omhu og husk at det går an å være sosial på andre måter; på nett og via telefon. God håndhygiene er fortsatt helt grunnleggende.

-Er du i karantene eller isolasjon skal du forholde deg strengt til Folkehelseinstituttets reglement, det gjelder enten du har symptomer, har vært i nærkontakt med bekreftet smittet person eller har vært i områder omfattet av regionale eller nasjonale karanteteforskrifter, sier Solveig Nilsen.

-Tilstreb færrest mulig kontakter, enten du er syk eller frisk, tilhører risikogruppe eller ei, forteller Øydis Hana og tilføyer:

-Folk i isolasjon eller karantene kan heller ikke samles med begrunnelse om at de er i samme situasjon. Smittevernrådene gjenspeiler den økte risikoen for å føre smitte videre. Koronavirus er definert som allmennfarlig smittsom sykdom noe som betyr at brudd på hhv. karantene-og isolasjonsregler medfører straffereaksjoner etter Smittevernlovens rammer.

Om noen uker åpner samfunnet gradvis igjen. Regjeringen kunngjorde tirsdag 7. april at barnehager, klassetrinn 1.-4. trinn og SFO skal åpnes mot slutten av april. Ved Folkehelseinstituttet utarbeides det nå smitteverntiltak spesifikt for dette for å verne om både barna og personellet, samt for foreldre som er i risikogruppe.

-Vi skal forsiktig åpne samfunnet igjen parallelt med at vi som lokalsamfunn går over i ny fase av epidemien. Da er det ekstra viktig å overholde føringene vi har fra myndighetene. Det er på denne måten det blir tryggest mulig å kunne slippe til de minste barna til skoler og barnehager igjen, sier Eva Kibsgaard Nordberg.
Overordnet handler det om å holde smittespredningen på et nivå som vårt lokale helsevesen kan bære. Vi planlegger grundig for utfordringene vi står overfor, men helt grunnleggende i beredskapsarbeidet er at hver og en av oss tar gjeldende forholdsregler.

-Vær bevisste på hvordan virus spres og hvordan du kan forhindre at det skjer, avslutter kommuneoverlegene.