Viktig melding

Oppstart av barnehager og skoler

Kommunalsjef for utdanning, Bianca Halvorsen, forteller i dette informasjonsbrevet hvordan oppstarten av barnehager og skoler vil foregå. 

Kjære forelder/foresatt i Vestvågøy kommune

Som dere sikkert har lest om i media, ønsker regjeringen å holde barnehagene og skolene stengt i uka etter påske, for deretter å gjennomføre en gradvis og kontrollert åpning av barnehager og skoler fra slutten av april. Dette er en modell for oppstart som Vestvågøy kommune har vurdert som god, og som vi vil følge.

Det er samtidig helt avgjørende at både barn, familiene deres, foreldre/foresatte og ansatte opplever at åpningen av skoler og barnehager er trygg. Det skal vi gjøre hva vi kan for å legge til rette for.

For vår del innebærer det blant annet at vi går nøye gjennom smitteverntiltak ved skolene og barnehagene, legger til rette for kunnskapsdeling og sørger for at vi skal fortsette å ha et ekstraordinært renhold. Vi vurderer også hvilke muligheter vi har for å ha barna tilstrekkelig spredt. Det kan bety alt fra oppmøte i mindre grupper, til det å ta i bruk større arealer og flater. Også andre løsninger vil bli løpende vurdert. Her vil også erfaringene vi gjør fortløpende etter gjenåpningen bli brukt aktivt i kontinuerlige forbedringstiltak.

Regjeringen har varslet at det vil komme retningslinjer for oppstart og drift fremover, og at retningslinjene vil være planmessige. Det er både nødvendig og riktig.

Likevel kommer det aller viktigste å være det Norge nå har hatt et kontinuerlig skjerpet fokus på i mange uker allerede: Vaske hender grundig og ofte, holde avstand og være hjemme om man har forkjølelses-symptomer.

Det har de siste ukene vært barn i skoler og  barnehager i Vestvågøy av helt spesielle årsaker som for eksempel at de har foreldre i samfunnskritiske jobber eller andre særskilte grunner for å være på skolen eller i barnehagen. Det er med andre ord ikke noe helt fremmed  man skal gå i gang med nå. Lederteamet innenfor barnehage og skole i kommunen vår har i denne situasjonen høstet verdifull erfaring gjennom å ha delvis åpent for noen få. Dette tar vi med oss i den planleggingen som foregår nå.

Vi forventer at det vil komme mange spørsmål, både fra barn og voksne, rundt dette i ukene som kommer, og vi skal gjøre vårt beste for å svare underveis. Det er i den forbindelse svært viktig å ikke la være å spørre når noe er uklart, eller kan fremstå som problemtisk.

Jeg vil også få understreke at vi i skrivende stund ikke har alle svar, da dette er en situasjon som ingen har vært oppe i før. Vi vil derfor komme med mer informasjon etter hvert, og i god tid før den gradvise åpningen i slutten av april.

Skoleadministrasjon, rektorer, lærere, barnehageansatte og øvrige medarbeidere innenfor utdanningssektoren ønsker dere en fortsatt fin hjemmepåske.

 

Leknes, 08.04.20

 

Bianca Halvorsen

Kommunalsjef for utdanning