Viktig melding

5 nye covid-19 tilfeller

Oppdatert pressemelding 21.08.20, 15:00 - Det går mot gjenåpning 

Oppdatering 21/08 15:00

Etter omfattende kartleggingsarbeid kan det informeres om følgende:

 • Leknes barne- og ungdomsskole og Vest-Lofoten videregående skole er klarert for åpning. Det er ikke kartlagt hele kohorter og tilfeller av nærkontakter følges opp individuelt.
 • Arken barnehage har identifisert en kohort med tilhørende ansatte som må være i karantene inntil videre. Vi regner med å få en avklaring i løpet av helgen.
 • Ballstad skole har identifisert en kohort og enkelttilfeller som må fortsette i karantene. Disse følges opp individuelt. For øvrig kan skolen åpne igjen.  

Generell karantene oppheves umiddelbart. De som fortsatt skal være i karantene har kommunen direkte kontakt med.

Timene vi fikk til rådighet ved å stenge midlertidig i dag har vært avgjørende for å skaffe oversikt og iverksette tiltak for å begrense videre smitte. Vi anser det som trygt å åpne skolene nå som vi har denne oversikten. En samlet vurdering av smittesituasjonen tilsier at vi fortsatt er i fase 2 av pandemien med lokale klynger av smittetilfeller. Det generelle beredskapsnivået i barnehager og skoler forblir på gult nivå.

Pressemelding 20/8 23:06 - Midlertidig stenging av fire institusjoner fredag 21/8.

Det er meldt 5 nye covid-19 tilfeller i ettermiddag og kveld. Da Vest-Lofoten videregående skole, Ballstad skole, Leknes skole og Arken barnehage er involvert har beredskapsledelsen i kveld besluttet å stenge disse institusjonene midlertidig og i første omgang fredag 21.august.

Kommunen jobber nå med å kartlegge omfanget av nærkontakter til de som har fått påvist smitte og tiltaket om å stenge Vest-Lofoten videregående skole, Ballstad skole, Leknes skole og Arken barnehage er for å være føre var og i forkant på å begrense smitte.

Vi ber i denne forbindelse ungdom, barn og foreldre knyttet til disse enhetene om å opptre som om de er i karantene i morgen 21.august, inntil ny beskjed blir gitt. Det samme gjelder for de ansatte. Dette vil si:

 • Du kan omgås de du bor sammen med som normalt, men unngå besøk.
 • Du skal ikke gå på skole, jobb, barnehage eller andre aktiviteter utenfor hjemmet. Personer i samfunnskritiske funksjoner er unntatt fra karantene, se Covid-19 forskriften.
 • Du skal ikke ta offentlig transport.
 • Du skal unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand.
 • Du bør som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kaféer.
 • Ved mangel på alternativer kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærend i butikk eller apotek – men sørg for å holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Du kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.
 • Vær årvåken på egne symptomer. Dersom du får feber eller luftveissymptomer, skal du isolere deg og la deg teste så snart som mulig.

Kommuneoverlegene understreker at disse tiltakene er for å skaffe tid og oversikt slik at videre arbeid blir mer effektivt og målrettet.

Koronatelefonen kan kontaktes for spørsmål om testing, men vi forventer at det kan være stor pågang der i morgen. Vi minner om at informasjon er raskt tilgjengelig på Helsenorge sine nettsider, helsenorge.no.

Det vil som oppfølging avholdes en pressekonferanse kl 12 fredag 21/8 som sendes på KommuneTV.