Viktig melding

Beredskapsplaner

Det er utarbeidet en rekke beredskapsplaner i Vestvågøy kommune. Flere av planene tar utgangspunkt i gunndige risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse).  Tallet i forkant av planen er revisjonsdato i format ååmmdd.

(Siden er under oppdatering og langt fra alle planene er lagt ut)

Planer

Analyser

Kontakt

Thomas Thomassen
Beredskap- og sikkerhetsleder
E-post
Mobil 92 68 64 90