Nye smittetilfeller 18. og 19. 08.20

Oppdatert pressemelding fra Vestvågøy kommune pr 19/8 kl 22:00

Oppdatering 19.08.20 kl 22.00

Kommuneoverlegeteamet opplyser ikveld om at det i ettermiddag er meldt  to nye smittetilfeller i Vestvågøy kommune. Det er dermed totalt registrert 9 positive prøver i kommunen siden begynnelsen av august.

Så langt har smittesporingen ikke avdekket noen kontakt mellom de siste 4 tilfellene og vi er dermed definisjonsmessig over i fase to av pandemien, dvs. med tilfelle av importsmitte og lokale klynger med smittede. I denne fasen er det ekstra viktig å spore nærkontakter, iverksette karantene/isolasjon og teste bredt for å finne mulig smitteopphav og forhindre videre spredning. Kommunen har siste døgnet oppskalert sin testkapasitet betydelig og det har blitt testet cirka 200 personer siste halvannet døgn.

  • Smittesporings- og testteamet jobber kontinuerlig med kartlegging og prøvetaking. I tillegg er dialogen opp mot Folkehelseinstituttet og Fylkeslegen god og vi drøfter ulike tiltak fortløpende, orienterer Øydis Hana.
  • Det er ikke nødvendig å endre det generelle beredskapsnivået fra gult til rødt per nå, men dette vurderes fortløpende. Målrettede innstramninger kan bli aktuelt ut fra informasjonen vi fortløpende innhenter, tilføyer Eva Kibsgaard Nordberg.

Kommunen understreker nødvendigheten av å følge grunnleggende smitteverntiltak og det er svært viktig å holde seg hjemme om man har symptomer. Vi vil prioritere å teste alle med symptomer og følge definerte nærkontakter tett.

Kommunens koronatelefonen (477 53 670) har hatt noen tekniske utfordringer i dag knyttet til stor pågang. Dette jobbes det med kontinuerlig å rette opp i. Opplever du å ikke komme gjennom ber vi deg om å prøve igjen og uansett overholde karantene/isolasjon dersom du mistenker at du er smittet.     

Kommunen vil fortløpende publisere oppdateringer knyttet til situasjonen.

Oppdatering 19.08.20 kl 19:05

Kommuneoverlegeteamet informer nå at enda et smittetilfelle er registrert i dag. Det tyder foreløpig at dette ikke er relatert til de andre tilfellene, men det vil videre smittesporing kunne avdekke.

Oppdatering 19.08.20 kl 17:15

Ordfører Remi Solberg informerer om at Vestvågøy kommune det siste døgnet har fått bekreftet 3 nye tilfeller med korona, hvorav 2 oppholder seg i kommunen. Det jobbes nå med smitteoppsporing for å kunne sette inn riktig tiltak for å kartlegge omfang og begrense smitten videre. I den forbindelse oppskalerer kommunen testkapasiteten betydelig. Dette er omfattende arbeid, både med hensyn til logistikk og ressurser. Som overalt og ellers i samfunnet ber vi alle om å følge nasjonale smitteverntiltak som å holde avstand, begrense antall nærkontakter, god håndhygiene og holde seg hjemme ved symptomer på sykdom. Ved mistanke om koronasmitte kan koronatelefonen kontaktes  for råd og testing. Det er svært viktig nå og fremover å også redusere annen virussmitte (eks vanlig forkjølelse), fordi dette vil legge ytterligere press på beredskapen vår.

I forbindelse med påvist smitte hos ansatt på Lekneshagen og smittesporingen som pågår der, ønsker vi å minne på om at:

  • Er du definert nærkontakt blir du kontaktet av kommunens smittesporingsteam og følges opp videre. Du skal da i karantene.
  • Er du ansatt på Lekneshagen og vært på jobb i tidsrommet 5/8 - 14/8 blir du kontaktet av arbeidsgiver for å avtale testing. Du skal i utgangspunktet ikke i karantene.
  • Beboere på Lekneshagen testes i regi av institusjonen
  • Onsdag 19/8, ettermiddag og kveld, prioriteres testing av ansatte og beboere på Lekneshagen. Andre vil bli testet fra torsdag 20.
  • Besøkende i tidsrommet 5/8 - 14/8 blir kontaktet av Lekneshagen og instruert om testing. Disse skal i utgangspunktet ikke i karantene.

I utgangspunktet er det kun definerte nærkontakter som skal i karantene/isolasjon. Utvidet testing gjøres for å kartlegge mulig smitte internt i en institusjon med en sårbar pasientgruppe. Har du imidlertid symptomer på sykdom og/eller mistenker koronavirus skal du, som ellers i samfunnet, isolere deg og kontakte kommunen for testing.

For at vi skal ha nok ressurser til å teste de som skal testes, er det viktig at vi alle følger helsemyndighetenes råd om å holde oss hjemme til vi er friske. Dette gjelder også de av oss med negativ test.

Avslutningsvis presiserer Solberg at vi fortsatt er på gult beredskapsnivå, som innebærer at denne situasjonen ikke medfører stenging av samfunnsfunksjoner.

Pressemelding 18.08.20 kl 21:54

Det ble i ettermiddag bekreftet et nytt tilfelle av Covid-19 i Vestvågøy kommune. Vedkommende er ikke tilknyttet de hittil identifiserte covid-19 tilfellene i kommunen. Kommunens smittesporingsteam jobber nå med å kartlegge nærkontakter og iverksetter tiltak overfor disse.

Vedkommende er ansatt på Lekneshagen bofellesskap. Det er nødvendig å gjøre en bred kartlegging i håp om å avgrense videre smitte - både av hensyn til beboere, ansatte og besøkende. Det er i kveld avholdt møte i kriseledelsen og med råd fra kommuneoverlegene er det besluttet at det skal gjøres testing av samtlige beboere samt besøkende og ansatte som var på Lekneshagen i tidsrommet 5/8 – 14/8.

Ansatte vil informeres av sin nærmeste leder og besøkende kontaktes av kommunen. Disse skal testes i regi av kommunens testteam. Beboere vil testes i institusjonen.   

Ved spørsmål om korona, mistanke om koronasmitte eller ønske om testing kan man ringe 477 53 670

Det er ikke lenger aktuelt å benytte Legevaktsnummeret 116117.

Se ellers kontaktpunkter vedrørende  korona: https://www.vestvagoy.kommune.no/organisasjon/samfunnssikkerhet-og-beredskap/kontaktpunkter-korona/

Tillegg: Det opplyses ikveld om nok et tilfelle av Covid-19 i kommunen. Vi kartlegger nærkontakter og oppdaterer fortløpende på kommunens hjemmeside når vi har mer informasjon om situasjonen.

Kontakt

Koronatelefonen
For informasjon, bestilling av vaksinering, hjelp til utskrift av koronasertifikat etc..
Mobil 477 53 670

Telefonens åpningstid:

Mandag 0830 - 1500

Onsdag 0830 - 1500

(ikke åpent kontor)