Endringer i tjenestene fra hjemmesykepleien for å redusere smitterisiko

Våre tjenester er påvirket av den situasjonen som vi er i nå. For å sikre minst mulig smittespredning av virus, har Vestvågøy kommune redusert på de tjenestene som ikke representerer noen akutt fare for liv og helse.

I all hovedsak dreier dette seg om praktisk bistand som ytes i hjemmet, slik som husvask og rydding. Samtidig har vi også endret på hvordan vi utfører oppfølging og samtaler. Der hvor det er mulig, gjøres dette på telefon.

Ved avdelingen for Psykisk helse og rus, tilbys nå samtaler via telefon i stedet for fysisk oppmøte. Det er også opprettet en egen psykososial hjelpetelefon i samarbeid med Helseenheten, med åpningstid mellom 10:00 og 14:00 mandag til fredag. Telefonnummer: 90545530 Alle som ønsker det, kan benytte seg av denne tjenesten. Man kan også være anonym hvis man vil det.

Er du pårørende eller en nærstående person som lurer på om du kan besøke og bidra hos en kjær person, så er det veldig fint om du har anledning til det. Vi som helsepersonell beveger oss mellom flere syke personer som trenger vår tjeneste. Dermed er det generelt sett en lavere smitterisiko når du beveger deg inn i det aktuelle hjemmet forutsatt at du selv føler deg frisk. Det du bør være spesielt oppmerksom på er:

  • Husk å vaske hendene idet du kommer inn og idet du forlater hjemmet. Er det ikke mulighet å vaske hendene, kan du eventuelt bruk håndsprit hvis du har det.
  • Hold avstand – skal være 2 meter.
  • Omsorg kan gis på så mange måter. Nå gir vi ikke hverandre en klem lengre, men gir de gode ordene og et varmt smil som også uttrykker gleden over å se hverandre.
  • Unngå å ta på ting/flater hvis det ikke trengs.
  • Ikke dra på besøk hvis du har symptomer (eksempelvis hosting, nysing og feber).

Vi vil fortløpende vurdere behovene som fremkommer gjennom vedtak om tjenester som våre brukere har fått. Når noen brukere blir berørt av et endret tjenestetilbud, informeres de om endringene.