Viktig melding

Samfunnssikkerhet og beredskap

Vestvågøy kommune har ansvar for ivaretakelse sikkerhet og trygghet innenfor sitt geografiske område. Nedenfor er logg over aktiviteter. Koronasituasjonen har dominert, men situasjonen knyttet til krigen i Ukraina får også innvirkning på beredskapsarbeidet.

Logg

10.01.24 Varslingstest av tyfonanlegg og Nødvarsel

Varslingstesten vil bli utført kl 1200. Dette er en test, og ingen reell hendelse.

02.11.23 Egenberedskap

Vestvågøy kommune sin artikkel om egenberedskap i forbindelse med egenberedskapsuka kan leses her

14.09.23 Beredskapsråd

Vestvågøy kommune gjennomførte en beredskapssamling i Meieriet kultursenter. Dette var et samarbeid med også Moskenes og Flakstad kommuner, og er for Vestvågøy kommune første steg til å etablere et formelt beredskapsråd. Samlingen hadde preg av en konferanse med hensikt å etablere kontakter og etablere større beredskapsforståelse blant både eksterne og kommunale ressurser. Det tenkes å formalisere et beredskapsråd for Vestvågøy kommune tirsdag 21. november 2023.

Les mer om hvordan samlingen forløp her

03.08.23 Fugleinfluensa

Det er ikke påvist fugleinfluensa i Vestvågøy. Vi ser likevel på beredskapstiltak i forhold til eventuell smitte. Pr nå er det avtale med Lofoten avfallsselskap (LAS) om at privatpersoner kan levere inn døde fugler uten utgift i åpningstidene til LAS. Benytt hansker, munnbind og plassere i dobbel plastpose hvor begge poser tettes. Vask klær etter håndtering hvis kontakt med aktuell fugl. Ved større funn kontakt Mattilsynet og Vestvågøy kommune for rapportering slik at oppgaven kan gis det rette ressursnivået. Les info fra LAS her.

15.06.23 Utbedring av mobilnettet - arbeidet forlenges

Telenor melder at arbeidet i området nevnt i logg 05.06.23 forlenges til 20.06.23, kl 1700. Les mer her. Merk forlenget arbeidsperiode. Ellers samme område og samme utfordringer.

14.06.23 Nødvarslig gjennomført

Flere rapporterte om manglende varsel, manglende lyd eller kun varsling på engelsk. 
Vi har informert innbyggerne om situasjonen. Les mer her

13.06.23 Informasjon om nødvarsling

Det informeres om nasjonal testvarsling av systemet nødvarsling på mobil i morgen, onsdag 14. juni kl 1200. Varslingen vil gå til også din telefon. Les mer her

05.06.23 Utbedring av mobilnettet kan gi driftsforstyrrelser

Nord-østre del av kommunen kan oppleve driftsforstyrrelser på mobilnettet. Arbeidsperiode fram til 17. juni.
Les mer om saken her

28.05.23 Mobilnettet rapporteres å være i drift og fungerende.

Skal ha blitt utbedret i løpet av tidlig natt.

27.05.23, kl 2100 Telenor og Telia sitt mobilnett er nede i nordre del av kommunen

Situasjonsoppdatering! Det jobbes fortsatt med utbedring av bruddet i en fiberkabel på Bøstad. Det må antas å trekke ut i tid. Bruddet i fiberkabelen har ført til at deler av kommunen er uten mobilnett. I områdene nord-øst er det i hovedsak manglende dekning både på Telenor og Telia sitt nett. Dette vil påvirke muligheten til å få kontakt med nødetatene. Hvis en nødsituasjon oppstår, så bes befolkningen å søke mot områder med dekning for oppkall. Vi minner om at enkelte i området vil kunne kommunisere gjennom internett, så som ved bruk av messenger og andre internett baserte medium.

27.05.23 Driftsforstyrrelser i Telenor sitt mobilnett

Telenor har meldt om driftsforstyrrelser på sitt nett. Skal spesielt gjelde i nordre deler av kommunen og noe inn i Vågan kommune (Gimsøy). Vi har besørget en omfattende intern varsling, og tjenester vil bli levert. Nød anrop skal kunne gjennomføres over Telia sitt nett. Vi følger opp i forhold til varighet på driftsforstyrrelsene.

18.02.23 Bussulykke i Voieveien på Vestvågøy

En buss registrert i Litauen med totalt 38 passasjerer kjørte ut på høyre side av veien i Voieveien. Uhellet oppstod passering av annet kjøretøy på smal vei. Bussen falt over på siden og det oppstod skader på bussen og på flere av de involverte. I hovedsak var det italienske turister involvert. Nordlandssykehuset Lofoten satte beredskap og krisestab. Vestvågøy kommune etablerte kriseledelse, kalte ut psykososialt kriseteam, forsterket legevakta med leger og sykepleiere, osv. Vi tok på oss å ha evakuerte og pårørendesenter (EPS) i Rådhuset. 

Les mer om hendelsen her.

08.02.23, kl 1755 E-10 i Flakstad kommune stengt

E-10 i Flakstad kommune ved Kilan er stengt for trafikk grunnet steinras. Estimert minst til i morgen tidlig (torsdag).

08.02.23, kl 1600 Uværet fortsetter med sterk vind

Se nyhetsartikkel på hjemmeside og på fb. Noe overvannsproblematikk og tidvis stengte veier.
Hold dere innendørs såfremt mulig! Les mer her

08.02.23 Kraftig vind og uvær i Lofoten

Kl 0900 meldte Avinor om kraftig vind i kastene ved Leknes lufthavn. Målt 33,5 ms, noe som tilsvarer orkan. Skolene og barnehagene er stengte. Busser er innstilte. Fergesamband er innstilte, og overganger ved broer kan være tidvis stengte. 

Rundt i kommunen kan det være løse gjenstander som kan blåse mot eiendom og mennesker, så søk å unngå opphold ute, såfremt man ikke må. Kommuneadministrasjonen søker å holde seg situasjonsbevisste og har kontakt med eksterne beredskapsaktører fortløpende. 

Vi er klare til å sette kriseledelse raskt ved behov.

07.02.23 Skoler og barnehager holder stengt 8. februar

Som følge av varslet sterk vind og orange faregrad fra metrologisk institutt har Vestvågøy kommune valgt å holde skolene stengt onsdag 8. februar. Det er sendt ut info til foresatte om dette. Det meldes også om at kollektivtransporten er innstilt. 

15.12.22 Avvikling av vaksinekontoret på Rådhuset og koronatelefonen.

Det kommunale vaksinekontoret på Rådhuset hadde siste åpningsdag 14.desember.  Koronatelefonen avvikles fra samme dato. Apotek 1 på Origo vil heretter overta all vaksinering for oss.

Les mer her

04.11.22 Egenberedskap

Vestvågøy kommune har hatt økt fokus på egenberedskap. Dette i følge med egenberedskapsuka.

Langvarig bortfall av strømforsyning er noe vi ønsker at innbyggerne har et bevisst forhold til og at man gjør forberedelser i eget hjem. I artikkelen kan man lese mer om råd og tips fra kommuneledelsen. Leses her

22.08.22 Kommunens vaksinegruppe informerer:

Folkehelseinstituttet (FHI) har gitt anbefaling om ny oppfriskningsdose med koronavaksine (dose 4) for enkelte målgrupper.

Kommunens vaksinegruppe samarbeider med Apotek 1 om å gi innbyggerne et godt vaksinetilbud.

Les mer her

17.08.22 Gjennomføring av vaksinasjon med ny oppfriskningsdose

Folkehelseinstituttet forventer en høstbølge av koronainfeksjon, og har derfor anbefalt at kommunene gir tilbud om ny oppfriskingsdose til de eldste i befolkningen.

Vestvågøy kommune har derfor igjen startet opp med vaksinering fra Rådhuset på Leknes. Vaksinasjonslokalet er i drift i dag, onsdag 17.08.22, og vil være åpent onsdager i tiden 09.00-14.30 framover.

Akkurat nå vaksinerer vi fra 75 år og oppover. Vi vil snarlig, og senest onsdag 31.08.22, gå i gang med vaksinering av aldersgruppen 65-75 år.

Folkehelseinstituttet vil i løpet av noen få uker komme tilbake med informasjon om tidspunkt for oppstart av vaksinasjon med ny oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering. FHI anbefaler derfor ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper uavhengig om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker

Vi understreker at vi også vil vaksinere de som ikke har fått vaksine tidligere, og skulle ønske dose 1, 2 og 3.

Kommunen samarbeider også med Apotek 1 i Origo, og man vil kunne vaksineres der hver dag i åpningstiden. Vaksineringen er gratis både på Rådhuset og ved Apotek 1.

Vaksineringen fungerer etter «drop-in» prinsippet, eller man kan bestille time digitalt her: https://timebestilling.remin.no/vestvaagoy

Eventuelt kan dere ringe koronatelefonen på 47 75 36 70 som er åpen mandag og onsdag i tiden 08:30 – 15:00.

Velkommen innom til oss!

01.07.22 Korona - nye anbefalinger

Folkehelseinstituttet har gått ut med anbefaling om oppfriskningsdose av koronavaksine til personer som er 75 år og eldre. I tråd med anbefalingen prioriterer kommunen først og fremst de mest sårbare, sykehjemsbeboerne.

Sektor Helse og mestring kartlegger deretter øvrige tjenestemottakere for vaksinering. Mer informasjon om målgruppe og kommunalt vaksinetilbud kommer i begynnelsen av august. For spørsmål kan koronatelefonen (477 53 670) kontaktes hver mandag kl. 08.30-15.00 – også gjennom sommeren.

Personer over 75 år, som ikke er i overnevnte målgruppe pr nå, kan selv ta kontakt med Apotek 1 i Origobygget på Leknes for avtale om vaksinering. Les mer her

29.04.22 Teststasjonen avvikles f.o.m. 2. mai

Det er ikke lenger behov for bemannet teststasjon og denne avvikles derfor. Koronatelefonen kan fortsatt kontaktes.

07.04.22 Redusert åpningstid ved Koronasenteret i påsken

Onsdag 13.04.22, kl 0830-1200.
Torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag stengt.
Fra og med tirsdag 19.04.22: Vanlig åpningstid fra kl 0830-1500.

17.03.22 Informasjon om distribusjon av jod

Beredskapsansvarlig Thomas Thomassen og kommuneoverlege Eva K. Nordberg informerer nærmere om beredskap i følge med atomulykker. Les mer her...

14.03.22 Informasjon om tilfluktsrom i Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommune får inn en del spørsmål om tilfluktsrom fra innbyggere. Det er derfor relevant å kunne gi noen avklaringer rundt temaet. Les saken her...

11.03.22 Reduserer til 1 vaksinedag i uka

Fra uke 11 vil det være vaksinering på rådhuset kun på torsdager. Det er mulig å vaksinere seg på Apotek 1 Origosenteret de andre dagene. Les mer her...

16.02.22 Reduserer til 2 vaksinedager i uka

Fra uke 8 vil det være vaksinering på torsdager og fredager.

12.02.22 Regjerningen avslutter koronatiltakene. 

I pressekonferanse lørdag 13.02.22 besluttet Regjerningen å oppheve videre koronatiltak. Meteren er borte. Krav om munnbind er borte. Noen anbefalinger opp mot sårbare grupper og info om testing kan leses i link her... 

01.02.22 Regjeringen fjerner svært mange koronatiltak

I pressekonferanse i går framkom det at Regjeringen letter på smitteverntiltakene. Les mer her...

14.01.22, kl 1050 Skolene over til grønt nivå

Vestvågøy kommune vil forholde seg til de nasjonale føringene fra Regjeringen. Det er gitt lettelser i tiltakene. Skolene går over til grønt nivå. Oppdateringer vil komme. Les saken her

30.12.21, 16:45 Første tilfelle av omikron

Kommuneoverlegen melder at omikron nå også er registrert i Vestvågøy. Les hele saken her...

30.12.21, 14:30 Barnetrinnet prioriteres for testing før skolestart

Vi velger å tilby test til elever og ansatte i barneskolen, men vi kan dessverre ikke prioritere øvrige målgrupper for massetesting.  En ser ikke at dette skal stå i veien for oppstart i barnehagene og av undervisning i skolene forøvrig. Les hele saken her...

19.12.21 Åpner for dose 3 til alle over 18 år

Regjeringen setter som mål at alle over 18 år får tilbud om oppfriskningsdose innen utgangen av februar 2022. Det vå ha gått 20 uker mellom dose 2 og dose 3. Les pressemeldingen her...

13.12.21, 20:00 Nye restriksjoner fra onsdag 15/12

Regjeringen annonserte strengere nasjonale tiltak for å begrense smitten. 

13.12.21, 20:00 Intervall mellom dose 2 og 3 reduseres

Regjeringen annonserte at det nå er 4,5 mnd. mellom dose 2 og 3.

09.12.21 Feilretting mobil- og fastnett natt til fredag 10/12

Telenor gjør retting av en kritisk feil natt til fredag kl. 0100 - 0600. Det kan bli periodevis bortfall av både fastnettet og mobil. Telenor forteller at dette gjelder i området fra Leknes og vestover. Ut over dette har vi ikke mer detaljert informasjon fra Telenor.

08.12.21 Nye nasjonale tiltak gjeldende fra torsdag 9. desember

Alle nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokka 24 natt til torsdag 9. desember. De varer i fire uker – men vil bli vurdert på nytt etter to uker. Link til regjeringens pressemelding...

30.11.21 Dose 3 til flere grupper

Regjeringen har uke 48/21 besluttet å tilby 3. dose til alle over 45 år og de over 18 år med underliggende sykdom. Vestvågøy kommune har åpnet for booking i disse gruppene.

22.11.21 Utvider åpningstid koronatelefonen/teststasjonen på mandager

Inntil videre utvider vi åpningstiden på mandager til kl. 19.00.

19.11.21 Ukeoppdatering koronasituasjonen

Kommuneoverlege Eva K. Nordberg oppdaterer oss på koronasituasjonen på tampen av arbeidsuka. Les saken her...

02.11.21 Utlevering av koronatester

For de som har bestilt test skjer utlevering av koronatester fra vinduet i det gule bygget (Lufthavnveien 19). Åpningstiden er fortsatt 0830-1500 mandag til fredag.

 

  

 

29.10.21 Normal hverdag i unormal tid

Kronikk av kommuneoverlege Eva K. Nordberg om oppfølgingen av smittesituasjonen etter åpningen av samfunnet.  Les saken her...

27.10.21, 10:29 Stor pågang på koronatelefonen og ventetid

Koronatelefonen er operativ og koronasenteret i Lufthavnveien er åpent, men vi har stor pågang. Mange bekymrede ringer og vi ber om at de som ikke er definert som nærkontakt eller de som ikke har testet positiv på selvtest venter litt ut på dagen med å ringe. Da får vi fulgt opp de som er definert som nærkontakter og smittede. 

27.10.21 Slik forholder du deg ved luftveisinfeksjon

Flytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere.

 

 

22.10.21 Oppdatering koronasituasjonen

Kommuneoverlege Eva K. Nordberg kommer med en oppdatering om denne ukas status.

Vestvågøy kommune har denne uken fått meldt cirka 10 nye tilfeller av covid-19. Noen av disse er tilknyttet Vest-Lofoten videregående skole. Øvrige tilfeller kan i hovedsak knyttes til smittetilfeller utenfor kommunen.

Med «normal hverdag med økt beredskap» må vi regne med noe smitte i samfunnet, også av koronaviruset. Kommunen er tilgjengelig med rådgiving og testing, vi følger antall påviste tilfeller og gjør fortløpende vurderinger av alvorlighetsgrad og omfang.

Blant smittetilfellene de siste dagene er det ikke rapportert om alvorlige symptomer og vi har jevnt over god dekning av koronavaksine i befolkningen. Selv om vi tar høyde for å få flere tilfeller kommende dager ansees situasjonen som håndterlig. Vi benytter likevel anledningen til å understreke nødvendigheten av at vi alle følger rådene om å ha god hånd- og hostehygiene og holder oss hjemme ved sykdom, også der symptomene er milde. Det er først og fremst personer med symptomer som er smittsomme og smittsomheten er størst i starten av at symptomene oppstår. Når formen er god igjen og man er feberfri, kan man vende tilbake på jobb/skole selv om man har restsymptomer som rennende nese og hoste.

28.09.21, 12:00 Befolkningen kan nå velge type koronavaksine

God tilgang på begge vaksinetyper som tilbys i koronavaksinasjonsprogrammet, innebærer at befolkningen nå kan velge hvilken vaksinetype de ønsker å benytte. Det opplyser Folkehelseinstituttet i dag. Tilbudet kan gis så langt det er vaksine tilgjengelig. Det sendes ut vaksiner (Pfizer) til kommunene i løpet av oktober og november. Les mer på vaksinesida vår...

25.09.21, 16:00 Gjenåpning av Norge

Regjeringen gjenåpner Norge og vi returnerer til en normal hverdag. Kommunene skal fortsatt ha en økt beredskap og tilby testing og ikke minst sørge for at alle skal få mulighet til å vaksinere seg.

Smitten er fortsatt i samfunnet, men vi vil ikke publisere enkelttilfeller av smitte slik vi har gjort her på våre nettsidene frem til nå. 

21.09.21, 15:20 Nytt tilfelle i dag

Kommuneoverlegen melder at et tilfelle av Covid-19 er bekreftet i dag. Dette er allerede kjent nærkontakt med begrenset antall nærkontakter. 

17.09.21, 19:57 Påvist tre nye tilfeller

Det er påvist tre nye tilfeller i Vestvågøy. Smitten kan spores ut av kommunen og det er et begrenset antall nærkontakter her.

15.09.21 Det åpnes for vaksinering av gruppen 12-15 år

Det gis tilbud om å ta vaksinen enten på skolen eller utenom slik at det kan passe ulike ønsker og behov.

Utenom skolen - Uke 37, 38 og 39

Foreldre kan bestille time for barnet ved å henvende seg til koronatelefonen: 477 53 670 eller bestille time på nett.  

 • Uke 37 - Vaksinering på Vest-Lofoten videregående skole torsdag 16/9
 • Uke 38 og 39 Storeidet og koronasenteret

På skolen - Uke 39

 • Tirsdag 28.september -  Leknes, Oppdøl
 • Onsdag 29. september -  Eltoft, Bøstad, Ballstad, Buksnes
 • Torsdag 30.september - Svarholt, Fygle

Samtykke for alle under 16 år

De som er født i 2009 må være fylt 12 år for å kunne ta vaksinen. Alle som ikke har fylt 16 år må få fylt ut samtykkeskjema. Begge foreldre må samtykke. Samtykkeskjema deles ut og returneres i uke 38 på skolen eller kan hentes på linken her for vaksinering utenom skolen. Se link

08.09.21, 10:30 Nytt smittetilfelle

Nytt tilfelle bekreftet i dag. Det er kjent nærkontakt og begrenset antall nye nærkontakter.

04.09.21, 08:05 To nye tilfeller

Kommuneoverlegen melder lørdag morgen om to nye tilfeller av covid-19 på vestvågøy. Smittesporing pågår. Vi er da oppe i totalt 4 så langt denne uken. 

02.09.21, 21:36 Åpner for vaksinering av 16 og 17 åringer fra 3. september

Vaksineteamet har pop-up stasjon på Meieriet kultursenter 3/9 10.00-15.00 og vil da også vaksinere 16 og 17 åringer i tillegg til alle andre over den alderen. Dette er tidligere enn planlagt. Les mer her...

02.09.21, 16:27 Enda ett smittetilfelle registrert i ettermiddag

Nytt tilfelle registrert. Dette har ikke sammenheng med det forrige. Siste tilfelle har ukjent smittevei, og et begrenset antall nærkontakter som testes i hht. retningslinjene. 

02.09.21 Nytt smittetilfelle registrert 1/9

Det er påvist et nytt tilfelle av Covid-19 i Vestvågøy kommune. Tilfellet spores ut av kommunen og det er avdekket et begrenset antall nærkontakter. Vedkommende ivaretas av fastlege.

25.08.21, 15:31 Ett nytt tilfelle

Det ble registrert ett nytt tilfelle i dag, ikke relatert til de fire fra i går. Smitten spores ut av kommunen og også her er det et begrenset antall nærkontakter.

24.08.21, 22:53 Fire tilfeller registrert

Det er registrert fire tilfeller som ser ut å relatere seg til arbeidsinnvandring. Smittede er isolert, arbeidsgiver varslet og smittesporing igangsatt.

14.08.21, 19:15 Nytt smittetilfelle, kjent nærkontakt

Kommuneoverlegen fikk i ettermiddag melding om et nytt tilfelle av koronasmitte i kommunen. Den smittede er nærkontakt til en som testet positivt i forrige uke. Situasjonen er oversiktlig og smittesporingsarbeidet er avsluttet. 

12.08.21, 09:10 Nytt smittetilfelle, kjent nærkontakt

Det er i dag meldt om en ny smittet i Vestvågøy kommune. Vedkommende var kjent nærkontakt til flere smittede som ble meldt i forrige uke, og var da allerede i karantene. Det er dermed ingen nye nærkontakter, og smittesporingsarbeidet er avsluttet. 

Til sammen har det da fra 3. august til i dag blitt registrert 20 smittetilfeller i kommunen. 

10.08.21, 15:45 Nytt tilfelle av importsmitte

En person fra en annen kommune i Nord-Norge testet i dag positivt i Vestvågøy. Smittetilfellet er ikke knyttet til noen av de smittetilfellene og smitteklyngene som det ble meldt om i forrige uke. 

Smittesporing er igangsatt, og framstår relativt oversiktlig. 

09.08.21, 11:00 Oppdatert liste over steder besøkt av smittede

I forbindelse med de siste smittetilfellene så bes personer som har oppholdt seg i kafèen på Borgtun Kro i perioden lørdag 31. juli til onsdag 4. august om å være oppmerksom på symptomer og teste seg. 

Dette kommer i tillegg til stedene som er meldt tidligere: 

 • Restauranten på Solsiden brygge på Ballstad, på søndag 1. august mellom kl 16 og 17
 • Family Sports Club på Leknes, på søndag 1. august mellom kl 21 og 22, mandag 2. august mellom kl 21 og 22, og tirsdag 3. august mellom kl 9 og 10. 
 • Lofoten Bakeri på Leknes på tirsdag 3. august mellom kl 10:00 og 12:00.
 • Skohuset i Skullbrugården på Leknes i periodene onsdag 4. august kl 12-16, torsdag 5. august kl 12-19 og fredag 6. august kl 10-14

Vi ber alle som har vært på overnevnte steder i disse tidsrommene om å være oppmerksom på luftveissymptomer, om å unngå nye nærkontakter hvis en har symptomer, og ha lav terskel for å ta koronatest. Test bestilles på https://timebestilling.remin.no/vestvaagoy/ eller på koronatelefonen 477 53 670.

09.08.21, 08:00 Tre nye smittetilfeller, alle kjente nærkontakter

Fredag og lørdag ble det tatt til sammen 115 koronatester i kommunen, de fleste med bakgrunn i smitteutbrudd tidligere i uka. Søndag ettermiddag og kveld kom det melding om tre nye smittetilfeller. Alle tre er nærkontakter til smittede, og er knyttet til smitteklynge med importsmitte etter reiser i Europa. Det er dermed registrert 18 smittede siste uke.

Vi minner igjen om viktigheten av å være oppmerksom på luftveissymptomer, om å unngå nye nærkontakter hvis en har symptomer, og ha lav terskel for å ta koronatest. Test bestilles på https://timebestilling.remin.no/vestvaagoy/ eller på koronatelefonen 477 53 670.

07.08.21, 20:45 To nye smittetilfeller, begge kjente nærkontakter

Kommunen har i dag fått melding om to nye smittetilfeller. Begge disse er kjente nærkontakter til en som ble meldt smittet i går. De to var allerede i karantene, og smittesporingsarbeidet er avsluttet. Det er dermed 15 registrerte smittede denne uka. 

Fungerende kommuneoverlege Hallvard Angelsen var i går noe bekymret da to av de smittede på det tidspunktet hadde ukjent smittevei. Smittesporingsarbeidet i dag knytter en av disse til kjent smitteklynge med importsmitte etter reiser i Europa. Det gjør sannsynligheten for at vi har fri smitte i kommunen noe mindre, sier Angelsen nå. Han oppfordrer likevel alle til å overholde smittevernreglene, være oppmerksom på luftveis-symptomer, og ha lav terskel for å teste seg. - Å nyte godværet utendørs denne helga er bra både for smittevern og folkehelsa, sier han.

Leder for koronateamet Hilde Holand åpnet med sine folk test-stasjonen i dag, og 45 personer var innom og ble testet. Dette er bra, og viser at mange har tatt oppfordring om å teste seg på alvor, sier Holand. 

06.08.21, 14:45 Et nytt smittetilfelle, beredskapen styrkes i helga

Kommuneoverlegen i Vestvågøy har nå fått melding om ett nytt smittetilfelle. Det er ikke kjent smittevei på denne, og smittesporing pågår nå.

I forbindelse med dette smittetilfellet ber vi alle som har vært på Skohuset i Skullbrugården på Leknes i periodene onsdag 4. august kl 12-16, torsdag 5. august kl 12-19 og fredag 6. august kl 10-14 om å være oppmerksomme på symptomer, og ta en koronatest nå.

Test bestilles på https://timebestilling.remin.no/vestvaagoy/ eller på koronatelefonen 477 53 670.

På grunn av smittesituasjonen så styrker vi beredskapen denne helga. Koronatelefonen er åpen lørdag 6. august mellom kl 12 og 15, og det er mulig å ta koronatest mellom 13:45 og 14:30.

Hvis en får symptomer bes en om å unngå nye nærkontakter, og kontakte koronatelefonen for å bestille test.

- Vi har nå to smittetilfeller med ukjent smittevei, som vi må anta er blitt smittet lokalt på Vestvågøy. Vi vil derfor understreke viktigheten av å teste seg selv ved milde symptomer, og overholde smittevernreglene, sier fungerende kommuneoverlege Hallvard Angelsen.

06.08.21, 11:30 Et nytt tilfelle av importsmitte

Kommuneoverlegen i Vestvågøy fikk i formiddag melding om ett nytt smittetilfelle. Dette tilfellet ses i sammenheng med et utbrudd i Innland fylke, der den smittede har vært på reise. Smittesporing pågår. 

I forbindelse med et smittetilfelle som ble meldt i går ønsker vi at personer som har vært på følgende steder er oppmerksomme på symptomer, og at de tar en koronatest. Dette gjelder da: 

 • Restauranten på Solsiden brygge på Ballstad, på søndag 1. august mellom kl 16 og 17
 • Family Sports Club på Leknes, på søndag 1. august mellom kl 21 og 22, mandag 2. august mellom kl 21 og 22, og tirsdag 3. august mellom kl 9 og 10. 

Test bestilles på https://timebestilling.remin.no/vestvaagoy/ eller på koronatelefonen 477 53 670.

06.08.21, 08:00 Tre nye smittetilfeller

Kommuneoverlegen i Vestvågøy fikk i går ettermiddag og kveld melding om 3 nye smittetilfeller.

Den ene er en kjent nærkontakt til en av de smittede som ble meldt tidligere i uka. Smittesporing er her avsluttet. De to andre er ikke relatert til tidligere smittetilfeller. Smittesporing ble startet i går kveld, og pågår fortsatt.

Så langt er dermed 11 personer registrert smittet denne uka. Disse er fordelt på 2 klynger med henholdsvis 5 og 3 tilfeller, samt 3 enkelttilfeller utenom disse.  

En av de som fikk påvist smitte var på Lofoten Bakeri på Leknes på tirsdag 3. august mellom kl 10:00 og 12:00. Vi ber derfor alle som var der i dette tidsrommet om å være oppmerksomme på symptomer, og ha lav terskel for å teste seg ved mistanke om smitte. Test bestilles på https://timebestilling.remin.no/vestvaagoy/ eller på koronatelefonen 477 53 670.

05.08.21, 07:30 To nye smittetilfeller

Vi har nå fått melding om to nye personer som har testet positivt for korona. Begge sitter allerede i innreisekarantene etter utenlandsreise. Smittesporing iverksettes.

Dermed har 8 personer i kommunen fått påvist koronasmitte denne uka. Alle tilfellene knyttes til ulike reiser, 3 innenlands og 5 utenlands.  

04.08.21, 16:15 Enda et nytt smittetilfelle

I ettermiddag fikk enda en person i Vestvågøy positivt svar på koronatest. Vedkommende fikk symptomer på vei tilbake fra reise innenlands, og har holdt seg i karantene etter hjemkomst. Smittesporing pågår utover ettermiddagen.

Dermed er det påvist seks nye tilfeller av smitte i går og i dag. Kommuneoverlegen oppfordrer alle til å være observante på luftveissymptomer, spesielt etter reiser, og ha lav terskel for å teste seg. Test bestilles på Vestvågøy kommune | ReMin, eller på koronatelefonen 477 53 670. 

04.08.21, 10:15 Tre nye smittetilfeller

Det ble i går kveld meldt at to personer i kommunen har testet positivt på korona. Disse har vært på reise innenlands, og smitte knyttes til et utbrudd et annet sted i landet. Smittesporing er igangsatt. 

I dag tidlig fikk en person som hadde vært på utenlandsreise positivt utslag på hurtigtest. Ordinær koronatest er nå til analyse, og svar forventes i kveld. Vedkommende er allerede i innreisekarantene. Smittesporing er igangsatt. 

04.08.21, Pop-up og drop-in!

Det blir ikke enklere enn dette! Torsdag 5. august kl 16-18 kan du stikke innom Lofotsenteret og få første dose av koronavaksine. Legitimasjon er alt du trenger å ta med. Vaksinestasjon er i de tidligere lokalene til Nille.

Du trenger ikke bestille time, men hvis du vil booke så kan du gjøre det  på https://timebestilling.remin.no/vestvaagoy/ eller til koronatelefonen 477 53 670 (her kan det være ventetid).

03.08.21, 15:15 To nye smittetilfeller

Kommuneoverlegen fikk i dag beskjed om at to personer i Vestvågøy har fått konstatert koronasmitte. De var allerede i karantene etter utenlandsreise, og det er ingen definerte nærkontakter. 

30.07.21 Prioriterer dose 1 til og med 6. august

På grunn av god tilgang på vaksiner så framskyndes oppstart med dose 2 til onsdag 12. august. De det gjelder vil få SMS med tidspunkt for vaksinering.

Siste dag der det prioriteres for dose 1 er onsdag 4. august på Storeidet, her er det fremdeles mange ledige timer. I tillegg blir det en pop-up-vaksinestasjon på Lofotsenteret torsdag 5. august kl 16:00-19:30. Her blir det både timebestilling og mulighet for drop-in (oppmøte uten timebestilling).  

29.07.21, 17:30 Smittetilfelle med tilknytning til kommunen

Fungerende kommuneoverlege fikk i går melding om at en person som deltok på et privat arrangement i kommunen i forrige uke, har fått påvist koronasmitte. Den smittede personen er hjemmehørende i en annen kommune i landsdelen.

Utfra dette ble deltakerne på arrangementet bedt om å teste seg. Så langt er alle hurtigtester negative, og en venter i dag og i morgen svar på de ordinære PCR-testene. 13 deltakere fra Vestvågøy er satt i karantene. Smittesporingsarbeidet er så langt oversiktlig.

22.07.21 Åpner for drop-in den 28/7

Vestvågøy kommune har fått meldt inn flere doser og vi kjører derfor "langdag" med vaksinering av dose 1 på Storeidet forsamlingshus onsdag 28/7.

Mellom kl. 16.00  og 18.00 er det også mulig å bli vaksinert ved oppmøte på Storeidet, uten forhåndsbestilling.

De som oppholder seg i kommunen vår, men som ikke er folkeregistrert i Vestvågøy, har mulighet til å registrere seg på nett med ønske om å bli vaksinert her. (registrering bekreftes med sms fra koronateamet).

20.07.21 Siste dato for prioritering av dose 1 er 18. august

Etter 18/8 prioriteres dose 2 for innbyggere i Vestvågøy. Det er derfor viktig å bestille time for alle som ikke har fått dose 1. Det er lagt ut timer til 28/, 4/8 og 12/8 for vaksinering på Storeidet. I tillegg har vi lagt ut noen timer til 6 august på koronastasjonen i Lufthavnveien.

Alle over 18 år (fyller 18 i år) kan bestille vaksinering på nett eller på koronatelefonen 47753670. 

12.07.21, 08:30 Åpner for gruppe 11, alder 25-39 år

Det åpnes nå for gruppe 11, alder 25 - 39 år. Bestilling på nett anbefales

29.06.21, 18:10 Enda et tilfelle registrert

Kommuneoverlegen har lagt følgende melding ut på kommunens facebookside i kveld: Vestvågøy kommune har fått meldt et nytt tilfelle av covid-19 i kveld, dvs 2 i dag. Begge tilfellene kan knyttes til utbruddet i Vågan. Det anbefales at alle som har vært besøkende på Klatrekafeen i Henningsvær fra fredag morgen til og med lørdag natt, er oppmerksom på symptomer på øvre luftveisinfeksjon og har lav terskel for å teste seg. Sammen stopper vi smitten😷

29.06.21, 12:30 Nytt tilfelle i Vestvågøy

Det ble i går kveld meldt inn ett nytt smittetilfelle på Vestvågøy. Dette tilfellet relaterer seg til utbrudd i Vågan. Sporing pågår og smittesporingsteamet anser situasjonen som oversiktlig. 

29.06.21, 10:00 Åpner for gruppe 10, alder 18-24 og 40-44

Det er nå åpne ny gruppe - alder 18-24 og 40-44. Booking gjøres fortrinnsvis via nettet. Det har vært mye testing på morgenen og derfor begrenset kapasitet til å ta imot bookinger.

Det presiseres at de som fyller 18 i år (2003-kullet) kan bestille vaksine.

28.06.21, 08:90 Åpner for booking ansatte barnehage og skole

Etter lister fra barnehager og grunnskoler kan nå fast ansatte og vikarer med kontrakt, som skal arbeide med barn og unge fra høsten, også bestille time.

Gruppe 10 alder 18-24 og 40-44 åpnes for booking tirsdag morgen 29.

25.06.21, 11:00 Vaksinering av ansatte i barnehage og skole

Fra neste uke kan ansatte i skole og barnehage bestille time til vaksinering. Se egen nyhetssak.

21.06.21, 12:00 Ledige timer til vaksinering

Vi har ledige timer til vaksinering onsdag 30. juni. Vi vaksinerer nå gruppe 9, som er personer i alderen 45-54 år. Det vil si at alle som er født i 1976 eller tidligere nå kan bestille vaksinering. Bestilling gjøres enklest på nett her: Vestvågøy kommune | ReMin. Alternativt kan en ringe koronatelefonen 477 53 670 (her kan det være ventetid)

14.06.21, 22:07 Nytt smittetilfelle

Kommuneoverlegen mottok i kveld melding om et nytt smittetilfelle i kommunen. Vedkommende er nærkontakt til en tidligere registrert smittet. Tiltak er iverksatt. 

14.06.21, 10:10 Fullbooket

Vaksinetimene vi hadde tilgjengelig er nå fullbooket. Nye timer legges ut 21. juni. (Omlag 450 doser ble revet bort på et øyeblikk.)

14.06.21, 08:00 Vi åpner nå for booking alder 45-54 år (gruppe 9)

Det åpnes nå for booking i gruppe 9. Nettbooking anbefales da det kan være stor pågang på koronatelefonen.

09.06.21, 21:50 Nytt tilfelle meldt i kveld

Det er meldt et nytt smittetilfelle i kveld. Dette er en nærkontakt til tidligere registrert smittet og vedkommende sitter allerede i karantene. 

09.06.21 Fullbooket

Vaksinetimene vi hadde tilgjengelig denne uka er nå fullbooket. Nye timer legges ut 14. juni.

08.06.21, 21:08 Enda et tilfelle registrert

Det ble i kveld meldt om et nytt tilfelle som relaterer seg til det forrige meldte tilfellet. Smittesporingen var svært oversiktlig og er avsluttet.

08.06.21 Nytt smittetilfelle meldt i går kveld

Det er registrert et nytt smittetilfelle på Vestvågøy. Smittevei er uavklart og smittesporingsteamet er i arbeid.

07.06.21, 11:00 Status for bestilling av timer

Det er pr kl. 11.00 fortsatt ledige timer for gruppe 8. Vi har hatt en feil i telefonsystemet som har gjort at vi ikke har fått slått av svarer som sier at det er fullbooket. Feilen er utbedret og det er mulig å ringe inn.

04.06.21, 11:19 Nytt tilfelle i dag

Kommuneoverlegen rapporterer at det er registrert et nytt smittetilfelle i Vestvågøy. Dette tilfellet er ikke relatert til gruppen på tre personer som som ble registrert tidligere i uka. Smittesporing er igangsatt.

03.06.21 Til sammen 3 registrert smittet og satt i isolasjon

En tredje person i samme gruppe har fått påvist smitte og det er til sammen tre personer som nå er satt i isolasjon.

02.06.21, 15:35 To personer registrert smittet i kommunen

Kommuneoverlegen melder at det er to personer som er registrert smittet nå i ettermiddag. Smittesporing er iverksatt og situasjonen ser oversiktlig ut.

31.05.21, 12:45 Fullbooket

Vaksinetimene vi hadde tilgjengelig denne uka er nå fullbooket. Nye timer legges ut 7. juni.

31.05.21, 11:35 Gruppe 8 kan nå også bestille via nett

Vi har fått lastet opp folkeregisterdata for aldersgruppen 55-64 år og det skal da være mulig å bestille via nettet.

31.05.21, 09:25 Vi åpner nå for booking alder 55-64 år (gruppe 8)

Vi vaksinerer nå gruppe 8 som er alder 55-64 år.

Foreløpig er det kun bestilling pr telefon da vi jobber med opplasting av folkeregisterdata som gjør booking på nett mulig for denne gruppen. Vi vil legge ut ny beskjed når dette er klart.

Det vil på grunn av dette bli ventetid på linjene nå på morgenen.

26.05.21, 14:00 Gjenåpning trinn 2 fra 27. mai

Torsdag 27.mai går vi over i Trinn 2 i regjeringens gjenåpningsplan. Den største endringen som følge av dette blir for skoler og barnehager som går fra gult til grønt nivå. Utover dette er det justeringer knyttet til antall på besøk og på arrangementer. Les nyhetssaken her...

25.05.21 Vi åpner nå for gruppen 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander (gruppe 7)

Vi vaksinerer nå gruppe 7 som er alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander. Denne gruppen er definert av fastlegene og vi har sendt ut sms til de det gjelder. Les mer på vaksinesida...

19.05.21 Fortsatt ikke ledige timer

Det vi fikk av doser må gå til 2. gangs vaksinering.  Neste annonsering av timer for 1. gangs vaksinering vil kunne skje 24. mai. Vi flytter oss da over på gruppe 7. 

14.05.21 Foreløpig ikke ledige timer

Neste annonsering av timer er 18. mai. De neste to ukene er det stort sett 2. gangs vaksinering. Utfasingen av AstraZeneca-vaksinen ser ut til å være årsaken til at vi får færre doser til 1. gangs vaksinering.

13.05.21, 15:00 Nytt smittetilfelle

Kommuneoverlegen opplyser at det er registrert et nytt tilfelle på Vestvågøy i dag. Situasjonen opplyses å være oversiktlig. 

04.05.21, 15:50 Nytt smittetilfelle registrert i dag

Kommuneoverlegen melder i dag at det er registrert et nytt smittetilfelle i Vestvågøy. Tilfellet relaterer seg ikke til tidligere tilfeller den siste tiden og knytter seg til tilreisende til kommunen. Smittesporing pågår.

30.04.21, 11:00 Pressemelding fra kommuneoverlegen

Vestvågøy kommune har i løpet av uken fått meldt 3 tilfeller av Covid-19. Et arrangement i Vågan lørdag 25/4 er felles for de tre tilfellene. Smittesporingsarbeidet har avdekket nærkontakter og disse har fått beskjed. Utover dette ber vi alle om å fortsette med gode smitteverntiltak og ha lav terskel for å teste seg.

Gårsdagens tilfelle er ansatt på Vest-Lofoten videregående skole og som følge av dette er flere elever og ansatte i karantene. Deres familiemedlemmer eller andre definerte nære er i såkalt ventekarantene i påvente første prøvesvar. Det ble i går kveld gjort testing av nærkontaktene, ca. 30 stk. Samtlige hurtigtester var negative, men vi venter på PCR-svar som er mer pålitelige.

Ut fra dagens situasjon kan vi si at omfanget av berørte er relativt stort, men oversiktlig. Det har kommet henvendelser om flere nærkontakter enn de som allerede er kartlagt. Det er da viktig å henvende seg til personen man mener man er nærkontakt til, som da vil samarbeide med kommunen om smittesporing.

Vi har blitt påminnet om at pandemien langt fra er over. Dersom vi står overfor en mer smittsom virusmutasjon forventer vi også flere positive tilfeller fremover. Det er derfor viktig å minne om de fire store: Hold avstand, god håndhygiene, hold deg hjemme om du er syk og begrens antall nærkontakter. Utover dette er det per nå ikke nødvendige med ytterligere tiltak, men vi følger nøye med på utviklingen og vurderer tiltak fortløpende.

Kommuneoverlege Eva Kibsgaard Nordberg

29.04.21, 18:30 Nytt tilfelle uten kjent nærkontakt

Kommuneoverlegen informerer i kveld at det er registrert et nytt tilfelle på vestvågøy. Dette tilfellet har ikke kjent nærkontakt. Smittesporing pågår.

29.04.21, 09:55 Nytt tilfelle i går kveld

Kommuneoverlegen informerer om bekreftet positiv test i går kveld på allerede kjent nærkontakt. Ingen nye nærkontakter som følge av dette og fortsatt oversiktlig.

28.04.21, 09:20 Fullbooket

Vaksinetimene vi hadde tilgjengelig denne uka er nå fullbooket. Nye timer legges ut 3. mai.

27.04.21, 15:28 Nytt smittetilfelle på Vestvågøy

Fra kommuneoverlegen får vi melding om at det er nytt tilfelle av Covid-19 i kommunen i dag. Ingen sikker smittevei, men oversiktlig antall nærkontakter.

27.04.21, 09:00 Vi åpner nå for gruppen 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander (gruppe 6)

Vi vaksinerer nå gruppe 6 som er alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander. Denne gruppen er definert av fastlegene og vi har sendt ut sms til de det gjelder. Les mer på vaksinesida...

23.04.21 De som har tatt 1. dose med AstraZeneca-vaksine får tilbud om mRNA-vaksine som 2. dose.

FHI informerte 23.04.21 om at AstraZeneca-vaksinen tas ut av vaksineprogrammet og at de som har tatt denne som første dose vil få tilbud om mRNA-vaksine som dose 2 (Pfizer er en mRNA-vaksine). Les  informasjonen som er sendt til alle som har fått 1. dose AstraZeneca. (PDF, 147 kB)

21.04.21. 09:00 Vi åpner nå for gruppen 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (gruppe 5)

Vi vaksinerer nå gruppe 5 som er alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander. Denne gruppen er definert av fastlegene og vi har sendt ut sms til de det gjelder. Les mer på vaksinesida...

19.04.21 Det er lagt ut nye vaksinetimer

Vi har lagt ut nye timer for uke 17. Vi vaksiner fortsatt gruppen 65+ og høyrisikopasienter. Det nærmer seg slutten på denne gruppa og at vi beveger oss over i gruppe 5. etter liste fra fastlegene. Les mer på vaksinesida...

14.04.21 Regjeringens pressekonferanse 13/4 om endring i tiltak

Det er fortsatt ikke kommet oppdatert informasjon på FHI og Regjeringen sine nettsider, men Regjeringens pressekonferanse tirsdag 13. april er lagt ut og oversatt til flere språk.  Det samme gjelder pressemeldingen fra Regjeringen, hvor oversettelser legges ut fortløpende.

13.04.21, 08:30 Fortsatt ledige timer for vaksinering i gruppe 4

Koronateamet rapporterer at de på morgenen i dag tirsdag fortsatt har 52 ledige vaksinetimer for målgruppen 65+. De er da mulighet å ringe koronatelefonen på 477 53 670 eller bestille med BaniID via nettet. Det 

07.04.21 Tirsdag etter påske ble en travel dag på koronatelefonen

Dagene vi legger ut nye timer blir travel, det vet vi og tirsdag 6/4 hadde vi bemanne 5 telefoner for å ta imot vaksinebestillinger og bestillinger til testing. Mellom 08.30 og 12.00 ble 220 telefoner besvart. Med veldig stor pågang ble det dessverre lang ventetid på telefonen for flere. Flere og flere benytter seg av muligheten av å bestille time på nettet. Totalt ble 320 vaksinetimer fordel denne tirsdagen og vel halvparten av disse hadde bestilt over nett. De som bestilte gjorde det via denne linken. Merk at vi IKKE opererer med venteliste (selv om det står det på denne inngangsportalen).

06.04.21, 11:10 Fullbooket

Vaksinetimer lagt ut i dag for uke 15 er nå fullbooket. Nye timer for uke 16 legges ut 12. april.

30.03.21, 16:57 Vaksinebestilling, timer, prioritering og strategi

Vaksinasjonsansvarlig lege Hallvard Angelsen gir oss en oppdatering på vaksinestrategien i Vestvågøy etter en del frustrasjonsytringer fra vaksinehungrige innbyggere denne uka. Les artikkelen her...

29.03.21, 12:45 Åpningstider koronatelefonen i påsken

Det tas imot bestilling av testing både langfredag og andre påskedag.

Tor 1/4 - STENGT
Fre 2/4 - åpent
Lør 3/4 - STENGT
Søn 4/4 - STENGT
Man 5/4 - åpent

29.03.21, 12:00 Fullbooket

Det vi hadde av tilgjengelige timer er nå fullbooket. Timer for uke 15 publiseres 6/4.

29.03.21 12:00 Beklager dataproblemer i dag

Datanettverket i kommunen var ned mandag formiddag. Dette skapte flere problemer, blant annet for registrering av vaksinetimer over telefon. Vi fikk heller ikke endret telefonsvareren slik at flere fikk beskjed om at det var fullbooket mens det var ledige timer. Vi beklager den frustrasjonen dette skapte.

29.03.21, 08:15 Ledige vaksinetimer

Gruppen 65+ og høyrisikopasienter kan bestille time for vaksinering. Les mer her...

24.03.21, 12:00 Teststasjonen stenger for dagen pga. uværet

Sterk vind har begynt å bevege på taket på bygget hvor teststasjonen holder hus og derfor forlater testteamet lokalene for i dag. Koronatelefonen er fortsatt operativ og de som står på time i dag er kontaktet.

24.03.21 Nye nasjonale tiltak fra 25. mars

Oppdater deg på de nye tiltakene gjeldende fra 25. mars på helsenorge.no

23.03.21, 09:20 Ett nytt tilfelle registrert mandag

Et nytt tilfelle positiv Covid-19 er registrert mandag. Relaterer seg ikke til tidligere tilfeller. Smitten kan spores til Osloområdet og nødvendige tiltak er iverksatt. Vedkommende oppgir å være i god form og følges nå opp av kommunen.

23.03.21, 09:00 Fullbooket

Det har vært stor pågang og alle vaksinetimer er revet bort. Ny informasjon om ledige timer kommer mandag 29/3.

23.03.21, 09:00 Feil i systemet for booking på nett for gruppen 65+

Personer i gruppe 4 (65 +) som har prøvd å booke vaksinetimer på nett har blitt avvis med at de ikke er i målgruppen. Dette er en feil som vi har bedt programvareleverandøren rette opp i. 

22.03.21 Vaksinerer nå gruppen 65 år og eldre + høyrisikopasienter

De som er født i 1956 eller tidligere kan bestille vaksinetime. Det vaksineres med Pfizer. Høyrisikogruppen kan også bestille nå. Les mer her...

21.03.21, 17:15 Totalt 8 smittede

Det er bekreftet 8 smittede i gruppen fra fredag. Situasjonen anses nå som avklart og vi har kontroll på dette utbruddet..

20.03.21, 19:10 Ett nytt tilfelle i samme gruppe

Kommuneoverlegen bekrefter å ha mottatt positivt testsvar på én til fra samme gruppe som fredag.

19.03.21, 16:00 Det er registrert 4 mistenkt smittede på Vestvågøy

Kommuneoverlegen og smittesporingsteamet jobber nå med å få oversikt over situasjonen etter at 4 personer er mistenkt smittet et gjennomført hurtigtest.

18.03.21 Koronavaksine - et par klargjøringer og veien videre

Vaksineansvarlig lege Hallvard Angelsen og vaksinekoordinator Ann-Kristin Brimi informerer. 

Vi har nå passert 1 år med pandemi, med tiltak, med distansering, med hjemmekontor og meteren. Mange begynner å bli lei, selv her i Lofoten, hvor vi enn så lenge har vært spart for de aller største utbruddene likt det vi nå ser på østlandet. Det at vi har klart å få kontroll på alle de tilløp til spredning vi har hatt gjennom et langt år med korona, og at vi klarte å slå ned utbruddet i august, forteller meg at Lofotingene har etterlevd anbefalinger, hørt på råd, og i fellesskap bidratt til å holde smitten i sjakk. Jeg er stolt over innsatsen vi har lagt ned så langt. Les hele artikkelen her... 

12.03.21 Reiseråd påsken fra kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen

Kommuneoverleforum i Lofoten og Vesterålen ønsker å komme med noen råd i forbindelse med påsken. Les rådene her...

09.03.21 Kommuneoverlegen orienterer etter regjeringens pressekonferanse

Orienterer kort om vurderingene gjort etter dagens presseorientering fra regjeringen. I hovedsak ingen endringer, men presiserer under punktene Reiser, Arbeidsplasser og Idretts- og fritidsaktiviteter.

Regjeringen holder fast ved at kommunene skal gjøre vurderinger av tiltak. Dersom den generelle tendensen likevel ikke går ned, vil regjeringen vurdere å innføre strengere nasjonale føringer, for mer informasjon, se her https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/smitten-ma-ned/id2837640/.  

Vestvågøy kommune legger her frem nasjonale anbefalinger med lokal tilpasning, i hovedsak mtp. organiserte fritidsaktiviteter for voksne og bruk av hjemmekontor.  Les mer om de nasjonale anbefalingene her: (https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/).

Les hele orienteringen her...

04.03.21 Siste smittetilfellet bekreftet å være Sørafrikansk mutantvariant

Smittevernansvarlig lege informerer at de tester som er gjort i etterkant av smittetilfellene vi hadde for et par uker siden var den sørafrikanske mutantvarianten. Det understrekes at det er viktig å overholde smittereglene nå i pandemiens siste faser. 

23.02.21, 08:20 To nye bekreftede smittetilfeller i går kveld

Kommuneoverlegen har fått meldt to nye bekreftede smittetilfeller. Dette er kjente nærkontakter fra tilfeller i Vestvågøy og Vesterålen i forrige uke.

22.02.21 Innkvartering ved innreisekarantene må forhåndsgodkjennes av Arbeidstilsynet

Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. Søknad om godkjenning sendes via Altinn. For å få innreise må det søkes om unntak fra innreiserestriksjonene, gjeldende for enkelte kategorier arbeidsreisende. Søknaden sendes Sjøfartsdirektoratet. Godkjenningen fra Arbeidstilsynet skal legges ved søknaden.

19.02.21 Nasjonale lettelser for barn, unge

Regjeringen innfører en del lettelser for barn og unge gjeldende fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar. Nå åpnes det  opp for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge som samler deltakere fra samme kommune. Disse arrangementene kan ha  inntil 50 personer innendørs og 200 personer utendørs. I idretter som involverer nærkontakt, som for eksempel fotball og håndball, må alle deltakerne i konkurransen være fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det. I idretter som ikke innebærer nærkontakt, som for eksempel ski, kan konkurransene samle deltakere fra idrettskretsen eller regionen.

Les mer her...

Ut fra smittesituasjonen i kommunen og regionen anbefaler Vestvågøy kommune fortsatt ikke kamper for voksne.

19.02.21 Ikke tilgjengelig vaksine for 1.gangsvaksinering uke 8 og 9

Vi har ikke fått bekreftet nye leveranser av Pfizer vaksine for uke 8 eller uke 9. Det betyr at vi fortsatt ikke kan åpne for  bestilling av time. Folkehelseinstituttet (FHI) har begynt å sende ut AstraZeneca vaksinen og det kommer 100 doser til Vestvågøy i uke 8. Denne vaksinen skal ikke benyttes på personer over 65 år og vi har blitt instruert at dosene som kommer i uke 8 skal gå til helsepersonell. Vi vil informere straks vi får bekreftet at vi får inn vaksine for førstegangsvaksinering i aldersgruppen 75 - 84 år, som vi har begynt på. 

18.02.21, 19:30 Enda et tilfelle registrert

Kommuneoverlegen informerer om nytt covid-19 tilfelle meldt i ettermiddag. Allerede kjent nærkontakt og således ikke uventet. Omfang fremstår fortsatt avgrenset og oversiktlig. 

16.02.21, 20:32 Nytt smittetilfelle

Det ble i ettermiddag meldt et nytt tilfelle av Covid-19 i Vestvågøy. Smittesporing er gjennomført og antallet nærkontakter er begrenset. Utover dette er det vanskelig å si noe om omfang, da smittekilden er usikker. 

16.02.21 Hva er et arrangement?

Kommuneoverlegen, koronatelefonen og beredskapskoordinatoren får mange spørsmål fra enkeltpersoner, lag og foreninger. Ett av de som går igjen er hva som defineres om "arrangement". Vi ønsker derfor å gjøre dette litt tydeligere.

Et arrangement er - sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller. Eksempler på dette er:

Idrettsarrangement

Konserter, utstillingsåpninger, teater, kino osv.

Seminarer, konferanser, kurs

Livssynsamlinger og seremonier

Private sammenkomster som feiringer, dugnad mm.  

Hva er ikke et arrangement? Eksempler er:

 • private sammenkomster med mindre enn 10 personer på serveringssted som samtidig er åpent for allmennheten
 • organisert trening/øvelser/prøver
 • Møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole/universitet

For mer informasjon se covid-19 forskriften §13 eller informasjon på FHI sine sider.

12.02.21, 14:30 Ingen beskjed om leveranse til førstegangsvaksinering i uke 8, så langt

Normalt sett får vi beskjed om leveranser slik at vi har oversikt over de to neste ukene. Denne uka har vi ventet på beskjed for uke 8, men har ikke fått melding om leveranse ennå.

Når vi ikke vet når og hvor mye vi får må vi fortsatt holde bestillingsportalen for førstegangsvaksinering stengt. Merk at de som skal ha 2. gangs vaksinering allerede har fått sine timer og det vil være tilgjengelige doser for disse.

Koronatelefonen rapporterer om at det er mange som ønsker å bestille time, og er frustrerte over at det går så sakte. Vi opererer ikke med ventelister. Det må bestilles når timer blir gjort tilgjengelig. Dette for at vi skal sikre at de som bestiller får et tidspunkt de faktisk kan møte opp på. Det er i denne fasen kritisk å bli sittende igjen med vaksine som må destrueres som følge av manglende oppmøte. 

10.02.21 Tilrår organisert idrett innendørs også for voksne

Vestvågøy kommune vurderer fortløpende nasjonale tiltak i lys av lokal smittesituasjon. Frem til nå har vi vurdert det nødvendig å følge samtlige råd, dette på bakgrunn av enkelttilfeller med importsmitte og virusvarianter påvist i flere kommuner i fylket. De siste 10 dagene har vi ikke påvist ny smitte og dette kombinert med at grensene er stengt samt strenge anbefalinger for øvrig, gjør at vi vurderer det i dag som tilrådelig å åpne opp for organisert idrett innendørs også for voksne. Forutsetningen er at grunnleggende smitteverntiltak og ulike særforbunds veiledere overholdes. Covid-19 forskriften er ufravikelig og vi ber alle arrangører og initiativtakere å sette seg inn i hvilke begrensninger som er gjeldende. Vi oppfordrer vi alle innbyggere om å følge regjeringens anbefalinger for øvrig og minner om at dette kan endres på kort varsel dersom smittesituasjonen skulle endre seg og taler for det.

08.02.21, 11:00 Foreløpig fullbooket - ikke ring for vaksinering!

Vi har ikke flere timer tilgjengelig for vaksinering. Det er ikke mulig å sette seg opp på venteliste. Når vi får bekreftet ny leveranse av vaksiner vil vi åpne timeboka igjen. Følg med på nettsidene våre og på bannerannonse i Lofotposten og Lofot-Tidende.

05.02.21,15:40 Gjenstående over 85 år må bestille time

De i gruppen 85+ år som av ulike grunner ikke har tatt vaksinen, men ønsker å gjøre det, må nå bestille time på lik linje med de i gruppen 75 - 84 år. 85+ vil fra nå ikke bli innkalt. Merk at man skal ikke bestille 2. gangs vaksinering. Denne timen ble satt opp automatisk etter 1. gangs vaksinering. Mer informasjon her...

05.02.21, 10:45 Bestilling av time for koronatest på nett

Bestilling av time kan nå også skje på nettet. Bestill her...

05.02.21, 10:45 Booking av time for vaksinering for gruppen 75 år og eldre er åpnet

Ut fra bekreftet antall doser som skal leveres til Vestvågøy har vi satt opp 1. gangsvaksinering onsdag 10/2 og onsdag 17/2 for målgruppen 75 og eldre. Vi har bare et begrenset antall doser tilgjengelig og timene vil derfor bli raskt fylt opp. Etter hvert som vi får bekreftet leveranser vil vi åpne flere timer i vårt bookingsystem. Les mer her...

29.01.21 Nasjonale tiltak videreføres

Det er greit å være oppmerksom på at de nasjonale tiltakene videreføres. Grensen er nå i praksis stengt for utlendinger som ikke er bosatt i Norge (med noen unntak). Norske statsborgere har alltid  rett til å komme inn i Norge. Tiltakene varer så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen. Noen kommuner kan ha innført lokale tiltak. Vestvågøy har ingen egne tiltak ut over de nasjonale.

26.01.21, 22:20 Fire smittetilfeller registrert i kveld

Kommuneoverlegen melder at vi i kveld har fått meldt 4 nye smittetilfeller av  Covid-19. Det dreier seg om importsmitte. Smittesporing er iverksatt, og så langt virker situasjonen oversiktlig.

25.01.21 Oppdatert prosedyre: Testing og karantene utenlandske sesongarbeidere som ikke tar opphold på karantenehotell

Det er den siste uken gjort mange endringer i covid-19.forskriften. Med bakgrunn i dette har vi oppdatert vår prosedyre: Testing og karantene utenlandske sesongarbeidere som ikke tar opphold på karantenehotell. Sentrale endringer er:

I § 5 Krav til de som skal være i innreisekarantene er det nå åpnet for at personer i samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i innreisekarantene på samme oppholdssted uten krav til enerom også når det er arbeids- eller oppdragsgiver som sørger for egnet oppholdssted. Dette gjelder f.eks. ektepar. Dette erstatter tidligere presisering mottatt 21.12.20 fra HOD. Kapittel 7.4.2 i vår prosedyre.

Kravet om å fremvise negativ test for SARS-CoV-2 før ankomst til Norge endres fra 72 timer til 24 timer, og alle som har oppholdt seg i Storbritannia, Sør-Afrika, Irland, Nederland, Østerrike, Portugal og Brasil skal testes med PCR- test på grensen. Reglene for karantene skjerpes og gjøres likt for alle land, med færre unntak og økt krav til testing. Kapittel 7.7.1 i  vår prosedyre.

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar. Kapittel 7.1.6 og 7.3 i vår prosedyre.

25.01.21 Vestvågøy har ikke innført egne restriksjoner for inn- og utreise

Likevel, det henstilles til minst mulig mobilitet og Statsforvalteren i Nordland ber folk unngå å reise til Osloregionen i tiden framover. Anbefalingen kommer etter omfattende smitteutbrudd av det muterte Covid-19-viruset på Østlandet. Les pressemeldingen her...

21.01.21 Vestvågøy følger nasjonale forskrifter for skjenking av alkohol

Stortinget har opphevet det nasjonale skjenkeforbudet fra natt til fredag 22/1. Regjeringen innfører da samme tiltak som var gjeldende før skjenkeforbudet ble innført 4. januar. Det betyr at det fortsatt vil være skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Alkoholservering kan kun skje i forbindelse med matservering. På grunn av lavt smittetrykk innfører ikke Vestvågøy noen egne begrensinger på dette området.

13.01.21 Går i gang med vaksinasjon av gruppe 85 + fra uke 3.

Vestvågøy kommune har en egne arbeidsgruppe for planlegging og gjennomføring av koronavaksineringen. Etter denne ukas planmøte er menypunkt "Koronavaksjonasjon" oppdatert med noen flere detaljer.

13.01.21 Regler om karantene og test – informasjon på flere språk

Har oppdatert menypunkt "Prosedyrer og regler" med link til informasjon fra Regjeringen på flere språk.

09.01.21, 1745 Nytt smittetilfelle meldt i ettermiddag

Kommuneoverlegen kan informere om at at et nytt tilfelle er meldt i dag. Tilfellet knytter seg til tilfellene som ble meldt i romjula (29/12). Tiltak er iverksatt.

05.01.21 Vaksineringen i Vestvågøy starter 6/1

Etter at planlagte 50 doser ankommer Vestvågøy i dag 5/1 vil vaksineringen starte på sykehjem 6/1. Neste uke har vi fått beskjed om at 35 doser vil ankomme.  Informasjon om vaksineringen finner du her...

04.01.21 Avstå fra besøk på Vestvågøy sykehjem og Leknes Bo og Service

En av de nye anbefalingene som trer i kraft i dag er at man skal avstå fra besøk de 14 neste dagene. Vi ber om at alle som kan vente med å besøke sine kjære på sykehjem og Leknes Bo og Service venter med dette til den 18/1. Dersom det likevel er behov for å gjennomføre besøk i ovennevnte periode, begrenses dette til den som står oppført som nærmeste pårørende. Vi ber om forståelse for tiltaket, som iverksettes for å ivareta smittevern ovenfor beboere og pasienter.

04.01.21 Ungdomsskolene holder stengt i dag 4/1

Ungdomsko­le­ne for­be­re­der seg og plan­leg­ger opp­start på rødt nivå for ung­doms­sko­le­ne tirs­dag mor­gen. Barneskolene holder oppe som normalt. Ung­doms­sko­len har stør­re klas­ser enn bar­ne­sko­len og tren­ger ekstra tid til å dele ele­ve­ne inn i mind­re grup­per for å sik­re at alle sit­ter i nød­ven­dig av­stand til hver­and­re, rig­ge klas­se­rom og lage nye ti­me­pla­ner ut fra de nye grup­pe­ne.

03.01.21 Regjeringen innfører flere nasjonale smitteverntiltak

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar. Dette gjelder på områdene:

 • Sosial kontakt
 • Reiser
 • Skoler og utdanning
 • Arbeidsplasser
 • Butikker
 • Idrett
 • Arrangementer
 • Serveringssteder

Les regjeringens tiltak her...

29.12.20, 17:00 Flere positive prøver etter testing av nærkontakter 

Det er i dag gjennomført testing av samtlige nærkontakter fra gårsdagens Covid-19 tilfelle, både med hurtigtest og vanlig PCR-metode (laboratoriemetoden). Hurtigtestene ga 5 positive prøvesvar. De er alle kontaktet og følges opp av smittesporingsteamet. En foreløpig kartlegging viser at det er snakk om et begrenset antall nye nærkontakter. Svar på PCR-prøvene er ventet i løpet av morgendagen.

Det er et begrenset antall nye nærkontakter og disse har blitt og blir kontaktet av kommunens smittesporingteam. Det er ikke nødvendig med ytterligere tiltak utover dette per nå. Koronatelefonen, 477 53 670, vil være betjent i ettermiddag og kveld.

Vi understreker viktigheten av de «4 store» smittevernreglene. Begrens antall nærkontakter, hold avstand, god håndhygiene og hold deg hjemme om du er syk.

29.12.20, 13:52 Klargjøring av arbeidstakeres mulighet til å benytte seg av karantenehotellordningen

Klargjøring fra Justis- og beredskapsdepartementet, oversendt kommunene via Fylkesmannen:

"Utenlandske arbeidstakere som ved grensepassering kan dokumentere arbeidsforholdet i Norge, kan benytte seg av karantenehotellordningen der arbeids- eller oppdragsgiver betaler egenandelen på 500 kr. Det presiseres imidlertid at det ikke er anledning til å reservere plass på et bestemt karantenehotell på forhånd. Ved ankomst Norge informerer politiet om plikten til å oppholde seg på karantenehotell og, i samarbeid med kommunen, orienterer om hvilket hotell man skal reise til. Den reisende står fritt til å velge og gjennomføre karantene i en annen kommune enn ankomstkommunen så lenge det er etablert karantenehotell i kommunen, og det er kapasitet på det aktuelle karantenehotellet. 

Dersom arbeids- eller oppdragsgiver ikke har egnet oppholdssted, kan arbeids- eller oppdragsgiver på forhånd reservere egnet oppholdssted på hotell i egenregi. Dette er imidlertid ikke en del av karantenehotellordningen, og avtalen vil være mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og det aktuelle hotellet."

I Nordland er nærmeste aktuelle koronahotell i Narvik og i Bodø.

29.12.20, 08:00 Forkortet innreisekarantene ved to negative tester

Regjeringen har, med anbefaling fra Helsedirektoratet og FHI, besluttet å forkorte tiden i innreisekarantene dersom personen som ankommer Norge kan dokumentere to negative testresultater i karantenetiden.

Første test må tas innen tre dager etter ankomst (covid-19 hurtigtest eller PCR-test), og andre test må være en covid-19 PCR-test som tidligst kan tas syv dager etter ankomst. Karanteneplikten gjelder inntil det siste negative prøveresultatet foreligger. Unntaket gjelder ikke for de som har oppholdt seg i Storbritannia de siste fjorten dagene før ankomst.

Testing som et alternativ til 10 døgn i karantene vil sannsynligvis føre til at flere innreisende velger å teste seg.

Ordningen vil gjelde fra kl. 0800 29. desember 2020.

Se mer informasjon på regjeringen.no

28.12.20, 19:10 Enda et smittetilfelle registrert

Det er meldt et nytt tilfelle av covid-19 i kommunen. Vedkommende er ikke en kjent nærkontakt. Smittesporing er igangsatt kan kommuneoverlegen fortelle.

28.12.20, 14:30 Vaksineansvarlig lege minner om at det IKKE kan bestilles time

Det har i løpet av dagen kommet et 20-talls telefoner med spørsmål om å bli satt på liste for vaksinering. Angelsen minner om at det ikke finnes slike lister og at det vil komme innkalling i henhold til prioritert rekkefølge. Det er dessverre ikke kapasitet på koronatelefonen eller hos kommuneoverlegen til å ta i mot slike henvendelser.

26.12.20, 23:00 Meldes om nytt smittetilfelle på Vestvågøy

Kommuneoverlegen melder at det er registrert et nytt smittetilfelle. Smitten ses i sammenheng med smittetilfellet som ble meldt på julaften. Smittesporing og testing av nærkontakter er igangsatt. 

24.12.20, 09:51 Meldes om smittetilfelle på Vestvågøy

Kommuneoverlegen melder at det er registrert et nytt tilfelle på Vestvågøy og at smittesporing er igangsatt. Koronatelefonen er da også åpnet i dag.

16.12.20 Koronavaksinering under planlegging

Kommunene er i planleggingsfasen for vaksinering og vi skal skal levere inn plan for vaksinering til Fylkesmannen i Nordland innen 18/12 kl. 14.00. Vi har opprettet en egen side/menypunkt (se over) der vi vil vi legge ut informasjon om hvordan vi gjennomfører vaksineringen i Vestvågøy kommune.

15.12.20 Undersøkelse sesongarbeidere fiskeindustrien

I samarbeid med Vest-Lofoten lensmannskontor har Vestvågøy kommune sendt ut en undersøkelse til aktuelle bedrifter for å kartlegge innreise av utenlandsk arbeidskraft i forbindelse med lofotsesongen. Måle er å få en oversikt over antall og tidspunkt for ankomst, samt hvordan pålagt karantene organiseres.

07.12.20 De4store - juleoppdatering plakater

Vi har julefisert smittevernplakaten vår.

 

 
Last gjerne ned plakatene i stående (PDF, 16 MB) eller liggende (JPG, 221 kB)format.

 

06.12.20, 12:46 Pressemelding fra kommuneoverlege

Lørdag ettermiddag fikk vi et nytt tilfelle av Covid-19. Dette har sannsynlig sammenheng med smitteutbruddet i Hadsel.  Smittesporingen ble igangsatt umiddelbart og i dag kan vi informere om at vi står overfor cirka 20 nærkontakter, deriblant en skoleklasse ved Svarholt skole og noen enkeltpersoner utover det. Samtlige er kontaktet av kommunes smittesporingsteam og har fått nødvendig informasjon.

Det er gjort tiltak om karantene og isolasjon overfor de som faller inn under Folkehelseinstituttets kriterier. Vi anser situasjonen som oversiktlig, men er forberedt på at vi kan få flere positive prøvesvar kommende dager. Nye tiltak vil fortløpende bli vurdert. Vi har også vært i dialog med Nordlandssykehuset om å få tilgang på hurtigtester, da det vil kunne gi oss verdifull tid i smittesporingsarbeidet.   

Rektor på Svarholt skole, Mette Løvdal, har i dag hatt møte med kommunalsjef Bianca Halvorsen og kommuneoverlege Eva Kibsgaard Nordberg for å klargjøre og planlegge ut fra situasjonen.

9.klasse vil få hjemmeundervisning i den tiden de er satt i karantene, noe rektor og kontaktlærer forbereder nå. Ytterligere tiltak overfor skolen eller for øvrig er ikke nødvendig per nå.

- Skolene i Vestvågøy har gode planer for en eventuell økt smitte og Svarholt skole v/rektor iverksetter etter planen. Vi arbeider for å gi elevene en god skoledag, selv om det blir både undervisning og oppfølging på Teams. Samtidig er vi opptatt av å ivareta alle ansatte, foresatte og elever på Svarholt skole, med åpenhet og dialog, sier Bianca Halvorsen.

- Det er en utfordrende tid vi alle lever i, men vi er forberedt og gjør det beste vi kan i den situasjonen vi nå har, avslutter hun.

05.12.20, 18:15 Nytt smittetilfelle på Vestvågøy

Det er nettopp bekreftet et nytt tilfelle av covid-19 i Vestvågøy. Kommuneoverlegen kan fortelle at smittesporing er igangsatt og nødvendige tiltak vurderes fortløpende.

02.12.20 Juleråd fra Regjeringen

Regjeringen har laget nasjonale råd for hvordan vi best mulig kan gjennomføre jule- og nyttårsfeiringen og samtidig ivareta smittevernet. Oversikten har vi presentert her...

24.11.20 Smittedashbord - oversikt over smitte i hele Norge

Fylkesmannen i Nordland har sendt oss link til smittedashbord med oversikt over smittetrykk som Oslo kommune har utviklet. Den er nå oppdatert med regionale og nasjonal oversikter over de siste 14 dagene og gir god og rask innsikt i smittebildet i Oslo, innenfor bydelene, i andre kommuner og fylker. 

 


Informasjon om fylke og kommune i Nordland får du ved å velge "Norge de siste 14 dagene" (knapp nede til venstre) og så velge fylke og eventuelt kommune. Denne oversikten oppdateres kun mandag til fredag.

 

17.11.20, 11:00 Nytt smittetilfelle registrert på Vestvågøy

Kommuneoverlegen informerer i formiddag om at det er registrert ett nytt Covid-19 tilfelle på Vestvågøy. Smittesporing er igangsatt og situasjonen meldes å være oversiktlig. 

16.11.20 Strømmemøte 13/11 - utdrag om testing av tilreisende fra røde områder (relevant for studenter hjem til jul)

Kommuneoverlege Øydis Hana besvarte følgende spørsmål i fredagens video-seanse om korona: – Er hjemreisende fra røde områder pålagt karantene og testing når de ankommer Lofoten, og kan karantenen tas i hjemmet? Se utdrag og les sak på Lofot-Tidende (+)

16.11.20 Strømmemøte 13/11 - utdrag om avstandsregler og bruk av munnbind

Dette orienterte kommuneoverlege Øydis Hana om da hun på fredagens video-seanse om korona fikk spørsmål om hvorvidt man vil kunne innføre påbud om munnbind i Lofoten. Se utdrag og les sak på Lofot-Tidende (+)

12.11.20 Strømmemøte om koronasituasjonen 13/11 kl. 1200

Lofot-Tidende og Vestvågøy kommune arrangerer direktesendt korona-møte. Send spørsmål til ordføreren og kommuneoverlegen.

Fredag klokken 12.00 strømmer Lofot-Tidende en korona-samtale i samarbeid med Vestvågøy kommune på www.lofot-tidende.no. Sendingen er åpen både for abonnenter og ikke-abonnenter. Kommuneoverlege Øydis Hana og ordfører Remi Solberg vil orientere om korona-status på Vestvågøy og besvare innsendte spørsmål fra innbyggerne.

Send dine spørsmål om korona til tips@lofot-tidende.no, eller i innboksen til Lofot-Tidende på  Facebook.

12.11.20 Informasjonsmøte VLNF 13/11 kl. 1100 om sesongarbeidere og smittevern

Næringslivet i Lofoten er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det planlegges nå for vintersesongen og arbeidsgivere er opptatt av hvordan dette kan la seg gjøre i forhold til gjeldende smitteverntiltak. Vest-Lofoten næringsforening har derfor tatt initiativ og invitert medlemmene til et møte fredag 13/11kl 1100-1130 på Teams hvor arbeidsgivere kan stille spørsmål til kommuneoverlegen.

11.11.20, 12:50 Smittetilfelle registrert på Vestvågøy

Kommuneoverlegen informerer i formiddag om at det er registrert ett nytt Covid-19 tilfelle på Vestvågøy. Smittesporing er igangsatt og situasjonen meldes å være oversiktlig. 

09.11.20 Informasjon til reisende - nye regler fra i dag

Informasjon til reisende og de som skal informere reisende om nye regler gjeldende fra 9. november. Helsedirektoratet jobber med oversettelser til aktuelle språk. 
Regjeringen har oppdatert reiserådene for alle land. Se reiserådene på regjeringen.no.

Informasjonsskriv norsk:

Andre språk (ver. 2.0)

Arbeidsreisende:

Reisende:

06.11.20, 21:00 Smitte i Flakstad med nærkontakter på Vestvågøy

Vi ønsker med dette å informere om at det i forbindelse med påvist smitte i nabokommune nå er flere bekreftede nærkontakter i Vestvågøy. De det gjelder har alle blitt kontaktet av smittesporingsteam. De er nå pålagt karantene, og blir testet i henhold til retningslinjer.

Vi vil benytte anledningen til å understreke viktigheten av at alle følger anbefalingene fra smittevernmyndighetene i tiden som kommer. Hold meteren, vask hendene, hold dere hjemme ved sykdom, og begrens antall nærkontakter.

Kommunelegene i Vestvågøy

06.11.20 Ingen nye smittetilfeller registrert

Det er innført en rekke nye nasjonale tiltak som følge av økt smitte nasjonalt. Så langt har vi klart  å holde oss fri i denne nye bølgen. alles fokus må være å bidra til at denne situasjonen vedvarer hos oss og at smitten slås tilbake andre steder. Les om innstramming i råd om avstand og testing (FHI)...

27.10.20 Regjeringen innfører strengere tiltak fra 28/10

I Vestvågøy har har vi ikke hatt nye smittetilfeller siden 28/8, men det er er en kraftig økning i  de store byene i Norge og i Europa. Regjeringen innfører derfor strengere tiltak fra midnatt, natt til onsdag 28. oktober. Tiltakene skal blant annet begrense antall deltakere både på private og offentlige arrangementer. Les mer om de nasjonale innstrammingene her...

25.09.20, 10:30 Fortsatt ingen nye smittede siden 28/8

Status smittesituasjon er uforandret siden 28/8. Merk at blir det endringer blir det også publisert her i denne loggen.

18.09.20, 12:45 Endringer i åpningstid koronatelefon fra 21/9

Det blir endringer i åpningstid for koronatelefonen fra Mandag 21.09. Telefonen blir stengt i helgene (denne helgen er siste den er åpen, før en evt ny smittetopp). Ny åpningstid: Mandag – Fredag kl 08.30 – 15.00

18.09.20, 10:00 Fortsatt ingen nye smittede siden 28/8

På beredskapsgruppas ukentlige møte kunne det konstateres at det har vært en rolig periode uten nye smittetilfeller. Det jobbes godt med smitteverntiltak i de ulike områdene i kommunen, noe som er krevende og til tider kan være belastende personellmessig.

07.09.20, 10:00 Ingen ny smitte siden 28/8

På ukas beredskapsgruppemøte ble det oppsummert med at det har vært en rolig periode siden 28/8, uten nye smittetilfeller. Henvendelser på koronatelefonen har gått kraftig ned, men det er fortsatt en del som ønsker å teste seg. Totalt sett er snart 10% av befolkningen på Vestvågøy testet. Testteamet flytter i dag til lokaler i Lufthavnveien og blir da løsrevet fra legevakt, noe som er hensiktsmessig når pågangen for testing er stor. I den rolige perioden vi nå har skal lederne for de ulike teamene og avdelingene benytte til å oppdatere sine planer med tanke på andre hendelser som har større sannsynlighet for å inntre i den perioden vi går inn i. Beredskapen som er etablert skal også takle værmessige utfordringer og bortfall av infrastruktur som blant annet strøm og datakommunikasjon.

01.09.20, 14:20 Koronatelefonen endrer åpningstid

Henvendelsene på telefonen har gått kraftig ned og telefontiden endres derfor  fra 2/9. Ny åpningstid vil være 08.30 – 15.00.

28.08.20, 20:38 Nytt smittetilfelle registrert i kveld - kjent nærkontakt

Kommuneoverlegene har fått rapportert et nytt smittetilfelle i kveld. Dette er en kjent nærkontakt som har vært i karantene. Tilfellet oppfattes som svært oversiktlig. 

28.08.20, 15:00 Oppsummerer uka uten flere smittede siden 24/8

Beredskapsgruppa hadde møte i ettermiddag og gjennomgikk den hektiske perioden vi har hatt. Situasjonen er rolig og under kontroll på alle enheter. Kommuneoverlegene har laget en egen oppsummering som kan leses her...

24.08.20, 20:03 Nytt tilfelle bekreftet

Kommuneoverlegene bekrefter enda et smittetilfelle i Vestvågøy nå i ettermiddag. Kjent nærkontakt og således ikke uventet.

23.08.20, 18:10 Noen små, men viktige oppdateringer rundt koronatelefonen

Åpningstid flyttes fra 0800 til 0830 slik at personell får mulighet til statusmøte før linjene åpnes. Fra telefonteamet har vi blitt bedt om å informere om at de som ringe inn for å teste seg har klart sitt personnummer, da sparer de mye tid.

23.08.20, 15:40 Nye smittetilfeller i dag

Tidligere i dag fikk vi et nytt smittetilfelle og nå i ettermiddag ble det meldt at ytterligere to prøver er positive. En av disse er kjent nærkontakt. Det jobbes med smittesporing.

23.08.20, 15:20 Ingen beboere på Lekneshagen smittet

Det er hyggelig å melde at testsvarene nå viser at ingen av beboerne på Lekneshagen bofelleskp har blitt smittet. 

23.08.20, 11:00 Ballstad skole holder stengt til torsdag pga. personellmangel

Smittevernfaglig vurdering er at skolen trygt kan gjenåpnes, på gult nivå. Likevel er utfordringen nå at skolen mangler personell til å drifte skolen. Beredskapsgruppen har derfor besluttet at skolen holdes stengt tom onsdag, slik at skolen kan få mulighet til å tilrettelegge for hjemmeundervisning  resten av uken.  Les pressemeldingen her...

22.08.20, 22:40 Fire nye tilfeller påvist i kveld

Det er i kveld påvist 4 nye tilfeller med Covid-19 i Vestvågøy kommune. Ett av tilfellene var definert som nærkontakt som nå har testet positivt på Covid-19. Kommunens smittesporingsteam jobber nå med å kartlegge nærkontakter til alle 4 og iverksetter tiltak overfor disse.

21.08,20, 20:25 Nytt smittetilfelle registrert i ettermiddag

Det kan bekreftes ett nytt tilfelle i ettermiddag. Det er en som allerede var definert som nærkontakt som nå har testet positivt på koronaviruset. Angående problemene som Nordlandssykehuset rapporterte om på prøvesvar fra i går, så er dette oppklart og det påvirker ikke utfallet av allerede iverksatt karantene på de det gjelder.  

21.08.20, 15:00 Gjenåpning  - generell karantene oppheves umiddelbart

Generell karantene oppheves umiddelbart. De som fortsatt skal være i karantene har kommunen direkte kontakt med. Timene vi fikk til rådighet ved å stenge midlertidig i dag har vært avgjørende for å skaffe oversikt og iverksette tiltak for å begrense videre smitte. Vi anser det som trygt å åpne skolene nå som vi har denne oversikten. En samlet vurdering av smittesituasjonen tilsier at vi fortsatt er i fase 2 av pandemien med lokale klynger av smittetilfeller. Les detaljene i oppdatert pressemelding her...

21.08.20, 14:00 Hjemmesykepleien - brukerne prioriteres

Dagens smittesituasjon i kommunen vår påvirker også våre brukere og ansatte i hjemmesykepleien. For å sikre en best mulig bruk av våre ressurser, vil vi prioritere nødvendig helsehjelp til brukere i vår tjeneste. Andre oppgaver hvor liv og helse ikke står i fare, vil reduseres til et minimum en tid fremover til vi har kontroll på situasjonen. - Alle som blir berørt vil få orientering så raskt det lar seg gjøre forteller enhetsleder for hjemmesykepleie, Bente Anita Solås.

21.08.20, 12:40 Opptak av pressekonferansen

Av tekniske årsaker ble ikke innledende del av pressekonferansen sendt på KommuneTV. Opptak vil bli distribuert og ligger under arkiverte sendinger etterhvert. Det var ikke mikrofonlyd på spørsmål, men svarene var tydelige og skal være informative for publikum. NRK har et eget opptak liggende ute, med høyere teknisk kvalitet.

20.08.20, 23:06 Fem nye tilfeller - fire institusjoner stenges midlertidig 21/8

Det er meldt 5 nye covid-19 tilfeller i ettermiddag og kveld. Da Vest-Lofoten videregående skole, Ballstad skole, Leknes skole og Arken barnehage er involvert har beredskapsledelsen i kveld besluttet å stenge disse institusjonene midlertidig og i første omgang fredag 21.august. Les pressemelding her...

19.08.20, 22:00 Enda et tilfelle påvist i kveld og totalt 9 er da smittet i august.

Kommuneoverlegeteamet opplyser ikveld om at det i ettermiddag er meldt  to nye smittetilfeller i Vestvågøy kommune. Det er dermed totalt registrert 9 positive prøver i kommunen siden begynnelsen av august. Så langt har smittesporingen ikke avdekket noen kontakt mellom de siste 4 tilfellene og vi er dermed definisjonsmessig over i fase to av pandemien, dvs. med tilfelle av importsmitte og lokale klynger med smittede. Les hele pressemeldingen her...

19.08.20, 19:05 Nytt tilfelle nå i kveld

Kommuneoverlegeteamet informer nå at enda et smittetilfelle er registrert i dag. Det tyder foreløpig at dette ikke er relatert til de andre tilfellene, men det vil videre smittesporing kunne avdekke.

19.08.20, 17:15 Oppdatert pressemelding fra i går

Det har i løpet av går kveld, natt og i dag vært gjort et betydelig smittesporings- og testarbeid. Det er også bekreftet to andre smittetilfeller i kommunen. Les oppdatert pressemelding...

19.08.20, 11:40 Oppdatert informasjon om karantene og testing 

Det kan være på sin plass å presisere retningslinjer for testing, karantene og smitteverntiltak. Les vår FAQ her...

19.08.20, 09:30 Mange henvendelser til koronatelefonen

Koronatelefonen 477 53 670 som skal benyttes ved spørsmål om korona, ved mistanke om koronasmitte eller ønske om testing har stor pågang på morgenen i dag. Det kan derfor påregnes ventetid. Det jobbes med å øke kapasiteten slik at henvendelser kan svares raskere. 

18.08.20, 21:54 Smittetilfelle påvist ved Lekneshagen bofelleskap

Det ble i ettermiddag bekreftet et nytt tilfelle av Covid-19 i Vestvågøy kommune. Vedkommende er ikke tilknyttet de hittil identifiserte covid-19 tilfellene i kommunen. Kommunens smittesporingsteam jobber nå med å kartlegge nærkontakter og iverksetter tiltak overfor disse. Vedkommende er ansatt på Lekneshagen bofellesskap. Les pressemeldingen her...

18.08.20, 21:30 Eget koronatelefonnummer opprettet - 477 53 670

Ved spørsmål om korona, mistanke om koronasmitte eller ønske om testing skal henvendelsen gå til 477 53 670. Felles nummer til legevakt skal ikke benyttes til annet enn ved behov for medisinsk legehjelp. Se ellers kontaktpunkter korona...

17.08.20 Nytt smittetilfelle påvist i dag, tilhørende samme gruppe som tidligere tilfeller

Det ble i dag påvist et nytt tilfelle av Covid-19 i Vestvågøy kommune. Vedkommende tilhører samme gruppe som de 4 siste tilfellene og karantene/isolasjonsreglement har vært overholdt. Vi anser at situasjonen er under kontroll og avgrenset til aktuelle gruppe.

13.08 20 To nye smittede, relatert til de to som ble registrert 11. og 12. 

Kommuneoverlegen opplyser at vi i dag har fått bekreftet at to personer har testet positivt i forhold til Covid-19. Begge har tilknytning til tidligere meldte tilfeller og har vært i isolasjon fra mandag 11. august da første tilfelle ble bekreftet. Nødvendige smitteverntiltak er iverksatt. Det er god kontroll på situasjonen og ingen er alvorlig syke.

12.08.20 Ny smittet registrert, i samme husstand som den i går.

Det vises til meldingen i går kveld om at det er påvist et positivt Covid-19 tilfelle i Vestvågøy kommune. Vi har nå fått bekreftet at ytterligere ett medlem i samme husstand har testet positivt. Vedkommende er isolert i henhold til smittevernreglene.

11.08.20 Enda et smittetilfelle registrert

Kommuneoverlegene kan melde at det i dag er påvist et positiv COVID-19 tilfelle i Vestvågøy kommune. Vedkommende bor i Vestvågøy kommune og har sannsynligvis blitt smittet på reise i Norge. Smittesporing og smittevernstiltak er igangsatt.

09.08.20 Nytt smittetilfelle (neg. test, var ikke smitte likevel)

Etter en lang og solrik sommer uten smittetilfeller på Vestvågøy er det nå registrert ett nytt tilfelle av smitte. Smitten relaterer seg ikke til noen av de mange besøkende turistene vi har hatt i sommer. Les mer her...

26.07.20 Tilsyn hos serveringssteder gjennomført

I perioden 13 - 26/7 er det blitt gjennomført seks tilsyn på ulike serveringssteder i kommunen. På to av tilsynene ble det avdekket klare avvik på smittevernregler mens resterende hadde god oppfølging. Alle bedriftene har fått tilbakemelding om tilsynsresultatene og der det er avvik følges dette opp videre.

21.07.20 Fortsatt ingen flere smittede

Det er midt i ferietiden og svært mange besøkende hos oss. Dette merker også helsetjenesten som har mange henvendelser om testing. Til tross for dette er det pr dato fortsatt ikke registrert flere smittede.

10.07.20 Informasjon til serveringssteder i Vestvågøy om tilsyn

Etter henvendelse fra Helsedirektoratet sender kommuneoverlegeteamet ut informasjon om tilsyn til serveringssteder i Vestvågøy.

07.07.20 Isolasjonsberedskap besøkende

I tilfelle det skulle bli behov for å isolere smittede personer som er på besøk i kommunen og ikke har tilgang til hensiktsmessig bosted, har kommunen tilgjengelig leiligheter som kan benyttes. Dette er en del av totalberedskapen i kommunen.

07.07.20 Fortsatt ingen nye smittede på Vestvågøy

Kommuneoverlegene kan bekrefte at det fortsatt ikke er noen nye smittede i kommunen. Den smittede personen fra Vestvågøy som det refereres til i media har ikke tilhold i kommunen.

02.07.20 Oppdatert menypunkt kontaktinfo og FAQ

Menypunktene "Kontaktpunkter korona" og "FAQ korona" er oppdatert med siste informasjon fra kommuneoverlegene.

18.06.20 Ingen ny smittede de siste ni ukene

Smittetallet stoppet opp på 14 for ni uker siden og vi må alle nå holde fokus slik at vi unngår ny smitte. Dette betyr å følge smittevernreglene i vår omgang med andre, enten det er lokalbefolkning eller turister.

12.06.20 De 4 store! - plakat til nedlasting

Takket være de omfattende nasjonale tiltak og den store innsatsen hver og en har gjort, er koronapandemien nå i en roligere fase. For å holde på dette må vi fortsette å gjøre vårt. Følg de fire store, oppfordrer kommuneoverlegene...

11.06.20 Mange bidrar til at vi er forberedt

Over hele landet forbereder kommuner seg på at det kan komme nye utbrudd av koronasmitte. I Vestvågøy arbeider vi både med å ha nok kapasitet til testing, å legge planer for hvordan vi skal ivareta brukere hvis vi får et større utbrudd, med å få på plass medisinsk-teknisk utstyr som vi da vil trenge, og ikke minst med å ha nok smittevernutstyr på plass. En egen utstyrsgruppe har koordinert deler av dette arbeidet. Les mer her...

09.06.20 Informasjon sendt til reiselivet i Vest-Lofoten 9/6 om tilreisende, smittevern og ansvar

Det er kommet spørsmål fra reiselivsaktører om smittevern og hvem som har ansvar dersom det er mistanke om, eller bekreftet smitte hos tilreisende gjester. Vi har spurt Kommuneoverlegene i Vestvågøy og tilbakemeldingen til reiselivet kan leses her...

02.06.20 Webinar for næringslivet

Vestvågøy Kommune, sammen med Vest-Lofoten næringsforening og Lofoten Matpark arrangerte webinar for næringslivet 2/6. Tema var smittevern i bedriftene og virkemiddelordninger for næringslivet, med fokus på  inkubator- og mentorordninga til Innovasjon Norge. Ingrid Sommerli fra Kunnsksparken Bodø fortalte om krisementorordninga som er en lavterskelordning for bedrifter som trenger rådgivning i disse krisetider.

02.06.20 Ingen flere smittede de siste seks ukene

Nasjonale og lokale tiltak har hatt effekt og smittetallet i Vestvågøy stoppet på 14 for sek uker siden. Det har i perioden frem til nå vært jobbet aktivt med informasjon og rådgivning til innbyggere og næringsliv i forhold til smitteverntiltak. Gjennom undersøkelse blant bedrifter på Vestvågøy har vi også stadfestet at det legges ned en betydelig innsats for å hindre smitte. Det jobbes også mot næringsliv og grendelag i forhold til forventet besøk av norske gjester og nødvendige smitteverntiltak på utfartsstedene våre.  Dette arbeidet er forankret i kommunens besøksforvaltningsgruppe. Det er viktig fremover fortsatt ha fokus på det hver enkelt kan bidra med gjennom hygiene og oppfølging av avstandsregler. 

08.05.20, 15:25 Rådhuset åpner for publikum fra 12. mai.

Alle skoler åpner i neste uke og vi vender gradvis tilbake til en normal hverdag. Et annet steg i retning normalisering er at rådhuset fra tirsdag 12. mai igjen åpnes for besøk fra publikum. Les mer her...

08.05.20, 09:00 Ingen flere smittede denne uken heller

Vi har nå stått i ro på tallet 14 i tre uker.

05.05.20, 16:00 Veileder for reiselivsbedrifter i Lofoten og Vesterålen sommer 2020

Vestvågøy turistinformasjon har distribuert veilederen fra kommuneoverlegene til reiselivsbedriftene i Vest-Lofoten. Les veilederen her...

30.04.20, 13:46 Koronaråd på sosiale media #3 - Politikontakten

Politikontakt Rebekka Laanke på Vest-Lofoten lensmannskontor kommer med en påminnelse til oss nå ved inngangen til mai måned. Se på Youtube...

30.04.20, 11:30 Lofotrådets innspillskonferanse - veileder for reiselivet kommer i neste uke

Lofotrådet og Destination Lofoten inviterte til innspillskonferanse rundt turistsesongen i Lofoten (link til video av konferansen). Før møtet ble næringa invitert til å sende inn spørsmål til panelet, hvor noen ble tatt opp i løpet av den en og en halv time lange sendinga. Av de  mer håndfaste tingene som kom frem under møtet var at kommuneoverlegene jobber med en veileder for reiselivet som vil være klar første uka av mai. Flere av spørsmålene og innspillene som kom i løpet av konferansen vil også bli svart ut i veilederen.

28.04.20, 16:15 Koronatelefon Vestvågøy kommune (47753670)

Det er opprettet eget telefonnummer hvor helsepersonell tar imot dine spørsmål som måtte omhandle korona. Les mer her...

28.04.20, 09:00 Ingen flere smittede i uka som har gått

Kommuneoverlegene kunne på dagens beredskapsmøte informere om at det i foregående uke ikke ble påvist flere smittetilfeller og tallet har stått i ro på 14.

24.04.20, 11:38 Informasjon om gjenåpning av skolen

Nå er det over en måned siden de fleste av barna har vært i på skolen. Vi gleder oss stort til at klasserommene og uteområdene igjen blir fylte av lærevillige og glade barn sier Bianca Halvorsen, kommunalsjef utdanning. Les mer her...

24.04.20, 10:10 Koronaråd på sosiale media #2 - Russepresidenten

Russepresident Elias E. Johansen og helsesykepleier Tove Westgaard snakker om årets russefeiring. Se samtalen her...

21.04.20, 10:41 Koronaråd på sosiale media #1 - "Sheriffen"

Sheriffen av Leknes, Tor Olav Eidem, ga oss VG-lista på rådhusplassen i 2017. Nå tar han på seg hatten igjen, og viderebringer helsemyndighetenes korona-råd. Les og se her...

17.04.20, 13:28 Info til foreldre/foresatte i kommunale barnehager

-Barnehagene er nå organisert på en helt ny måte, små grupper, faste voksne og mye tide ute på avgrensede områder, forteller kommunalsjef for utdanning, Bianca Halvorsen. Les mer her...

15.04.20, 20:10 Pressemelding om helsehjelp i Vestvågøy kommune

-Vi er nå kommet i fase 2 i pandemien i Vestvågøy. Dette er en forventet utvikling, samtidig som vi er glade for at vi har klart å utsette smitteøkningen så lenge som vi har klart. Det sier kommunalsjef for omsorg, Lars Pleym Ludvigsen. Les pressemeldingen her...

14.04.20, 11:00 Lokal forskrift videreføres ikke

-Kommuneoverlegene har nå tilrådd oss å ikke forlenge vedtaket, da vi har såpass mange smittede her at det ikke lenger har en effekt, sier ordfører Remi Solberg.
Kommuneoverlegene presiserer at de som allerede er i karantene må forholde seg til denne, og gjennomføre tiden ut. Les mer her...

11.04.20, 20:10 Over i fase 2 - Pressemelding fra kommuneoverlegene

Per dags dato er det påvist 7 koronatilfeller i Vestvågøy og 4 i Flakstad. Smitten som er påvist lar seg vanskelig spore, noe som medfører at koronaepidemien i våre to kommuner nå defineres som å ha gått over i fase 2, etter Folkehelsinstituttets inndeling. Les pressemeldingen her...

08.04.20, 10:37 Kommunalsjef for utdanning informerer om oppstarten av barnehager og skoler

Det er helt avgjørende at både barn, familiene deres, foreldre/foresatte og ansatte opplever at åpningen av skoler og barnehager er trygg. Det skal vi gjøre hva vi kan for å legge til rette for. Les mer her..

07.04.20, 11:50 Psykososial hjelpetelefon - åpningstider påske

Trenger du noen å snakke med? Psykososial hjelpetelefon er i påskehelga åpen langfredag fra 12-15 for råd og veiledning. Stengt skjærtorsdag, og andre påskedag. Telefon 90545530

06.04.20 Forskrift om tiltak for forebygging og begrensning av koronasmitte i Vestvågøy kommune, vedtak av 06.04.2020

Vedtaket forlenger karantenebestemmelsene tom. 14.04.20 for de samme områdene som i vedtak av 31.03.20. Les vedtaket her... (PDF, 162 kB)

03.04.20, 14:45 Påskeråd fra kommuneoverlegene

Påsken er ofte tid for å samles, også på tvers av landet. Kommuneoverlegene har mottatt mange henvendelser fra folk som ønsker å legge påskeferien hit. Studenter vil hjem og treffe familie og venner. Turister vil på topptur. Les rådene her...

03.04.20, 12:06 Nytt smittetilfelle på Vestvågøy

Vi har sporet smitten sannsynlig til utlandet, og den det gjelder har overholdt de karanteneregler som er. Dette har gjort smittesporing enkel, og det er svært begrenset med aktuelle nærkontakter, sier kommuneoverlege Tollåli. Les mer her...

02.04.20, 16:54 Barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner kan få tilsyn også i påska

Vestvågøy kommune har i dag besluttet at de kommunale barnehagene og skolene holder åpent og gir et tilbud om tilsyn i påsken. Dette gjelder KUN for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner som ikke har andre muligheter for tilsyn. Les mer her...

02.04.20, 14:10 Utlevering av rent brukerutstyr til personer som injiserer rusmidler

Det er viktig å forebygge smitte blant svake grupper og Lofoten interkommunale legevakt leverer ut rent brukerutstyr til personer som injiserer rusmidler. Les mer her...

31.03.20, 16:00 Forskrift om tiltak for forebygging og begrensning av koronasmitte i Vestvågøy kommune - vedtak av 31.03.2020

For å forsinke spredning av Covid-19 gjorde kommunestyret i Vestvågøy i dag vedtak om 14. dagers hjemmekarantene for personer som kommer fra området; fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland og Trøndelag. Vedtaket gjelder til og med 06.04.20. Unntatt fra disse restriksjonene er:

a) Transittopphold på flyhavn i fylkene over regnes ikke som opphold i området.
b) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i området.
c) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.
d) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.
e) Det tillates overnatting på hoteller for personer som ikke har privat bolig/bosted.
f) Barn med delt bosted fritas fra karantenebestemmelsene.

Enkeltbedrifter som ikke er innbefattet av DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner kan søke dispensasjon fra karantenereglementet. Dispensasjon gis av kommuneoverlegen i den kommunen dispensasjonen skal gjelde.

 Les vedtaket her...

29.03.20, 14:03 Status søndag ettermiddag - ingen nye tilfeller 

Status for påvist koronasmitte i Vestvågøy søndag 29. mars er at det ikke er nye tilfeller. -Det er kun det ene tilfellet det ble opplyst om på fredag, bekrefter kommuneoverlege Øydis Hana ved 13.40-tiden. Les mer her...

28.03.20, 13:57  God kontroll på smitteoppsporingen

Kommuneoverlegeteamet uttaler fredag 27. mars at de har god kontroll på smitteoppsporingen rundt den innbyggeren i vår kommune som fikk påvist koronasmitte. Les mer her...

27.03.20, 14:14 Også litt mer lettbent korona-informasjon i ukas nyhetsbrev

De altomgripende korona-tiltakene er nå litt over to uker gamle, og befolkningen har omstilt seg til en helt ny tilværelse inntil videre. Her kommer det første nyhetsbrevet i den nye hverdagen. Det er på ingen måte korona-fritt, men det er litt mykere i kanten enn den øvrige informasjonen på hjemmesida vår. Les nyhetsbrevet her...

27.03.20, 12:24 Første smittetilfelle i Vestvågøy

En person bosatt i Vestvågøy er nå innlagt med koronasmitte. Nordlandssykehuset Lofoten og Vestvågøys kommuneoverlegeteam driver nå med smitteoppsporing. Les mer her...

26.03.20, 14:42 Endringer i tjenestene fra hjemmesykepleien for å redusere smitterisiko

For å reduser risiko for smittespredning, har Vestvågøy kommune redusert tjenester som ikke representerer noen akutt fare for liv og helse. Les mer her...

25.03.20, 21:00 Statusrapport fra Vestvågøy kommune - unntakstilstanden har blitt normaltilstand

Det er så langt tatt 118 korona-tester i Vestvågøy kommune, og så langt har ingen vært positive. Les mer her...

24.03.20, 14:26 Følger utviklingen på antall utenlandske statsborgere i Lofoten

Antall personer med en mobiltelefon registrert i et annet land enn Norge, har vært stabilt de tre siste dagene. Les mer her...

24.03.20, 12:38 Hjelp Folkehelseinstituttet med kartlegging

Du kan nå melde fra om du i løpet av de siste syv dagene har hatt symptomer som kan skyldes koronavirus. Dette vil hjelpe helsevesenet i den videre kampen mot viruset. Les mer her...

24.03.20, 09:31 Kun digitale møter fremover

Vestvågøy kommune har avviklet alle møter der deltagerne møtes fysisk. Nå er alt flyttet over på den digitale møteplattformen "Teams". Les mer her...

23.03.20, 18:50 Psykososial telefonhjelp opprettet

Trenger du noen å snakke med? Du får du hjelp mandag til fredag mellom klokka 10.00 og 14.00 på telefon 90545530. Les mer her..

22.03.20, 18:56  Forlenger vedtaket om særskilte karanteneregler for personer som kommer fra flere fylker i Sør-Norge

Kommuneoverlegeteamet i Vestvågøy, og øvrige kommuneoverleger i Lofoten og Vesterålen, har i dag forlenget vedtaket om særskilte karanteneregler for de som kommer fra flere fylker i Sør-Norge. Vedtaket har virkning fra 22.03.2020 og gjelder til og med 29.03.20. Les mer her...

22.03.20, 11:44 Avhengighet og rusproblematikk i disse koronatider

Avdeling for psykisk helse og rus i Vestvågøy kommune gir tilbud til mennesker med avhengighet, rusmiddelproblemer og rusmiddelavhengighet. I forbindelse med korona-pandemien ønsker vi å nå ut med informasjon til denne brukergruppen. Les mer her...

21.03.20, 22:10 Dørplakat til butikker, bensinstasjoner mm.

Vestvågøy kommune, ved ordføreren,fått utarbeidet en plakat på engelsk og tysk som butikker, bensinstasjoner og andre som holder åpent, kan sette opp på inngangsdøra. Les mer her...

21.03.20, 17:42 Stadig færre turister i Lofoten

Vestvågøy kommune kjørte klokka 16.50 en simulering av et varsel til alle mobiltelefoner i hele Lofoten. Simuleringen viser at det nå er cirka 800 turister igjen i Lofoten. Les mer her...

20.03.20 13:42 Hytteforskriften blir håndhevet strengt

Vi har ikke anledning til å gi dispensasjoner fra hytteforskriften, som forbyr innbyggerne å oppholde seg på fritidseiendommer i andre kommuner enn der de er bostedsregistrert. Les mer her...

20.03.20 12:34 Møte i beredskapsrådet for Vestvågøy

Ressursene som var representert på møtet var Vestvågøys kommunalsjefer, beredskapskoordinator, brann og redning, politiet, Nordlandssykehuset Lofoten, Røde Kors hjelpekorps, Heimevernet, Sivilforsvaret, Avinor og kommunelegeteamet. Les mer her...

19.03.20, 17:10 Én til pasient ved Nordlandssykehuset Lofoten bekreftet smittet med covid-19

Én til inneliggende pasient ved Nordlandssykehuset Lofoten har i dag, 19 mars positiv test på covid-19. Det er iverksatt smitteoppsporing blant alle som har vært i kontakt med pasienten og de som har vært i nærkontakt med pasienten blir satt i karantene. Les pressemeldingen fra sykehuset her...

19.03.20, 10:54 Kriseledelsen orientert av Nordslandssykehuset

Kriseledelsen fant det også svært nyttig å få god og betryggende informasjon om hvordan sykehuset takler den nye situasjonen, og hvordan det jobbes med å kartlegge smitteveier og bryte smittekjeden. Les mer her...

18.03.20, 20:38 Første smittetilfelle bekreftet - dette påvirker oss sier Ordføreren

Nordlandssykehuset sendte onsdag kveld ut en pressemelding om at det nå er en innlagt pasient med bekreftet koronasmitte. Les mer her...

18.03.20, 15:00 Fortsatt ingen registrert smittet på Vestvågøy - Husk smitteverntiltakene!

Det er ved 15-tiden i dag, fortsatt ingen som har fått påvist smitte på Vestvågøy, og nå må vi gjøre alt vi kan for å holde den unna. Kommuneoverlegeteamet ber nå befolkningen om å være lojale overfor myndighetenes smittverneråd . Les mer her...

18.03.20, 10:29 Tenk deg nøye om hvis du vurderer å dra hjem på påskeferie i Lofoten

Overordnet gjelder en henstilling fra Norges statsminister Erna Solberg om å i størst mulig grad holde seg i ro der man er. Reiser som ikke er helt nødvendige skal unngås. Vi ber om at dette i størst mulig grad respekteres, da det er slik vi kan begrense koronasmitten i landet vårt. Les kommuneoverlegenes henstilling og råd her...

17.03.20, 14:26 Oppklaring rundt fremmedfiskere og karantene

Vestvågøy kommune ber IKKE fiskere i karantene om å reise hjem. Les mer her... 

17.03.20, 10:00 Epost til overnattingssteder som fortsatt har turister boende om at gjester uten symptomer kan reise hjem

Epost: I går kveld gikk det ut melding på sms fra ordførerne i Lofoten om at utenlandske turister anmodes om å avbryte ferie og reise hjem. Vi kan da informere om de som måtte være igjen i karantene, også norske, kan reise hjem så lenge de er symptomfrie De som ikke velger å reiser nå må fortsatt følge karantenebestemmelsene. Leknes lufthavn operere som normalt og har ikke begrensninger på utgående reisende uten symptomer.

16.03.20, 18:19 Guests in quarantine - what to DO and NOT to do

Our primary goal around the globe is to prevent further spread of the coronavirus pandemic. We ask our visitors to be loyal participants in this global effort to stop further spread of the virus and urge you to please respect the following while in quarantine in Lofoten. Read more here...

16.03.20, 15:50 Lokalt forbud mot guidet turistaktivitet

For å begrense smitterisiko, er det fra klokka 17.00 i dag, mandag 16. mars, ikke anledning til tilby guidet turistaktivitet. Det er kommuneoverlegene i Vestvågøy som har besluttet dette. Les mer her...

16.03.20, 13:39 Registrering av helsepersonell som ikke er i ordinær jobb 

Det kan bli behov for flere innen helse og omsorg. Registrer deg her...

16.03.20, 10:01 Status koronasituasjonen

Vi kan heldigvis viderebringe at så langt er ingen påvist smittet i Vestvågøy kommune, og den pasienten det var usikkerhet rundt på Vestvågøy sykehjem, er ikke koronasmittet. Les mer her...

15.03.20, 17:12 Registrering av gjenværende turister

Vi håper selvfølgelig at det nå ikke er så mange igjen på Vestvågøy, men for de som er igjen må disse registrere seg slik at vi kan få en oversikt over situasjonen , spesielt med tanke på varslede  stenging av lufthavner og grenser. Les mer her...

14.03.20, 22:44 Skjerpede karantene-bestemmelser lørdag 14.03.20

Kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen med unntak av Værøy har lørdag 14.03.20 gjort vedtak om skjerpede karanteneregler for personer fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken,Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Les mer her...

14.03.20, 09:42 Institusjonene stenges for alle besøkende

Det er vedtatt å stenge Vestvågøy sykehjem, Lekneshagen og Leknes Bo- og Servicesenter for alt av besøk. Les mer her...

13.03.20, 17:59 Still spørsmål om smittevern til kommuneoverlegene

Ved å sende en epost med spørsmål om det du lurer på om smittevern til korona@vestvagoy.kommune.no vil du kunne få svar i den utstrekning de tre kommuneoverlegene har tid til å svare. Les mer her...

13.03.20, 15:38 Epost sendt til reiselivsaktører på Vestvågøy

Reiselivsbedrifter har i løpet av dagen etterlyst mer detaljert informasjon om hvordan de skal forholde seg. Med bakgrunn i dette er følgende informasjon sendt ut...

13.03.20, 10:15 Information about quarantine for travellers from outside the Nordic countries

The Government have enacted a variety of new measures to prevent transmission of the coronavirus. Read the information here...

12.03.20, 16:54 Alle skoler og barnehager stenger

Foreldre/ foresatte blir kontaktet i løpet av kvelden. Kommunalsjef for utdanning, Bianca Halvorsen, gikk rett fra møtet i Vestvågøys kriseledelse, til et møte med samtlige rektorer og barnehagestyrere i Vestvågøy. Les mer her...

12.03.20, 16:03 Oversikt over nye korona-tiltak

Med bakgrunn i regjeringens innskjerpinger jobbes det nå med å iverksette tiltakene lokalt på Vestvågøy, og finne gode løsninger på å opprettholde viktige og kritiske samfunnsfunksjoner. Les mer her...

12.03.20, 13:50 Vestvågøy kommune setter kriseledelse

Klokka 13.50 i dag satte Vestvågøy kommune kriseledelse under ledelse av ordfører Remi Solberg og den administrative ledelsen i kommunen. Les mer her...

12.03.20, 09:56 Stenger ikke skoler og barnehager nå

Kommuneoverleger og ledelse har vurdert at stenging av skoler og barnehager ikke gjøres nå. Les mer her...

11.03.20 Forbud mot innendørs arrangementer med mer enn 100 personer

Vestvågøy kommune har i dag besluttet å nedlegge et midlertidig forbud mot å avholde innendørs arrangementer der det er samlet mer enn 100 personer. Les mer her...

10.03.20 Råd angående arrangementer/samlinger i Lofoten og Vesterålen

Smittevernlegene i Lofoten og Vesterålen råder alle arrangører av offentlige og private tilstelninger om å følge med på smitteutviklingen i Norge, og oppdatere seg å råd gitt av folkehelseinstituttet. Les mer her...

06.03.20 Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn plasser

Råd fra Helsedirektoratet for hvem som ikke bør besøker kommunale helseinstitusjoner kan leses her...

06.03.20 Informasjon fra kommuneoverlegene i nyhetsbrevet

Kommuneoverlegene informerte om status pr uke 10 i kommunens nyhetsbrev...

01.03.20 Informasjonsfilm om håndvask mot virussmitte

God håndvask er ifølge kommunelegeteamet på Vestvågøy, og Folkehelseinstituttet, noe av det viktigste du kan gjøre for å unngå å bli smittet av influensavirus og korona-viruset. Vestvågøy kommune har laget et informasjonsfilm om temaet hvor ordfører spiller i en av hovedrollene. Les mer her...

28.02.20 FAQ koronaviruset

Opprettet FAQ (som er avsluttet og erstattet av nytt menypunkt)

 

 

 

27.02.20 Oppdatert info om koronavirus og smittevern

Folkehelseinstituttet kunngjorde i går at en person har testet positivt på koronavirus. Denne personen er hjemmehørende i Tromsø, er frisk og har ikke symptomer på koronavirussykdom. Vedkommende hadde vært i utbruddsområde i Kina. Prøven var svakt positiv, tidligere analyse var negativ. Smitterisikoen ansees som svært liten, men personen holdes i karantene i sitt hjem i tråd med retningslinjer fra Folkehelseinstituttet.

Vestvågøy kommune ønsker å informere om at det arbeides bredt omkring vår lokale smittevernberedskap, tett i samarbeid med både Fylkesmannen og Folkehelseinstituttet. Les mer her...

07.02.20 Svært høy vannstand 10. og 11/2 (faregrad oransje)

Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om svært høy vannstand for hele Nordlandskysten gjeldende for mandag 10. februar og tirsdag 11. februar. Mandag ettermiddag til tirsdag kveld er det ventet svært høy vannstand, estimert 60-70 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste omkring 12-15 om ettermiddagen og kl 00-03 om natten. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på www.sehavniva.no

Sjekk fortøyningen til båten og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen. Informasjon lagt ut som varsel på kommunens nettside.

30.01.20 Coronaviruset og smittevern

Fylkesmannen har i dag hatt samvirkekonferanse med DSB og Helsedirektoratet om coronavirusutbruddet i Kina. Det er i dag satt i gang en nasjonal informasjonskampanje med formål om å redusere smitte i samfunnet, samt hva du skal gjøre om det mistenkes smitte med coronavirus. Fylkesmannen ber kommunene iverksette informasjon ut til innbyggerne om enkle tiltak mot smittespredning. Fylkesmannen har dialog med NHO Nordland og reiselivsnæringen om distribusjon ut til de bedrifter som mottar besøkende og turister fra Kina.

Følgende info er sendt ut fra Helsedirektoratet:

Vaner som forebygger smitte - plakat bokmål (PDF, 2 MB)

Info til deg som jobber med reisende - bokmål (PDF, 122 kB)

Plakat til reisende - tre språk EN, NO, CN (PDF, 200 kB)

Om coronavirus (koronavirus)

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men vi regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge. 

Forhindre smitte i reiselivet

Vi ønsker å begrense smitte og forhindre et utbrudd i Norge. Det betyr at det er viktig å sette i gang informasjonstiltak der det er mange reisende. Informasjonen over rettet mot personer som kommer til Norge, personer som jobber i kontakt med turister og personer som kommer til Norge, og hygieneinformasjon til publikum generelt. Vi håper dere kan hjelpe til med å distribuere informasjonsmateriellet og gjøre plakatene tilgjengelig der reisende ankommer eller oppholder seg, og til ansatte som jobber i kontakt med reisende. 

Informasjon til skoler, barnehager, sykehjem og andre institusjoner

Det nye coronaviruset har ennå ikke kommet til Norge, men vi er i høysesong for influensa. Det er derfor ekstra viktig å redusere det generelle smittenivået i befolkningen, slik at helsetjenesten kan ha bedre kapasitet til å håndtere eventuelt fremtidige smittede med coronavirus.  Helsedirektoratet oppfordrer derfor til å henge opp plakat med generelle hygieneråd på steder der mange mennesker møtes
 

Informasjonsmateriell finnes forøvrig i flere formater på Helsedirektoratet sine tettsider.
 

Kontakt

Thomas Thomassen
Beredskap- og sikkerhetsleder
E-post
Mobil 92 68 64 90