Viktig melding

Vil du starte egen bedrift?

Går du med planer om å etablere egen bedrift, kan du få råd og veiledning fra flere hold. Nettstedet Altinn gir svar på det meste innen etablering. Innovasjon Norge har kontorer i alle fylker og gir bl.a. informasjon om støtteordninger og har verktøy for forretningsutvikling.

Hva finnes av hjelp til etablerere på Vestvågøy?

Kommunen ønsker deg som etablerere velkommen og ønsker å bidra til at du skal lykkes som næringsdrivende på Vestvågøy. I Kommuneplanens samfunnsdel 2017 - 2029 er målsettingen at Vestvågøy skal bli Nord-Norges gründerparadis. Dette er en ambisiøs  målsetting, men det er mange på Vestvågøy som jobber målrettet med næringsutvikling og kan bistå både i oppstart og videreutvikling av bedriften din. Her hos oss i næringsavdelingen kjenner vi næringslivet i regionen og vi kan gi deg tips om nyttige kontakter og hvordan du kan gå frem for å lykkes med etableringen. I tillegg er det flere utviklingsbedrifter og tjenesteleverandører som står klar til å bistå:

 Din forretningsplan

Det er veldig fornuftig å konkretisere din forretningsidé i form av en forretningsplan. Hovedoverskriftene i en slik plan er:

  • Forretningsidé
  • Forretningsmodell
  • Marked/konkurrenter
  • Økonomi
  • Finansiering
  • Fremdriftsplan
  • Organisering/selskapsstruktur

Dette er momenter du sikkert allerede har tenkt på og kanskje også satt ned på papiret. De aktørene vi har nevnt ovenfor kan være behjelpelig med å utvikle din plan og vi kommunen kan om ønskelig lese igjennom og vurdere planen. Det vil være et krav at det legges frem en forretningsplan når man søker om offentlig støtte eller annen privat finansiering.

Kommunens Næringsfond

Som ny etablerer har du mulighet til å søke støtte fra kommunens Næringsfond

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03