Matdestinasjon

Grunnarbeidet er lagt gjennom mer enn ti års arbeid med å styrke Lofoten som matregion. Nå skal det satses på å bygge Lofoten som matdestinasjon - der matkultur og matopplevelser blir "reason to go". Vestvågøy kommune vil være en aktiv medspiller for å utvikle gode tilbud i regionen.

Høy lokal kompetanse

Utviklingsmiljøet i Lofoten Matpark jobber med mange prosjekter innen mat og matopplevelser. LofotenMat SA jobber for å utvikle medlemsbedriftene i nettverket og har flere pågående initiativer, lokalt og regionalt. Lofotlam SA jobber for å utvikle kvalitetsprodukter av Lofotlam. Tørrfisk fra Lofoten AS jobber for å videreutvikle et 1000-årig tradisjonsprodukt og flere lokale produsenter har deltatt i konkurranser og fått priser for ypperlig smak og kvalitet. Lokale råvarer benyttes av kokker i verdensklasse for å gi autentiske opplevelser.

Ved å samarbeide med forskningsinstitusjoner utgjør dette et kraftsentrum for videre utvikling av kvalitetsprodukter og fantastiske matopplevelser for de matreisende.

UNESCO kreativ by innen gastronomi

I Skandinavia har Bergen og Østersund fått UNESCO-status som kreativ by innen gastronomi. Det er søknadsfrist annet hvert år og det tas opp bare et fåtalls nye byer på verdensbasis i hver tildelingsrunde. LofotenMat leverte inn søknad i 2017 på vegne av Lofoten og med Leknes som vertskapsby. Med for lite tid til søknadsarbeidet og for svak politisk forankring, ble det avslag denne gangen, men Vestvågøy vil støtte arbeidet frem mot innlevering av søknad i 2019.

Bare to byer i hvert land kan få en slik status og regionen vår har de kvaliteter og målsettinger som skal til for å komme igjennom nåløyet.

Kulinariske senter for Lofoten

Under utdanningskonferansen 29.08.2017 på Meieriet kultursenter annonserte Fylkesråd for utdanning, Hild Marit Olsen at det skulle opprettes et "kulinarisk senter" på Vestvågøy, knyttet opp mot Vest-Lofoten videregående skole. Målsettingen er å gjøre utdanningen innen matfagt mer spennende og attraktiv, og for å knytte utdanning og næringsliv tettere sammen i en viktig matregion.

Vestvågøy kommune samarbeider med Nordland fylkeskommune, Vest-Lofoten videregående skole og lokale utviklingsaktører for å realisere Lofoten kulinariske senter.

Med bakgrunn i søknad fikk Vestvågøy kommune i november 2018 tildelt tilskudd pr kr. 375.000 fra Nordland fylkeskommune som delfinansiering av forprosjekt for Kulinarisk senter Lofoten, med følgende formål: .. å planlegge og konseptutvikle Kulinarisk senter for Lofoten med utgangspunkt i problemstillingen: hvilket nettverk, visjon og innhold krever utviklingen av et innovativt og bærekraftig kulinarisk senter for Lofoten?

Prosjektleder i Vestvågøy kommune er samfunnsplanlegger Heidi Bergsli.

Lofoten som matdestinasjon

LofotenMat SA har jobbet med mat og opplevelsesprodusenter i over 10 år. Tilbudet i Lofoten har i løpet av disse årene utviklet  seg stort og tilbudet spenner vidt fra fastfood til fine dining. Det jobbes nå med å etablere et større prosjektet i samarbeid med Nordland fylkeskommune som skal legge grunnlaget for å utvikle Lofoten som en levende matregion basert på prinsippene om av sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Gastronomi er en svært viktig del av å videreutvikle det opplevelsesbaserte reiselivet og med et jevnt over godt utgangspunkt har Lofoten et svært stort potensiale for også å befeste en posisjon som matdestinasjon. Prosjektet skal:

  • Utarbeide og implementere MATANKER (et slags matmanifest) i alle Lofotkommunene, der forvaltning, primærnæring og servering på ulike måter  forplikter seg til et felles løft for lokal mat. Hensikten er å forankre bruken av lokalprodusert mat i regionen for å gjøre lokalmaten mer synlig. Dette vil gi en omdømmebyggende effekt og bedre utnyttelse av det næringspotensialet som ligger lokalt.   
  • Øke verdiskapningen i primærnæringen via blant annet et proffesjonaliseringskonsept og støtte til salg. Produsentleddet i Lofoten skal være kjent for innovasjon, kvalitet, tilgjengelighet og profesjonalitet.
  • Øke kvalitet, tilgjengelighet og utvalg på/av matopplevelser gjennom ulike kompetansebyggende utviklingsrettede tiltak. 
  • Kartlegge Lofoten og mat i et markedsperspektiv. Via et solid kunnskapsgrunnlag vil vi i samarbeid med kompetente partnere lage en markedsplan med en konkret handlingsplan. 

Matfestivalen i Lofoten

Fra å være en to-dagers matmesse gikk Matfestivalen i Lofoten i 2017 over til å bli en hel uke med mat og kulturopplevelser. Kurs, åpning av årets lutefisksesong, mat-events, vinsmakinger, film, konserter og selvfølgelig lokalmatsmarkedet i Lofothallen.

Lofothallen AS i samarbeid med LofotenMat SA har ved støtte fra Vestvågøy kommune utviklet konsept og et program som virkelig lyser opp i høstmørket og som kan bli en "reason to go" til Vestvågøy og Lofoten som helhet, i en ellers litt stille periode. Programmet for 2018 som ble avholdt 6 - 14. oktober talte i alt 19 arrangementer som fordelte seg fra Moskenes i vest til Svolvær i øst. Festivalen gir produsenter og spisesteder mulighet til å vise frem det beste de har og det det nye de har utviklet. I Widerøe sitt magasin Perspektiv nr 7, august 2019 (PDF, 2 MB) er festivalen viet hele 10 sider.

Arrangørene er nå i planlegging av programmet for 2019 som vil avholdes 11. - 20. oktober.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Telefon 76 05 62 29
Mobil 481 55 003