Viktig melding

Landbruk

Sømna og Vestvågøy er de største jordbrukskommunene i Nordland fylke. Vestvågøy er den største sauekommunen i Nordland, deretter følger Hadsel og Hattfjelldal. Horns slakteri er ett av to slakterier i Nordland, det andre er Nortura sitt anlegg på Bjerka. Vestvågøy er en av seks kommuner i Nordland som driver med geitemelkproduksjon.

I tillegg er lokalmaproduksjon og fokuset på matopplevelser basert på lokale råvarer stadig økende og flere produsenter har fått priser for sine unike produkter. Landbruket har en lang og stolt historie på Vestvågøy, det drives mye innovasjon på matområdet, men som i resten av landet har også næringa i vår kommune utfordringer.

Landbruk skal fortsatt være et satsingsområde i Vestvågøy og i henhold til Kommuneplanens samfunnsdel skal landbruksnæringen være synlig som moderne næring og kulturbærer. Dette gjøres ved å:

  • Fremmer kunnskap og interesse for landbruk og lokal matproduksjon
  • Legger til rette for nydyrking gjennom styrking av nydyrkingsfondet
  • Stimulerer til mer økologisk landbruk, og samarbeider aktivt for å få økologisk produksjon med kumelk og storfekjøtt
  • Stimulerer til nyrekruttering til landbruksnæringen, gjennom blant annet aktiv tilrettelegging for eierskifte
  • Bidrar til bedre rammer for å holde arealer i drift, særlig knyttet til utfordring og drift av leiejord
  • Fremmer kunnskap og interesse for landbruk og lokal matproduksjon gjennom å etablere skolehager og parsellhager

Kontakt

Ivar Johansen
Landbruksansvarlig
E-post
Telefon 76 05 61 38
Marit Annie Larsen
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 76 05 61 33