Viktig melding

KIFT leverandører

- kunnskapsintensive forretningsmessige tjenester (KIFT)

Selv om Lofoten og Vestvågøy er mest kjent for primærnæringene og reiselivet er det flere bedrifter som leverer forretningsmessige tjenester som krever høy- og spesifikk utdanning. KIFT-næringsgrupperingen deles gjerne inn i fire næringer; (1) medietjenester, (2) IKT-tjenester, (3) finans og (4) generiske kunnskapstjenester. 

Nedenfor er liste over bedrifter lokalisert på Vestvågøy (under stadig oppdatering):

Regnskap


Adwice Vest-Lofoten AS
Storgata 123
8370 Leknes

T: 76 05 42 50
E: vestlofoten@adwice.no

Tjenester: Regnskap, bedriftsrådgivning og IT-løsninger
Markedsområde: Lokalt
Næringsgruppering: 2, 4


Regnskap Lofoten AS (tidligere Finn Andersen Regnskapskontor)
Storeidøya 87
8370 Leknes

T: 904 11 924 
E: post@regnskaplofoten.no

Tjenester: Regnskap, bedriftsrådgivning og IT-løsninger
Markedsområde: Lokalt
Næringsgruppering: 2, 4


Vestvågøy Regnskap AS
Granliveien 23
8370 Leknes

T: 76 05 42 40
E: post@vvregnskap.no

Tjenester: Regnskap, bedriftsrådgivning og IT-løsninger
Markedsområde: Lokalt
Næringsgruppering: 2, 4


Bien RR AS
Storgata 19
8370 Leknes

T: 948 75 555
E: post@bienrr.no

Tjenester: Regnskap, bedriftsrådgivning
Markedsområde: Lokalt, nasjonalt
Næringsgruppering: 4


Revisjon


Nordnorsk Revisjon AS avd Leknes
Storgata 105
8370 Leknes

T: 76 06 89 50
E: rune@nordnorskrevisjon.no

Tjenester: Revisjon og økonomisk rådgivning
Markedsområde: Lokalt, regionalt
Næringsgruppering: 4


Lofotrevisjon AS
Storgata 72
8370 Leknes

T: 76 08 22 28
E: epost@lofotrevison.no

Tjenester: Revisjon og økonomisk rådgivning
Markedsområde: Lokalt
Næringsgruppering: 4


Advokat 


Advokatfirma Tjønndal AS
Storgata 72
8370 Leknes

T: 76 08 09 88
E: post@tjonndal.no

Tjenester: Juridisk bistand allmenn og forretning
Markedsområde: Lokalt
Næringsgruppering: 4 


Advokatfirmaet Ejuris AS
Storgata 98
8370 Leknes

T: 75 57 76 66
E: post@ejuris.no

Tjenester: Juridiske tjenester innen forretning, privat og offentlig rett
Markedsområde: Lokalt, nasjonalt
Næringsgruppering: 4


Arkitekt


VÅG Arkitektur AS
Meieriveien 8
8370 Leknes

T: 975 182 73
E: hei@vaag.net

Tjenester: arktitekttjenester og reguleringsplaner
Markedsområde: Lokalt, regionalt, nasjonalt
Næringsgruppering: 4


Stein Hamre Arkitektkontor AS (Asplan Viak) avd Leknes
Storgata 26
8370 Leknes

T: 76 05 49 50 
E: post@shaas.no Tjenester: arktitekttjenester og reguleringsplaner
Markedsområde: Lokalt, regionalt
Næringsgruppering: 4


Medie


Olufsen Media AS
Hagebyveien 3
8370 Leknes

T: 40 04 98 50
E: post@olufsenmedia.no

Tjenester: web, foto, grafisk
Markedsområde: lokalt
Næringsgruppering: 1


Signert Lofoten AS (Silo.)
Storgata 29
8370 Leknes

T: 45227447
E: post@signertlofoten.no

Tjenester: SoMe, prosjektledelse, events, grafisk design, visuell identitet, interiørkonsept, tekst
Markedsområde: lokalt, nasjonalt
Næringsgruppering: 1


IKT


itTeam AS
Granliveien 23
8370 Leknes

T: 76 30 10 10
E: post@itteam.no

Tjenester: maskinvare, drift, skyløsninger, backup, sikkerhet, serviceavtale, leasing
Markedsområde: lokalt
Næringsgruppering: 2


SMB Partner AS
Lufthavnveien 16
8370 Leknes

T: 76 08 30 00
E: post@smbpartner.no

Tjenester: mobil og teleløsninger, PC/Mac/nettbrett, administrativ programvare, programvareutvikling
Markedsområde: lokalt
Næringsgruppering: 2


iotek AS
Hattvikveien 2
8373 Ballstad

T: 976 11 397
E: asbjorn@iotek.no

Tjenester: programvareutvikling, driftssystemer,  webapper, nettsider
Markedsområde: lokalt, nasjonalt
Næringsgruppering: 2


Annet


Selnes Geoscience Consulting AS
Lynghuagen 11
8370 Leknes

T: 402 48 945 
E: alsing@selnesgeoscienceconsulting.com

Tjenester: rådgivning bergartsfysikk - tolking av seismikkdata
Markedsområde: najonalt, globalt
Næringsgruppering: 4

Lista er under oppdatering og innspill mottas... 

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03