Viktig melding

Bærekraftig reiseliv

Utfordringene med økende turisme har andre deler av verden sett mye tidligere enn vi som bor i Lofoten. I 2005 lanserte FN's Miljøprogram - United Nations Environmental Programme (UNEP)  10 prinsipper for bærekraftig reiseliv.  "Making Tourism More Sustainable. A guide for policy makers.” UNWTO/UNEP

Prinsippene er siden adoptert av de som jobber med reiselivsutvikling i Norge og er også fundamentet for sertifisering av Lofoten som bærekraftig reisemål i regi av Destination Lofoten. Disse prinsippene er også gjeldende for Vestvågøy kommune som bidragsyter til reiselivsutviklingen. Særlig har dimensjonen sosial bærekraft fått større og større betydning, og helt enkelt kan det sies at hvis lokalbefolkningen trives, trives også turistene.

10 prinsipper for bærekraftig reiseliv

Modell Sigve Olsen, basert på 'Making Tourism More Sustainable. A guide for policy makers', UNWTO/UNEP, 2005     

Vestvågøy Miljøfyrtårnkommune

Som bedrift har en mulighet til å dokumenter sitt systematiske bærekraftarbeid med en miljøsertifisering. I tillegg til å gi økt systematikk rundt eget arbeid kan en slik sertifisering også gi markedsmessige fordeler.

Flere reiselivsbedrifter i Lofoten gikk i 2017/2018 sammen under samlet oppfølging fra Vinn i Narvik for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Blant disse bedriftene var også Destination Lofoten og Lofoten Matpark. Sistnevnte har i ettertid utdannet egne miljøfyrtårnkonsulenter og tilbyr nå oppfølging av bedrifter i Lofoten som ønsker slik sertifisering.

Les mer om Miljøfyrtårn og muligheten for oppfølging i forbindelse med sertifisering.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03