Vestvågøy kommunes næringspris

Vestvågøy kommunes næringspris kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner, fra arbeidsgiver- så vel som fra arbeidstakersiden, som har gjort en innsats ut over det en vanligvis kan forvente og i tråd med formålet for prisen.

Grete Iversen mottar næringsprisen for 2021

Næringsprisen for 2021 går til Grete Iversengrunnlegger av Gretes Håndarbeid AS. Prisen deles ut 16. oktober kl. 13.00 i Lofothallen under Matfestivalen. Begrunnelsen er som følger:

Forslagsstillerne fremhever både estetikk i en innbydende butikk midt i Leknes, og en kunnskapsrik og trivelig betjening som yter meget god service, med innehaver Grete Iversen som et selvsagt midtpunkt.

I april 2020 stod Gretes Håndarbeid AS igjen som én av 10 kandidater i magasinet Familien sin kåring av Norges beste garnbutikk. I utgave 11 i mai 2020 ble butikken utrop som vinner av denne kåringen. Dette er et tydelig signal på at den langsiktige satsingen, både i butikklokalet og med egen nettbutikk, har båret frukter.

Bedriften ble startet i 2004 og etablerte egen nettbutikk i 2016, noe som i lokal sammenheng må sies å være tidlig ute, innovativt og i forkant av den populariteten og synlighet strikk og design har fått i dag på nettet. Grete Iversen har vist at det er mulig å nå ut lokalt og i et nasjonalt marked, skape arbeidsplasser, lønnsomhet og bli best innen sitt felt. Grete Iversen er en verdig vinner av næringsprisen 2021.

Statutter for næringsprisen

I. Vestvågøy kommunes næringspris er innstiftet av Vestvågøy kommunestyre i møte den 14.02.95, sak 2

II. Vestvågøy kommunes næringspris har til formål å stimulere til nyskaping og videreutvikling av næringslivet og næringsmiljøet i kommunen. Prosessen med tildelingen – før, under og etter – skal også være med å rette oppmerksomheten mot arbeidet med næringsutviklingen i kommunen.

III. Vestvågøy kommunes næringspris kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller  enkeltpersoner, fra arbeidsgiver- så vel som fra arbeidstakersiden, som har gjort en innsats ut over det en vanligvis kan forvente og i tråd med formålet for prisen, Jfr. Pkt. II.

IV. Alle innbyggere av Vestvågøy kommune kan etter kunngjøring i lokalpressen, fremme skriftlig forslag på aktuelle kandidater. Forslagene må være begrunnet.

V. Næringsprisen tildeles hvert år under forutsetning av at juryen finner verdige kandidater.

VI. Kultur, miljø og næringskomiteen er jury og tildeler prisen etter innkomne forslag. Samtidig tas det stilling til når og hvordan prisoverrekkelsen skal skje.

VII. Vestvågøy kommune næringspris består av pengebeløp kr. 10.000,- og diplom.

VIII. Næringsprisen og utgifter i forbindelse med prisutdelingen dekkes over kommunens næringsfond.

Tidligere vinnere

2020: Raymond Jonassen
2019: Steinfjorden Sjømat AS
2018: Unstad Arctic Surf AS
2017: Lofoten Gårdsysteri
2016: ConceptoMed AS
2015: Ballstadøy AS
2014: Sverre Christoffersen
2013: Tore Magnussen & Sønn AS 
2012: Remi Solberg
2011: Helge Haug
2010: Kjell Inge Røkke
2009: Lofotentreprenør AS
2008: Lofoten Sjøprodukter AS
2007: Aalan Gård v/Tove og Knut Åland
2006: Kurt Svendsen
2005: Fritz Karl Pedersen
2004: Oddny T. Olsen 
2002: Europharma v/Jim Roger Nordly
2001: Pris ikke utdelt.
2000: Bjørn Kjensli
1999: Johansens Garnservice AS
1998: Pris ikke utdelt
1997: Sigvald Rist, Lofotprodukt AS
1996: Marine Lipids AS
1995: Horns kontrollslakteri AS

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 481 55 003