Vestvågøy kommunes næringspris

Vestvågøy kommunes næringspris kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner, fra arbeidsgiver- så vel som fra arbeidstakersiden, som har gjort en innsats ut over det en vanligvis kan forvente og i tråd med formålet for prisen.

Raymond Jonassen mottok næringsprisen for 2020

Klikk for stort bildeFra utdelingen av kommunens priser for 2020. Fra venstre: Mads Hammer tok i mot næringsprisen på vegne av Raymond Jonassen (Jonassen Maskin og Transport AS). Lofoten Wool v/Ragnhild Lie fikk miljøprisen og Marion Fjelde Larsen tok i mot kulturprisen på vegne av Lofotr Vikingmuseum. Begrunnelsen for tildelingen var som følger:

Administrasjonen vil fremheve at foreslått mottaker av prisen for 2020 de seneste årene har jobbet frem flere større prosjekter som fremstår med en kvalitet og form som legges merke til. Ved bruk av lokal spisskompetanse har han klart å visualisere muligheter, og skape lokal entusiasme rundt sine spenstige utviklingsprosjekter. Kandidaten har invitert til deltakelse tidlig i planprosesser og hatt god og åpen dialog med lokalbefolkning og offentlig forvaltning. En slik involvering er med på å skape sosialt bærekraftig løsninger og utvikling av bomiljøer som både lokalbefolkning, turister og hyttefolk finner attraktivt. Raymond Jonassen i Jonassen Maskin er en verdig vinner av næringsprisen 2020.

Statutter for næringsprisen

I. Vestvågøy kommunes næringspris er innstiftet av Vestvågøy kommunestyre i møte den 14.02.95, sak 2

II. Vestvågøy kommunes næringspris har til formål å stimulere til nyskaping og videreutvikling av næringslivet og næringsmiljøet i kommunen. Prosessen med tildelingen – før, under og etter – skal også være med å rette oppmerksomheten mot arbeidet med næringsutviklingen i kommunen.

III. Vestvågøy kommunes næringspris kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller  enkeltpersoner, fra arbeidsgiver- så vel som fra arbeidstakersiden, som har gjort en innsats ut over det en vanligvis kan forvente og i tråd med formålet for prisen, Jfr. Pkt. II.

IV. Alle innbyggere av Vestvågøy kommune kan etter kunngjøring i lokalpressen, fremme skriftlig forslag på aktuelle kandidater. Forslagene må være begrunnet.

V. Næringsprisen tildeles hvert år under forutsetning av at juryen finner verdige kandidater.

VI. Kultur, miljø og næringskomiteen er jury og tildeler prisen etter innkomne forslag. Samtidig tas det stilling til når og hvordan prisoverrekkelsen skal skje.

VII. Vestvågøy kommune næringspris består av pengebeløp kr. 10.000,- og diplom.

VIII. Næringsprisen og utgifter i forbindelse med prisutdelingen dekkes over kommunens næringsfond.

Tidligere vinnere

2019: Steinfjorden Sjømat AS
2018: Unstad Arctic Surf AS
2017: Lofoten Gårdsysteri
2016: ConceptoMed AS
2015: Ballstadøy AS
2014: Sverre Christoffersen
2013: Tore Magnussen & Sønn AS 
2012: Remi Solberg
2011: Helge Haug
2010: Kjell Inge Røkke
2009: Lofotentreprenør AS
2008: Lofoten Sjøprodukter AS
2007: Aalan Gård v/Tove og Knut Åland
2006: Kurt Svendsen
2005: Fritz Karl Pedersen
2004: Oddny T. Olsen 
2002: Europharma v/Jim Roger Nordly
2001: Pris ikke utdelt.
2000: Bjørn Kjensli
1999: Johansens Garnservice AS
1998: Pris ikke utdelt
1997: Sigvald Rist, Lofotprodukt AS
1996: Marine Lipids AS
1995: Horns kontrollslakteri AS

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003