Viktig melding

Vestvågøy kommunes næringspris

Vestvågøy kommunes næringspris kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner, fra arbeidsgiver- så vel som fra arbeidstakersiden, som har gjort en innsats ut over det en vanligvis kan forvente og i tråd med formålet for prisen.

Lofothau AS mottok næringsprisen for 2023

Lørdag 30. september ble miljøprisen og næringsprisen delt ut under Matfestivalen i Lofoten. I en fullsatt Lofothall mottok Lofothau AS næringsprisen for 2023.

Ordfører Remi Solberg delte ut prisen og sa dette om juryens begrunnelse:

Ved å transformere en tidligere undervurdert og oversett råvare – nemlig «torskehau» har Lofothau AS skapt et produkt og produksjonsapparat som ingen lenger kan ignorere. Gjennom kvalitetsforbedringer og nytenkning har de skapt betydelige verdier gjennom hele verdikjeden. Familiebedriften startet i det små, og er nå en viktig arbeidsgiver for mange i vårt distrikt – med sitt fokus på blant annet lærlinger og moderne produksjonsanlegg. De har satt spor på tvers av Lofoten, Vesterålen og Senja, og rett mange er takknemlige for deres samarbeid, arbeidskapasitet og ståpåvilje. Lofothau AS er en sann inspirasjon, og verdig vinner av Næringsprisen 2023.

Statutter for næringsprisen

I. Vestvågøy kommunes næringspris er innstiftet av Vestvågøy kommunestyre i møte den 14.02.95, sak 2

II. Vestvågøy kommunes næringspris har til formål å stimulere til nyskaping og videreutvikling av næringslivet og næringsmiljøet i kommunen. Prosessen med tildelingen – før, under og etter – skal også være med å rette oppmerksomheten mot arbeidet med næringsutviklingen i kommunen.

III. Vestvågøy kommunes næringspris kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller  enkeltpersoner, fra arbeidsgiver- så vel som fra arbeidstakersiden, som har gjort en innsats ut over det en vanligvis kan forvente og i tråd med formålet for prisen, Jfr. Pkt. II.

IV. Alle innbyggere av Vestvågøy kommune kan etter kunngjøring i lokalpressen, fremme skriftlig forslag på aktuelle kandidater. Forslagene må være begrunnet.

V. Næringsprisen tildeles hvert år under forutsetning av at juryen finner verdige kandidater.

VI. Kultur, miljø og næringskomiteen er jury og tildeler prisen etter innkomne forslag. Samtidig tas det stilling til når og hvordan prisoverrekkelsen skal skje.

VII. Vestvågøy kommune næringspris består av en statuett og diplom.

VIII. Næringsprisen og utgifter i forbindelse med prisutdelingen dekkes over kommunens næringsfond.

Seneste års vinnere med begrunnelse

 

Tidligere vinnere

2022: Roger Abrahamsen, Ballstad Slip AS
2021: Grete Iversen, Gretes Håndarbeid AS
2020: Raymond Jonassen
2019: Steinfjorden Sjømat AS
2018: Unstad Arctic Surf AS
2017: Lofoten Gårdsysteri
2016: ConceptoMed AS
2015: Ballstadøy AS
2014: Sverre Christoffersen
2013: Tore Magnussen & Sønn AS 
2012: Remi Solberg
2011: Helge Haug
2010: Kjell Inge Røkke
2009: Lofotentreprenør AS
2008: Lofoten Sjøprodukter AS
2007: Aalan Gård v/Tove og Knut Åland
2006: Kurt Svendsen
2005: Fritz Karl Pedersen
2004: Oddny T. Olsen 
2002: Europharma v/Jim Roger Nordly
2001: Pris ikke utdelt.
2000: Bjørn Kjensli
1999: Johansens Garnservice AS
1998: Pris ikke utdelt
1997: Sigvald Rist, Lofotprodukt AS
1996: Marine Lipids AS
1995: Horns kontrollslakteri AS

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03