Viktig melding

Vestvågøy kommunes næringspris

Vestvågøy kommunes næringspris kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner, fra arbeidsgiver- så vel som fra arbeidstakersiden, som har gjort en innsats ut over det en vanligvis kan forvente og i tråd med formålet for prisen.

Utdeling av næringsprisen 2023 under Matfestivalen i Lofoten

Bli med å feire årets prisvinner Lofothau AS lørdag 30/9 kl. 1200 i Lofothallen

Statutter for næringsprisen

I. Vestvågøy kommunes næringspris er innstiftet av Vestvågøy kommunestyre i møte den 14.02.95, sak 2

II. Vestvågøy kommunes næringspris har til formål å stimulere til nyskaping og videreutvikling av næringslivet og næringsmiljøet i kommunen. Prosessen med tildelingen – før, under og etter – skal også være med å rette oppmerksomheten mot arbeidet med næringsutviklingen i kommunen.

III. Vestvågøy kommunes næringspris kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller  enkeltpersoner, fra arbeidsgiver- så vel som fra arbeidstakersiden, som har gjort en innsats ut over det en vanligvis kan forvente og i tråd med formålet for prisen, Jfr. Pkt. II.

IV. Alle innbyggere av Vestvågøy kommune kan etter kunngjøring i lokalpressen, fremme skriftlig forslag på aktuelle kandidater. Forslagene må være begrunnet.

V. Næringsprisen tildeles hvert år under forutsetning av at juryen finner verdige kandidater.

VI. Kultur, miljø og næringskomiteen er jury og tildeler prisen etter innkomne forslag. Samtidig tas det stilling til når og hvordan prisoverrekkelsen skal skje.

VII. Vestvågøy kommune næringspris består av en statuett og diplom.

VIII. Næringsprisen og utgifter i forbindelse med prisutdelingen dekkes over kommunens næringsfond.

Seneste års vinnere med begrunnelse

Roger Abrahamsen mottok næringsprisen for 2022

Vestvågøy kommunes næringspris for 2022 ble delt ut under Matfestivalen i Lofoten 1. oktober. Pris gikk til Roger Abrahamsen, daglig leder ved Ballstad Slip AS

Ordfører Anne Sand hadde gleden av å overrekke næringsprisen for 2022 til Roger Abrahamsen.

Ved fristens utløp 12. september hadde det kommet inn fem gode forslag på kandidater til næringsprisen. Saken ble behandlet i formannskapet 19. september og valget falt da på Roger Abrahamsen, daglig leder ved Ballstad Slip, med følgende begrunnelse:

Administrasjonen vil fremheve at foreslått mottaker av næringsprisen for 2022 er svært utholdende, og jobber både med kort- og lang horisont, på vegne av annet næringsliv og egen bedrift. I møte med prisvinner er kvalitet, involvering, engasjement og utviklingsfokus svært fremtredende, i tillegg til et smittende, godt humør.

Under prisvinnerens ledelse har bedriften vært gjenstand for kontinuerlig fornyelse og utbygging, samtidig som driften blir ivaretatt på en god og økonomisk trygg måte. Den fremstår som foregangsbedrift med hensyn til utdanning av fagarbeidere, er miljøsertifisert og ivaretar ansatte, kunder og omgivelser på en meget god måte. Store utviklingsplaner er godt kommunisert med kommunens innbyggere og naboer på Ballstad.

Prisvinner har gjennom flere år utvist et stort engasjement for utvikling av Ballstad havn og Ballstad som servicebase for kystfiskeflåten, langt ut over det som angår interessene til egen bedrift. Han har siden 2011 vært en pådriver overfor ulike offentlige myndigheter for å fremme behovet for utdyping av havna på Ballstad.

Prisvinner står i bresjen for spennende utviklingsprosjekter for utprøving av ny teknologi i fiskefartøy, herunder bruk av grønn energi og alternative fremdriftssystemer i kystfiskeflåten. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med ledende teknologibedrifter og forskningsinstitusjoner som Sintef og Universitetet i Tromsø.

Prisvinner engasjerer seg også i utviklingen av det lokale næringslivet generelt, og har i flere år vært styremedlem i Vestvågøy Næringsforum og også Vest-Lofoten næringsforening.

Roger Abrahamsen, daglig leder ved Ballstad Slip AS er en verdig vinner av Vestvågøys næringspris for 2022.

Næringsprisen for 2021 går til Grete Iversen

Næringsprisen for 2021 går til Grete Iversen, grunnlegger av Gretes Håndarbeid AS, med følgende begrunnelse:

 

Forslagsstillerne fremhever både estetikk i en innbydende butikk midt i Leknes, og en kunnskapsrik og trivelig betjening som yter meget god service, med innehaver Grete Iversen som et selvsagt midtpunkt.

I april 2020 stod Gretes Håndarbeid AS igjen som én av 10 kandidater i magasinet Familien sin kåring av Norges beste garnbutikk. I utgave 11 i mai 2020 ble butikken utrop som vinner av denne kåringen. Dette er et tydelig signal på at den langsiktige satsingen, både i butikklokalet og med egen nettbutikk, har båret frukter.

Bedriften ble startet i 2004 og etablerte egen nettbutikk i 2016, noe som i lokal sammenheng må sies å være tidlig ute, innovativt og i forkant av den populariteten og synlighet strikk og design har fått i dag på nettet. Grete Iversen har vist at det er mulig å nå ut lokalt og i et nasjonalt marked, skape arbeidsplasser, lønnsomhet og bli best innen sitt felt. Grete Iversen er en verdig vinner av næringsprisen 2021.

 

Tidligere vinnere

2022: Roger Abrahamsen, Ballstad Slip AS
2021: Grete Iversen, Gretes Håndarbeid AS
2020: Raymond Jonassen
2019: Steinfjorden Sjømat AS
2018: Unstad Arctic Surf AS
2017: Lofoten Gårdsysteri
2016: ConceptoMed AS
2015: Ballstadøy AS
2014: Sverre Christoffersen
2013: Tore Magnussen & Sønn AS 
2012: Remi Solberg
2011: Helge Haug
2010: Kjell Inge Røkke
2009: Lofotentreprenør AS
2008: Lofoten Sjøprodukter AS
2007: Aalan Gård v/Tove og Knut Åland
2006: Kurt Svendsen
2005: Fritz Karl Pedersen
2004: Oddny T. Olsen 
2002: Europharma v/Jim Roger Nordly
2001: Pris ikke utdelt.
2000: Bjørn Kjensli
1999: Johansens Garnservice AS
1998: Pris ikke utdelt
1997: Sigvald Rist, Lofotprodukt AS
1996: Marine Lipids AS
1995: Horns kontrollslakteri AS

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03