Vestvågøy kommunes næringspris

Vestvågøy kommunes næringspris kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller  enkeltpersoner, fra arbeidsgiver- så vel som fra arbeidstakersiden, som har gjort en innsats ut over det en vanligvis kan forvente og i tråd med formålet for prisen. For 2018 tildeles prisen Unstad Arctic Surf.

Næringsprisen for 2018 går til Unstad Arctic Surf

Med bakgrunn i mottatte forslag vedtok Formannskapet i møte 18/9 å tildele næringsprisen for 2018 til Unstad Arctic Surf. I begrunnelsen står det:

"...kandidat som har bidratt til å sette Norge, Lofoten, Vestvågøy og Unstad på kartet. Marion Frantzen og Tommy Olsen v/Unstad Arctic Surf har siden de overtok bedriften i 2003 gjort en formidabel innsats for å vekke interessen for surfing lokalt, og å tiltrekke seg besøkende fra hele verden til Unstad.
Bedriften legger stor vekt på å levere tjenester med høy kvalitet, samt yte god service til alle besøkende. Bedriftsfilosofien er:
We believe in quality and our goal is to make sure that our visitors get the best possible experience. Enjoy the warm, friendly atmosphere of the surf culture in our beautiful arctic environment.
Denne innstillingen resulterte i at Unstad Arctic Surf i 2016 ble kåret til sommerens servicehelt i Lofoten, av organisasjonen HSMAI – Hospitality Sales and Marketing Association International..."
I dag har Unstad Arctic Surf besøkende fra hele verden, stort sett gjennom hele året."

Statutter for næringsprisen

I. Vestvågøy kommunes næringspris er innstiftet av Vestvågøy kommunestyre i møte den 14.02.95, sak 2

II. Vestvågøy kommunes næringspris har til formål å stimulere til nyskaping og videreutvikling av næringslivet og næringsmiljøet i kommunen. Prosessen med tildelingen – før, under og etter – skal også være med å rette oppmerksomheten mot arbeidet med næringsutviklingen i kommunen.

III. Vestvågøy kommunes næringspris kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller  enkeltpersoner, fra arbeidsgiver- så vel som fra arbeidstakersiden, som har gjort en innsats ut over det en vanligvis kan forvente og i tråd med formålet for prisen, Jfr. Pkt. II.

IV. Alle innbyggere av Vestvågøy kommune kan etter kunngjøring i lokalpressen, fremme skriftlig forslag på aktuelle kandidater. Forslagene må være begrunnet.

V. Næringsprisen tildeles hvert år under forutsetning av at juryen finner verdige kandidater.

VI. Kultur, miljø og næringskomiteen er jury og tildeler prisen etter innkomne forslag. Samtidig tas det stilling til når og hvordan prisoverrekkelsen skal skje.

VII. Vestvågøy kommune næringspris består av pengebeløp kr. 10.000,- og diplom.

VIII. Næringsprisen og utgifter i forbindelse med prisutdelingen dekkes over kommunens næringsfond.

Tidligere vinnere

2017: Lofoten Gårdsysteri
2016: ConceptoMed AS
2015: Ballstadøy AS
2014: Sverre Christoffersen
2013: Tore Magnussen & Sønn AS 
2012: Remi Solberg
2011: Helge Haug
2010: Kjell Inge Røkke
2009: Lofotentreprenør AS
2008: Lofoten Sjøprodukter AS
2007: Aalan Gård v/Tove og Knut Åland
2006: Kurt Svendsen
2005: Fritz Karl Pedersen
2004: Oddny T. Olsen 
2002: Europharma v/Jim Roger Nordly
2001: Pris ikke utdelt.
2000: Bjørn Kjensli
1999: Johansens Garnservice AS
1998: Pris ikke utdelt
1997: Sigvald Rist, Lofotprodukt AS
1996: Marine Lipids AS
1995: Horns kontrollslakteri AS

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 481 55 003