Vestvågøy kommunes næringspris

Vestvågøy kommunes næringspris kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller  enkeltpersoner, fra arbeidsgiver- så vel som fra arbeidstakersiden, som har gjort en innsats ut over det en vanligvis kan forvente og i tråd med formålet for prisen.

Steinfjorden Sjømat mottok næringsprisen for 2019

Klikk for stort bildeJens Petter Gylseth, Jorunn Adolfsen og Aleksander Gylseth mottok prisen av vareordfører Anne Sand Sigve Olsen Prisutdelingen foregikk lørdag 19. oktober under Matfestivalen i Lofothallen. Til grunn for tildeling legges det at Steinfjorden Sjømat ved Jens Petter Gylseth med sin innsats og investeringer har gitt ny optimisme for distriktene Eggum og Tangstad, og også for næringslivet og fiskeriene i Vestvågøy og Lofoten. Det er de siste årene foretatt omfattende renoveringer av anleggene på Tangstad og Eggum, samt tilrettelegging for egne ansatte, og for fiskerne. Dette har vært en viktig suksessfaktor for god og stabil drift.
Det fremheves at mottaker av næringsprisen 2019 har jobbet målrettet gjennom flere år og vist gode resultater. Det har det vært investert betydelig for å kunne ha en variert produksjon som sikrer sysselsetting og leveransemulighet for fiskerne. Det jobbes med utviklingsprosjekter i samarbeid med Innovasjon Norge. og satsingen gir nye muligheter for den mindre fiskeflåten og er med på sikre arbeidsplasser og kvoter i kommunen, samtidig som det bidrar til en miljøvennlig utnyttelse av havressursene. Bedriften har også tatt initiativ til å få igangsatt infrastrukturtiltak i havn og nærområdet.

Statutter for næringsprisen

I. Vestvågøy kommunes næringspris er innstiftet av Vestvågøy kommunestyre i møte den 14.02.95, sak 2

II. Vestvågøy kommunes næringspris har til formål å stimulere til nyskaping og videreutvikling av næringslivet og næringsmiljøet i kommunen. Prosessen med tildelingen – før, under og etter – skal også være med å rette oppmerksomheten mot arbeidet med næringsutviklingen i kommunen.

III. Vestvågøy kommunes næringspris kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller  enkeltpersoner, fra arbeidsgiver- så vel som fra arbeidstakersiden, som har gjort en innsats ut over det en vanligvis kan forvente og i tråd med formålet for prisen, Jfr. Pkt. II.

IV. Alle innbyggere av Vestvågøy kommune kan etter kunngjøring i lokalpressen, fremme skriftlig forslag på aktuelle kandidater. Forslagene må være begrunnet.

V. Næringsprisen tildeles hvert år under forutsetning av at juryen finner verdige kandidater.

VI. Kultur, miljø og næringskomiteen er jury og tildeler prisen etter innkomne forslag. Samtidig tas det stilling til når og hvordan prisoverrekkelsen skal skje.

VII. Vestvågøy kommune næringspris består av pengebeløp kr. 10.000,- og diplom.

VIII. Næringsprisen og utgifter i forbindelse med prisutdelingen dekkes over kommunens næringsfond.

Tidligere vinnere

2018: Unstad Arctic Surf AS
2017: Lofoten Gårdsysteri
2016: ConceptoMed AS
2015: Ballstadøy AS
2014: Sverre Christoffersen
2013: Tore Magnussen & Sønn AS 
2012: Remi Solberg
2011: Helge Haug
2010: Kjell Inge Røkke
2009: Lofotentreprenør AS
2008: Lofoten Sjøprodukter AS
2007: Aalan Gård v/Tove og Knut Åland
2006: Kurt Svendsen
2005: Fritz Karl Pedersen
2004: Oddny T. Olsen 
2002: Europharma v/Jim Roger Nordly
2001: Pris ikke utdelt.
2000: Bjørn Kjensli
1999: Johansens Garnservice AS
1998: Pris ikke utdelt
1997: Sigvald Rist, Lofotprodukt AS
1996: Marine Lipids AS
1995: Horns kontrollslakteri AS

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef/beredskapskoordinator
E-post
Mobil 481 55 003