Viktig melding

Nasjonal turistveg

I Norge er 18 vegstrekninger valgt ut som nasjonale turistveger. I Lofoten er det totalt 230 km som har denne definisjonen og strekker seg langs E10 fra Raftsundet til Å.

På Vestvågøy er også strekningene til Uttakleiv, Unstad og Eggum definert som nasjonale turistveger. Langs turistvegene etableres arkitekturperler, spenstige utsiktspunkt og funksjonelle rasteplasser som gir gode naturopplevelser og frister flere til å reise i Norge. Besøkspunktene etableres gjerne som et samarbeid mellom Staten vegvesen, fylke og kommune.

Nasjonal turistveianlegg på Vestvågøy

På Vestvågøy er det etablert anlegg på:

Prosjekt Haukland

Vestvågøy kommune, Statens vegvesen og lokale ildsjeler har jobbet i flere år for å få etablert et turistveganlegg med servicefasiliteter på Haukland. Et slikt anlegg vil ha stor stor betydning for besøksforvaltningen i et av de mest besøkte områdene i Lofoten. Prosjektet ble lansert for over ti år siden, var visjonært og forut for sin tid i forhold til de behov vi ser i dag når 250 - 300.000 besøker området Haukland/Uttakleiv hvert år, de fleste i løpet av noen korte sommermåneder.

Dagens serviceanlegg har på langt nær den kapasiteten det er behov for, parkeringsforholdene er til tider kaotiske og det er svært begrensede servicetilbud for de besøkende. Vestvågøy kommunen har inngått samarbeidsavtale med Statens vegvesen om etablering av nytt servicebygg og bedretilrettelegging for parkering i området. Statens vegvesen bidrar med prosjektering og 9 millioner kroner. Vestvågøy har budsjettert med investeringsmidler til prosjektet og videre jobbes det med å få midler fra også fra Nordland fylkeskommune. Nytt servicebygg skal stå ferdig våren 2024.

Arbeidet på Haukland følges tett opp av besøksforvaltningsgruppa i Vestvågøy kommune.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03