Nasjonal turistveg

I Norge er 18 vegstrekninger valgt ut som nasjonale turistveger. I Lofoten er det totalt 230 km som har denne definisjonen og strekker seg langs E10 fra Raftsundet til Å.

På Vestvågøy er også strekningene til Uttakleiv, Unstad og Eggum definert som nasjonale turistveger. Langs turistvegene etableres arkitekturperler, spenstige utsiktspunkt og funksjonelle rasteplasser som gir gode naturopplevelser og frister flere til å reise i Norge. Besøkspunktene etableres gjerne som et samarbeid mellom Staten vegvesen, fylke og kommune.

Nasjonal turistveianlegg på Vestvågøy

På Vestvågøy er det etablert anlegg på:

Prosjekt Haukland

Vestvågøy kommune, Statens vegvesen og lokale ildsjeler har jobbet i flere år for å få etablert et turistveganlegg med servicefasiliteter på Haukland. Et slikt anlegg vil ha stor stor betydning for besøksforvaltningen i et av de mest besøkte områdene i Lofoten. Prosjektet ble lansert 7-8 år siden, var visjonært og forut for sin tid i forhold til de behov vi ser i dag når 250 - 300.000 besøker området Haukland/Uttakleiv hvert år, de fleste i løpet av noen korte sommermåneder.

Dagens serviceanlegg har på langt nær den kapasiteten det er behov for, parkeringsforholdene er til tider kaotiske og det er svært begrensede servicetilbud for de besøkende. Vestvågøy kommunen har i løpet av 2018 jobbet både med kortsiktige og langsiktige tiltak for området. Det er derfor gledelig at det på tampen av året ser ut til igjen å bli fremdrift i prosjektet ved at Statens vegvesen har satt av 9 millioner og at Vestvågøy har vedtatt investeringsmidler til prosjektet på totalt 5 millioner for 2020-2021. Videre jobbes det med å få midler fra også fra Nordland fylkeskommune.

Arbeidet på Haukland følges tett opp av besøksforvaltningsgruppa i Vestvågøy kommune.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 481 55 003