Viktig melding

Lofotr Vikingmuseum

Den kommersielle delen av Lofotr Vikingmuseum drives av Lofotr Næringsdrift AS som er eid av Stiftelsen Museum Nord. Vestvågøy kommune har under etableringen og videreutvikling av museet investert mer enn 80 millioner i museet. Bygningsmasse eies av kommunen og leies ut til museet gjennom Lofotr AS som eies av Vestvågøy kommune.

Historien

Begynnelse på Nord-Norges største museumsattraksjon var da bonden Frikk Harald Bjerkli i 1981 pløyde markene sine ved borghøyden og avdekket rester som hobbyarkeolog Kåre Ringstad fant interessante, sendte videre til Universitetet i Tromsø, og som i sin tur startet utgravinger i 1983.
Funnet av det største høvdninghuset fra vikingetiden var spektakulært, men det var ikke automatikk i at dette skulle bli den suksessen det er i dag. Gjennom betydelig satsing fra Vestvågøy kommunens side, stort spleiselag med stat og fylke, samarbeid med de fremste fagfolkene samt organisatorisk nytenking, ble Vikingmuseet innviet i 1995.
Det er gjennomført flere nye byggetrinn siden åpningen og det vil komme nye utgravinger, rekonstruksjoner og utbygginger som vil gjøre museet til en enda større attraksjon i fremtiden.

Museum Nord

Lofotr Vikingmuseum er en del av stiftelsen Museum Nord, med forretningsadresse Melbu. Fra Borg styres driften av Lofotr Vikingmuseet, Vestvågøy Museum Fygle og Skaftnes samt virksomheten på Norsk Fiskeværsmuseum på Å. I tillegg har Museum Nord økonomifunksjon med nestleder i Museum Nord og markedsansvarlig lokalisert på Borg. Ledelse av datterselskapet Lofotr Næringsdrift AS er lokalisert på Borg.

Lofotr Næringsdrift AS

Lofotr Næringsdrift er 100% eid av Museum Nord og har forretningsadresse Bøstad. Lofotr Næringsdrift har i sum ca 40 årsverk, fordelt på mer enn 220 personer i løpet av året. Av det nevnte utgjør omlag 25 årsverk (100-120 ansatte personer) aktivitet i tilknytning til Vestvågøy og Lofotr Vikingmuseet. 25-30 personer er ansatt hele året ved Lofotr. Dette er personal til helårlig aktivitet innenfor drift, gilder og museumsvirksomhet. Selskapet driver også kommersiell virksomhet ved Hurtigrutemuseet på Stokmarknes og Norsk Fiskeværsmuseum på Å.

Største museumsattraksjon i Nord-Norge

Besøket ved Lofotr Vikingmuseet var i rekordåret 2019 på 104.605 personer. 2022 ga også gode tall med 101.327 besøkende.

Besøkende fra Hurtigruten er en viktig kundegruppe for Lofotr Vikingmuseet og i 2019 var det 11.086 gjester på overlandtur fra Hurtigruten. Gjester fra cruiseskip utgjorde 5.952 besøkende i 2019. Besøkende fra Hurtigruten i 2022 var 4.152 og gjester fra cruiseskip utgjorde 3.803.

Stor FoU-aktør

Museum Nord og miljøet på Borg tilbyr kunnskapsintensive arbeidsplasser på Vestvågøy. Lofotr Vikingmuseet er partner i et 3-årig prosjekt NORA og Museum Nord er med i flere EU prosjekt og internasjonale fagnettverk, hvor av noen ledes fra Borg.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03