Destination Lofoten

Vestvågøy kommune er største aksjonær (12.36%) i Destination Lofoten AS og bidrar også årlig betydelig med tilskudd til driften av selskapet. For Vestvågøy kommune er det viktig at regionen markedsføres på en helhetlig måte og at selskapet fokuseres på en bærekraftig utvikling av reiselivet.

Noen av selskapets arbeidsoppgaver

 • Markedsføring, promotion og salg av Lofoten som reisemål.
 • Gjennomføring og formidling av reiselivstjenester på vegne av reiselivsnæringen i Lofoten.
 • Koordinering og utvikling av gode reiselivsprodukter i regionen.
 • Presentasjon av Lofoten på nasjonale og internasjonale reiselivsmesser.
 • Utviklingen av en felles profil for Lofoten som reisemål.
 • Koordinering av all produktinformasjon om Lofoten som reisemål.
 • Ivaretakelse av vertskaps- og informasjonsfunksjonene for kommunene i Lofoten.


Prosjekt bærekraftig reisemålsutvikling

Lofoten besluttet høsten 2017 å jobbe systematisk og aktivt med bærekraftig reisemålsutvikling. Målet er å kvalifisere for Innovasjon Norges merke for bærekraftig reisemål innen 2019. Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten:

 1. Bevare og sikre god bruk av natur, kultur og attraksjoner
 2. Redusere miljøbelastningen
 3. Sikre Lofotens omdømme og gjøre det lett for gjest å handle i tråd med bærekraftprinsippene
 4. Videreutvikle helårlig reiseliv
 5. Styrke kompetansen
 6. Rigge reisemålet for fremtiden

Kontaktinformasjon

Destination Lofoten AS
Håkon Kyllingsmarksgate 6
8300 Svolvær

T: 76 06 98 00
E: post@lofoten.info

Elisabeth Dreyer, daglig leder/reiselivssjef, 911 63 231, elisabeth@lofoten.info

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 481 55 003