Destination Lofoten

Vestvågøy kommune er største aksjonær (12.36%) i Destination Lofoten AS og bidrar også årlig betydelig med tilskudd til driften av selskapet. For Vestvågøy kommune er det viktig at regionen markedsføres på en helhetlig måte og at selskapet fokuseres på en bærekraftig utvikling av reiselivet.

Noen av selskapets arbeidsoppgaver

 • Markedsføring, promotion og salg av Lofoten som reisemål.
 • Gjennomføring og formidling av reiselivstjenester på vegne av reiselivsnæringen i Lofoten.
 • Koordinering og utvikling av gode reiselivsprodukter i regionen.
 • Presentasjon av Lofoten på nasjonale og internasjonale reiselivsmesser.
 • Utviklingen av en felles profil for Lofoten som reisemål.
 • Koordinering av all produktinformasjon om Lofoten som reisemål.
 • Ivaretakelse av vertskaps- og informasjonsfunksjonene for kommunene i Lofoten.

Markedsplan 2020

Destinasjonsselskapet er i endring og jobber kontinuerlig med utvikling av tjenester, organisering og finansiering av selskapet. 2020 vil bli et avgjørende år for hvordan reiselivet i Lofoten skal utvikles videre. Helårlig reiseliv, trygge arbeidsplasser og en bransje med evne til å satse langsiktig vil være avgjørende for næringslivet og lokalsamfunnene i Lofoten. Stikkord for arbeidet er:

 • samarbeid på tvers i Lofoten og med regionene rundt
 • tydelig lavsesongfokus
 • styrke linken mellom marked og produktutvikling hos medlemmene
 • personas-utvikling med en klar kommersiell salgsplan


Prosjekt bærekraftig reisemålsutvikling

Lofoten besluttet høsten 2017 å jobbe systematisk og aktivt med bærekraftig reisemålsutvikling. Målet er å kvalifisere for Innovasjon Norges merke for bærekraftig reisemål innen 2019. Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling i Lofoten:

 1. Bevare og sikre god bruk av natur, kultur og attraksjoner
 2. Redusere miljøbelastningen
 3. Sikre Lofotens omdømme og gjøre det lett for gjest å handle i tråd med bærekraftprinsippene
 4. Videreutvikle helårlig reiseliv
 5. Styrke kompetansen
 6. Rigge reisemålet for fremtiden

Les mer om prosjekt bærekraftig reisemålsutvikling her...

Kontaktinformasjon

Destination Lofoten AS
Håkon Kyllingsmarksgate 6
8300 Svolvær

T: 76 06 98 00
E: post@lofoten.info

Vegeir Selboe, markedsansvarlig, 958 00 718, vegeir@visitlofoten.no

Elisabeth Dreyer, daglig leder/reiselivssjef, 911 63 231, elisabeth@lofoten.info (sykemeldt)

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03