Viktig melding

Handel

Vestvågøy har en stor handelsnæring og nesten halvparten (48,5% i 2017) av all detaljvarehandel i Lofoten skjer i Vestvågøy kommune (Handelsanalyse Norconsult 19.09.2018)

Siden 2008 har det vært en økning i detaljhandelen (ex omsetning av motorvogner og drivstoff) på 38,8% frem til 2017. Detaljvareomsetningen i 2017 var på kr. 1.049.000.000 og sammenligner vi oss med andre bykommuner i Nordland og Troms er det bare Vågan og Tromsø som har hatt større økning i samme periode.

Folketallet på Vestvågøy har i  periode 2008 - 2018 økt med 687 personer til 11.397 og grunnkretsen Leknes by har økt med 646 personer, fra 2790 til 3436. Økt folketall, økt turisme, gode konjunkturer og tilrettelagt tilbud har ført til den positive omsetningsøkningen. 

På Vestvågøy skjer handelen i stor grad på Leknes, og den er voksende. Befolkningsutviklingen i Leknes er langt sterkere enn i sammenlignbare byer og dette gjør det interessant for nye etableringer.

I Kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 10 MB) (side 19) er målsetningen at Vestvågøy kommune skal ha en aktiv service- og handelsnæring. Dette ønskes oppnådd gjennom å:

  • formidle mest mulig lokal, foredlet og økologisk mat
  • legge til rette gjennom opparbeidede og tilgjengelige areal
  • styrke Leknes som handels- og skolesentrum (regionsenter)

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03