Viktig melding

Kommunedelplan næring

Kommunedelplan Næring (næringsplan) ble vedtatt i kommunestyret 23. juni 2020.

Planprosessen

Planprosessen gikk parallelt for kommunedelplanene Kultur, Oppvekst, Helse og omsorg og Næring.

 I menypunktet over er prosessen dokumentert.

Politisk behandling

Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 12. februar 2019 (sak 011/19 - 19/1285). 1. gangs behandling av planutkastet ble gjort 18. februar 2020 (sak 005/20 - 20/1370). 2. gangs behandling, og endelig vedtak ble gjort gjort i kommunestyret 23. juni 2020 (sak 050/20 - 20/8093).

Plandokument

Kommunedelplan Næring kan laste ned her... (PDF, 3 MB) En kortversjon av mål og strategier finnes i menypunktet over.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03

Sigve Olsen har vært prosjektleder for Kommunedelplan Næring og utarbeidelse av handlingsplan