- Samlet turistkonsum er beregnet til 176,6 milliarder, hvorav 52,6 milliarder er fra utenlandske besøkende. Dette er rekordhøyt!

- Menon Economics har utført ringvirkningsanalyser på vegne av NHO Reiseliv for 8 destinasjoner, deriblant Lofoten og Vesterålen. Undersøkelsen forteller blant annet hvilke type reisende som er minst og mest lønnsomme for regionen.

- Det er over ni ganger så mange overnattinger registrert av norske feriereisende som det er for utenlandske feriereisende i Nord-Norge.

- Våren 2019 er det gjennomført en reiselivsundersøkelse på Vestvågøy som en del av næringsplanarbeidet.

- Pressemelding 23.10.18: Nye innovasjonsmidler til Ballstadprosjektet

- Det er flere sporty kulturturister, enn kulturelle sportsturister