Viktig melding

Hauklandstranda AS

Hauklandstranda AS ble stiftet 23.06.22 og skal væredriftsselskap for den kommunale aktiviteten på Hauklandstranda statlig sikrede friluftsområde. Selskapet er 100% eid av Vestvågøy kommune.

Hauklandstranda er ett av tre statlig sikrede friluftsområder på Vestvågøy og er eid av Miljødirektoratet og forvaltet av Vestvågøy kommune. Målet er å sikre at attraktiv natur forblir tilgjengelige friluftslivsområder for befolkningen. Les mer om forvaltningen av området her...

Aktuelt

I perioden mai 2023 til høsten 2024 vil det pågå et større byggeprosjekt for nytt servicebygg og parkeringsplass på Hauklandstranda. Daglig leder av Hauklandstranda AS vil ha kontakt med entreprenør (Thore Magnussen og Sønn AS) og byggherre (Vestvågøy kommune) for at byggeaktiviteten i minst mulig grad skal gå ut over bruken av friluftsområdet. 

Formål

Selskapets formål i henhold til stiftelsesdokumentet:

Å ivareta Vestvågøy Kommune sine besøksforvaltingsoppgaver på og ved Hauklandstaranda statlig sikra friluftsområdet. Selskapet skal forestå drift av kommunens servicebygg på Hauklandsstranda statlig sikra friluftsområde, i trådt med formålet med området. Selskapet skal være en bidragsyter til videreutvikling av helhetlig besøksforvaltning i Vestvågøy kommune, samt annen virksomhet som naturlig henger sammen med ovenfor nevnte formål.

Styret

Styret i selskapet består av:

 • Anne Sand, styreleder
 • Trond-Ketil Nilsen, styremedlem
 • Bjørg-Elin Kärn, styremedlem
 • Nils Kaltenborn, styremedlem

Aktiviteter

2023-15.02 Daglig leder tilsatt

Ole Kr. Fjelltun Larsen er tilsatt som daglig leder i Hauklandstranda AS. Han er som innbygger av Haukland og mangeårig "vaktmester" på Hauklandstranda klar til å være med på å videreutvikling av besøksforvaltningsarbeidet i området.

2022-07.10 Utlysning stilling som daglig leder (frist 21.10.22)

Daglig leder for Hauklandstrand AS

Hauklandstranda AS er et nyopprettet driftsselskap for den kommunale aktiviteten på Hauklandstranda statlig sikrede friluftsområde. Selskapet skal ivareta Vestvågøy kommune sine besøksforvaltingsoppgaver på og ved Hauklandstranda og forestå drift av kommunens servicebygg på Hauklandsstranda. Selskapet skal også være en bidragsyter til videreutvikling av helhetlig besøksforvaltning i Vestvågøy kommune Selskapet er 100% eid av Vestvågøy kommune.

Området Vik-Haukland-Uttakleiv har årlig rundt 250.000 besøkende og Vestvågøy kommune vil gjennom Hauklandstranda AS styrke oppfølgingen av området til beste for lokalbefolkningen og besøkende til kommunen.

Selskapet søker nå etter daglig leder.

Stillingen vil være svært variert, med praktisk-tekniske oppgaver i området, administrasjon, økonomi og ledelse, samt forvaltningsoppgaver i nært samarbeid med Vestvågøy kommune, andre offentlige myndigheter og omkringliggende besøkspunkter.

En betydelig del av stillingen vil være viet kommunikasjon- og vertskapsoppgaver, både for lokalbefolkning, besøkende og interessenter fra offentlig forvaltning og FoU-institusjoner. Det skal også tilbys servicetjenester til besøkende.

I samarbeid med Statens vegvesens Nasjonal turistveg, er Vestvågøy kommune i prosess for etablering av nytt servicebygg på Hauklandstranda, planlagt ferdigstilt våren 2024. Daglig leder vil ha  oppgaver knyttet til stedlig oppfølging av byggeprosessen.

Hauklandstranda har en egen friluftsforskrift som har til hensikt å ta vare på kulturlandskapet og naturverdier i området. Daglig leder må derfor ha svært god lokalkunnskap og kunne være raskt tilgjengelig dersom det skulle oppstå forhold knyttet til natur, drift eller sikkerhet i området.

Vi søker etter en person som kan være aktivt til stede, ta i et tak der det behøves og brenner for området Haukland. Følgende kvalifikasjoner, erfaring og egenskaper er ønskelig og bes beskrevet og dokumentert i søknaden:

Utdanning

 • Høyere utdanning, minimum på bachelornivå

Egenskaper

 • Utadvendt og kontaktskapende
 • Systematisk
 • Forretningsorientert
 • Allsidig, fleksibel og løsningsorientert
 • Gode lederegenskaper

Kunnskap og erfaring

 • Drift av reiselivsanlegg, herunder serveringsvirksomhet
 • Markedsføring og produksjon og bruk av SoMe
 • Reiseliv i Lofoten og aktivitetsproduksjon
 • Økonomi og ledelse, inkludert utarbeidelse av forretningsplaner
 • Sikkerhet/HMS
 • Implementering og bruk av moderne dataverktøy
 • Friluftsliv og besøksforvaltning i sårbare områder
 • Lokalkunnskap Haukland og omegn
 • Planlegging og gjennomføring av arrangementer

Annet

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Lønn

 • Etter avtale

Tiltredelse

 • Etter avtale

Søknad sendes til

Søknadsfrist

 • 21. oktober 2022
2022-19.08 Første styremøte i selskapet

 Mandag 19. august kunne ordfører Anne Sand ønske velkommen til det første styremøtet i det nyopprettede selskapet Hauklandstranda AS. Anne er styreleder i selskapet og har med seg Bjørg Elin Kärn, Trond-Ketil Nilsen og Nils Kaltenborn i styret.  Sistnevnte har jobbet i mange år med utviklingen på "Yttersida" i sine ulike posisjoner i Vestvågøy kommune. Bjørg Elin jobber til daglig i  LoVe Utvikling har kompetanse fra reiseliv, lokalmat og prosjektledelse. Trond-Ketil har jobbet mange år i finans og er nå, blant mye annet, reiselivsgründer i Hemmingodden Lodge.

Hauklandstranda AS ble formelt registrert i Brønnøysundregistrene 30.08.2022 og skal være driftsselskap for den kommunale aktiviteten på Hauklandstrands statlig sikrede friluftsområde, med følgende formål i henhold til stiftelsesdokumentet:

Å ivareta Vestvågøy Kommune sine besøksforvaltingsoppgaver på og ved Hauklandstaranda statlig sikra friluftsområdet. Selskapet skal forestå drift av kommunens servicebygg på Hauklandsstranda statlig sikra friluftsområde, i trådt med formålet med området. Selskapet skal være en bidragsyter til videreutvikling av helhetlig besøksforvaltning i Vestvågøy kommune, samt annen virksomhet som naturlig henger sammen med ovenfor nevnte formål.

Vedtak om etablering og fastsettelse av vedtekter og aksjekapital for det 100% kommunalt eide selskapet ble behandlet i formannskapet 4. mai 2022 sak 018/22.

2022-04.05 Godkjenning av vedtekter (formannskapet)

Vedtekter for selskapet ble godkjent i formannskapsmøte sak 018/22. 

2022-15.02 Vedtak om opprettelse av kommunalt eid driftsselskap (kommunestyret)

Kommunestyret vedtok i sak 008/22 å opprette kommunalt eid aksjeselskap for oppfølging av besøksforvaltningsoppgavene på Hauklandstranda.

Kontakt

Ole Kristian Fjelltun-Larsen
Daglig leder Hauklandstranda AS
E-post
Mobil 41 51 02 55
Hauklandstranda AS

Uttakleivveien 72
8370 Leknes

Org. nr: 929639324

Besøkssteder

Steder som har særskilt oppfølging fra Vestvågøy kommune i besøksforvaltningssammenheng (klikk på link for info):

Uttakleiv
Hauklandstranda
Eggum
- Unstad