Viktig melding

Hauklandstranda AS

Hauklandstranda AS ble stiftet 23.06.22 og skal væredriftsselskap for den kommunale aktiviteten på Hauklandstranda statlig sikrede friluftsområde. Selskapet er 100% eid av Vestvågøy kommune.

Hauklandstranda er ett av tre statlig sikrede friluftsområder på Vestvågøy og er eid av Miljødirektoratet og forvaltet av Vestvågøy kommune. Målet er å sikre at attraktiv natur forblir tilgjengelige friluftslivsområder for befolkningen. Les mer om forvaltningen av området her...

Aktuelt

I perioden mai 2023 til høsten 2024 vil det pågå et større byggeprosjekt for nytt servicebygg og parkeringsplass på Hauklandstranda. Daglig leder av Hauklandstranda AS vil ha kontakt med entreprenør (Thore Magnussen og Sønn AS) og byggherre (Vestvågøy kommune) for at byggeaktiviteten i minst mulig grad skal gå ut over bruken av friluftsområdet. 

Formål

Selskapets formål i henhold til stiftelsesdokumentet:

Å ivareta Vestvågøy Kommune sine besøksforvaltingsoppgaver på og ved Hauklandstaranda statlig sikra friluftsområdet. Selskapet skal forestå drift av kommunens servicebygg på Hauklandsstranda statlig sikra friluftsområde, i trådt med formålet med området. Selskapet skal være en bidragsyter til videreutvikling av helhetlig besøksforvaltning i Vestvågøy kommune, samt annen virksomhet som naturlig henger sammen med ovenfor nevnte formål.

Styret

Styret i selskapet består av:

  • Anne Sand, styreleder
  • Trond-Ketil Nilsen, styremedlem
  • Bjørg-Elin Kärn, styremedlem
  • Nils Kaltenborn, styremedlem

Aktiviteter

Kontakt

Ole Kristian Fjelltun-Larsen
Daglig leder Hauklandstranda AS
E-post
Mobil 41 51 02 55
Hauklandstranda AS

Uttakleivveien 72
8370 Leknes

Org. nr: 929639324

Besøkssteder

Steder som har særskilt oppfølging fra Vestvågøy kommune i besøksforvaltningssammenheng (klikk på link for info):

Uttakleiv
Hauklandstranda
Eggum
- Unstad