Viktig melding

Sanitæranlegg

I samarbeid med lag og foreninger har Vestvågøy kommune satt i gang flere tiltak for å kunne tilby sanitære fasiliteter til de som besøkende og de som benytter utfartsstedene våre. 

Oversikt over anlegg

Nedenfor er en oversikt over  kommunens egne og andre anlegg som er tilgjengelig for publikum på Vestvågøy. Alle anleggene er merket i Google Maps.


Kvalitetskrav renhold kommunale anlegg

Den som har driftsavtale har ansvar for daglig renhold syv dager per uke i tidsperioden. I utgangspunktet utføres renhold mellom kl. 09.00 og 21.00, med daglig frekvens på 4 - 8 utførte renhold, spredt utover dagen. Det vises til distribuert informasjonen fra kommuneoverlegen. Det vil trolig bli dager hvor det er behov for mindre renhold enn 4 per dag, og dager der det blir behov for mer renhold enn 8 per dag. Det forutsettes at det gjøres løpende vurderinger/tilsyn som grunnlag for frekvensen som blir valgt.

Vestvågøy kommune leverer utstyr/renholdsartikler og renholdsleder fra Vestvågøy kommune vil bistå med faglig veiledning ved behov..

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03

Besøkssteder

Steder som har særskilt oppfølging fra Vestvågøy kommune i besøksforvaltningssammenheng (klikk på link for info):

Uttakleiv
Hauklandstranda
Eggum
- Unstad