Viktig melding

Sanitæranlegg

I samarbeid med lag og foreninger har Vestvågøy kommune satt i gang flere tiltak for å kunne tilby sanitære fasiliteter til de som besøkende og de som benytter utfartsstedene våre. 

Oversikt over anlegg

Nedenfor er en oversikt over  kommunens egne og andre anlegg som er tilgjengelig for publikum på Vestvågøy. Alle anleggene er merket i Google Maps og Lofoten Avfallsseskap har også laget en oversikt over toaletter, søppel- og tømmeplasser i Lofoten gjennom prosjektet Clean Up Lofoten.

Ballstad - Allmenningskaia

Lokalisering (Google Maps)

Offentlig toalett

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Eiendomsdrift

Driftsavtale: Egen

Tilgjengelighet: Vinterstengt fra 01.10.21

Betaling: Ingen

Søppelhåndtering

Type: Restavfall

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Havn

Praktisk:

Betaling: Via GoMarina

Gravdal - Klokkarvika

Lokalisering (Google Maps)

Klokkarvika er et statlig sikret friluftlivsområde. Målet med sikring av friluftsområder er å sikre at attraktiv natur forblir tilgjengelige friluftslivsområder for befolkningen. Kommunen samarbeider med velforeningen på Gravdal om tilsyn og drift av området. 

Offentlig toalett

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Eiendomsdrift

Driftsavtale: Gravdal fotballklubb

Tilgjengelighet: Vinterstengt fra 01.10.21

Betaling: JA

Søppelhåndtering

Type: Restavfall

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Eiendomsdrift

Betaling: NEI

Leknes - Meieriet kultursenter

Lokalisering (Google Maps)

Offentlig toalett

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Eiendomsdrift

Driftsavtale: Egen

Tilgjengelighet:: Åpent i kultursenterets åpningstid (Meieriet er stengt for oppussing ut juni 2020)

Betaling: Ingen

Hauklandstranda

Lokalisering (Google Maps)

Haukland er et statlig sikret friluftlivsområde. Målet med sikring av friluftsområder er å sikre at attraktiv natur forblir tilgjengelige friluftslivsområder for befolkningen. Nærmere presentasjon av forvaltningen av området kan du lese her...

Offentlig toalett

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Hauklandstranda AS

Driftsavtale: Hauklandstranda AS

Tilgjengelighet:  Helårlig

Betaling: Kr. 20 med kort på dør

Søppelhåndtering

Type: Restavfall

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Eiendomsdrift

Driftsavtale: Egen

Betaling: Ingen

Servicesenter/café/tilsyn

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Hauklandstranda AS

Omfang: Sommercafé, ettersyn av området, tilrettelegging parkering og utplassering av benker og bålpanner.

 

 

Uttakleiv

Lokalisering (Google Maps)

På Uttakleiv er det private grunneiere som legger til rette for for de mange hundre tusen som besøker stedet hvert år. Dette gjøres igjennom Uttakleiv grendelag. I 2015 fikk grendelaget Vestvågøy kommunes miljøpris og i 2017 Nordland fylkes kulturlandskapspris og i 2019 den nasjonale kulturlandskapsprisen for det arbeidet de har lagt ned. Nærmere presentasjon av forvaltningen av området kan du lese her...

Offentlig toalett

Eier: Uttakleiv grendelag

Kontakt: Ståle Kato Olsen 

Tilgjengelighet: Åpent 1. mai - 15. oktober

Betaling: Betaling for parkering i området

Søppelhåndtering

Type: Restavfall

Eier: Uttakleiv grendelag

Kontakt: Ståle Kato Olsen

Tilgjengelighet: Åpent 1. mai - 15. oktober

Betaling: Betaling for parkering i området

Bobiltømming

Eier: Uttakleiv grendelag

Kontakt: Ståle Kato Olsen

Tilgjengelighet: Åpent 1. mai - 15. oktober

Betaling: Betaling for parkering i området

Hagskaret

Lokalisering (Google Maps)

Offentlig toalett og rasteplass

Eier: Statens vegvesen

Kontakt:

Praktisk: Åpnet 15. mai - 1. oktober. 

Betaling: Ingen

Skreda

Lokalisering (Google Maps)

Skreda rasteplass er en del av Nasjonal turistveg og ble gjenåpnet høsten 2018 etter en større oppgradering 

Offentlig toalett

Eier: Statens vegvesen

Kontakt:

Driftsavtale:

Tilgjengelighet: Åpent hele året

Betaling: Ingen

Søppelhåndtering

Type: Restavfall

Eier: Statens vegvesen

Kontakt: 

Praktisk:

Betaling: Ingen

Unstad

Lokalisering (Google Maps)

Vestvågøy kommune gikk i 2018 til innkjøp av mobilt toalett og i samarbeid med grendelaget på Unstad er dette etablert på parkeringsplassen ved ungdomshuset.

Offentlig toalett

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Eiendomsdrift

Driftsavtale: Unstad grendelag 

Tilgjengelighet: Vinterstengt fra 05.10.21

Betaling: Betaling for parkering i området (grendelaget).

Søppelhåndtering

Type: Restavfall

Eier: Vestvågøy kommune

Kontakt: Eiendomsdrift

Driftsavtale: Egen

Betaling: Betaling for parkering i området.

Eggum

Lokalisering (Google Maps)

Anlegget på Eggum er en del av Nasjonal turistveg og har fått en fantastisk plassering nedenfor borga. Nærmere presentasjon av forvaltningen av området kan du lese her...

Offentlig toalett

Eier: Statens vegvesen

Kontakt:

Driftsavtale:

Praktisk: Åpent mai til oktober

Betaling: Ingen

Søppelhåndtering

Type: Restavfall

Eier: Statens vegvesen

Kontakt: 

Praktisk:

Betaling: Ingen

Torvdalshalsen

Lokalisering (Google Maps)

Anlegget er en rasteplass og utkikkspunkt over området Borg, og er en del av Nasjonal turistveg.

Offentlig toalett

Eier: Statens vegvesen

Kontakt:

Driftsavtale:

Praktisk: Åpent hele året

Betaling: Ingen

Søppelhåndtering

Type: Restavfall

Eier: Statens vegvesen

Kontakt: 

Praktisk:

Betaling: Ingen

Tømmestasjon bobil

Eier: Statens vegvesen

Bøstad - Spar Borg

Lokalisering (Google Maps)

Vestvågøy kommune har avtale med butikken på borg om bruk av toalettfasilitetene. 

Offentlig toalett

Eier: Spar Borg

Driftsavtale: Spar Borg

Praktisk: Åpent i butikken åpningstider

Betaling: Ingen


Kvalitetskrav renhold kommunale anlegg

Den som har driftsavtale har ansvar for daglig renhold syv dager per uke i tidsperioden. I utgangspunktet utføres renhold mellom kl. 09.00 og 21.00, med daglig frekvens på 4 - 8 utførte renhold, spredt utover dagen. Det vises til distribuert informasjonen fra kommuneoverlegen. Det vil trolig bli dager hvor det er behov for mindre renhold enn 4 per dag, og dager der det blir behov for mer renhold enn 8 per dag. Det forutsettes at det gjøres løpende vurderinger/tilsyn som grunnlag for frekvensen som blir valgt.

Vestvågøy kommune leverer utstyr/renholdsartikler og renholdsleder fra Vestvågøy kommune vil bistå med faglig veiledning ved behov..

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03

Besøkssteder

Steder som har særskilt oppfølging fra Vestvågøy kommune i besøksforvaltningssammenheng (klikk på link for info):

Uttakleiv
Hauklandstranda
Eggum
- Unstad