Viktig melding

Høstvekka

Høstvekka er et årlig arrangement og ble førte gang arrangert da Leknes fikk bystatus i 2002. Arrangementet er nå videreutviklet til en ukeslang nærings- og kulturfestival som arrangeres i månedsskiftet august - september. Lofoten Countryfestival går av stabelen avslutningshelga i Høstvekka.

Videre får du informasjon om:

Festivaluka 2023

Høstvekka 2023 ble arrangert i perioden fredag 25. august og hadde siste arrangement søndag 3. september.

Program 2023 (55 små og store arrangementer)

Programmet for Høstvekka 2023 var svært omfattende. Det ligger tilgjengelig på Vest-Lofoten næringsforening sin nettside. Vi er nå inne i en evalueringsfase med tanke på videre utvikling og forbedring for arrangementet i 2024. Her er noen smakebiter fra evalueringen:

Fagkonferanser (13 stk)

Vi tok i år noen store skritt videre når det gjelder samfunn og næring, med totalt 13 fagseminarer/-konferanser:

IDRETTSKONFERANSEN- REISELIVSDEBATT - FAGLIG VORSPIEL PÅ STATS I VEST - SJØMATKONERANSEN - SAMFERDSELSKONFERANSEN - KAMPEN OM DE KLOKE HODENE - LEV & BO I LOFOTEN - FRAMTIDSVERKSTED FOR UNGDOM - ENERGILØSNINGER FOR LOFOTEN - PECHA-KUCH-AFTEN - INSPIRASJONSFOREDRAG OM SERVICE - SYKEHUSKONFERANSEN - TENK LOFOTEN DAGEN

Politiske debatter (8 stk)

Når det er valgår er Høstvekka en særlig aktuell arena for politisk debatt. Vest-Lofoten næringsforening arrangerte seks debatter gjennom uka, i tillegg til at Lofotposten inviterte til partilederdebatt på Meieriet, som ble strømmet på deres nettside. Krf inviterte også til åpent møtet med daværende næringsråd Linda Haukland. 

Lofoten Countryfestival (23 opptredener på 8 konserter av 10 artister for 5000 deltakere, arrangert av frivillige med 1600 dugnadstimer)

Lofoten Countryfestival er ryggraden i Høstvekkas kulturtilbud. Konsertene i Lofothallen fredag 1. og lørdag 2. september ble tidlig utsolgt og Festivalteltet i sentrum var også svært godt besøkt. 

Festivalteltet torsdag - LITTLE COUNTRY - EMMA SVENSSON - THE BOOTS BAND - THE NORWEGIAN CREEDENCE. Festivalteltet fredag - CAITLIN PALM - BIG B - THE BOOTS BAND - THE NORWEGIAN CREEDENCE. Festivalteltet lørdag - LITTLE COUNTRY - THE NORWEGIAN CREEDENCE. Lofothallen fredag - CARINA DAHL - CHARLIE  RACKSTEAD - EMMA SVENSSON - VASSENDGUTANE. Lofothallen lørdag - BIG B - TOO FAR GONE - KURT NILSEN - CAITLIN PALM. Borge kirke søndag - BIG B - EMMA SVENSSON - SALIG BLANDING

I tillegg bidro Lofoten Countryfestival med disse andre gratisarrangementene - BARNAS COUNTRYFESTIVAL - UNGDOMSKONSERT MED CARINA DAHL - KONSERT MED CAITLIN PALM FOR BEBOERE OG BRUKERE AV LEKNES BO- OG SERVICE.

Alt arbeid er utført på dugnad av ildsjeler og frivillige i IL BLEST - totalt rundt 1600 dugnadstimer er lagt ned i årets arrangement. 

Leveranse fra Meieriet kultursenter (20 arrangementer)

En av målsettingene til Høstvekka er å være med på å utvikle Meieriet Kultursenter. I samarbeidsavtalen mellom Vest-Lofoten næringsforening og Vestvågøy kommune heter det:

«Gjennom systematisk utviklingsarbeid er Meieriet kultursenter blitt en foretrukket partner for større arrangementer, møter og seminarer i Lofoten»

Meieriet kultursenter har under Høstvekka leid ut lokaler og teknisk infrastruktur til 13 arrangementer innendørs og hatt lydteknikk knyttet til 7 politiske møter utenfor Meieriet. 

Ukas økonomiske betydning (kostnad aktiviteter ca. kr. 7.380.000)

Evalueringen så langt viser at arrangementene under Høstvekka, unntatt Countryfestivalen, kjøpte varer og tjenester for over 1,5 millioner. I tillegg kommer egeninnsats (ikke-betalt arbeid) på over 900.000 kr.  De som hadde salgsboder og utstillere under Markedsdagene er ikke tatt med i denne beregningen.

Lofoten Countryfestival kjøpte tilsvarende for 4, 5 millioner kroner, hvorav om lag halvparten ble brukt lokalt.  Det er beregnet at det er lagt ned over 1600 dugnadstimer. Kalkulerer vi med en timespris på kr. 300 utgjør dette totalt 480.000 kroner.

Aktivitetene under Høstvekka og Lofoten Countryfestival kan da målsettes til ca. kr. 7.380.000. 

I tillegg kommer den ekstra omsetningen reiseliv, servicenæring og handelsstand har som følger av de svært mange tilreisende og lokale som kommer til Leknes/Vestvågøy.

Evaluering og idémyldring 24.10.23

Tirsdag 24/10 var et trettitalls personer samlet på Meieriet kultursenter for evaluering av årets arrangement, og idémyldring rundt nye muligheter for arrangementet. En unison forsamling var meget fornøyd med arrangementet i år og enig i at mye av forbedringspotensialet ligger i å bringe inn ungdom i planlegging og gjennomføringen av uka. Flere aktiviteter for barn og unge vil nok stå høyt på agendaen når Vest-Lofoten Næringsforening for alvor går i gang med planleggingen for 2024. 

Mye kreativitet og god stemning (les latter) under møtet i Fryseriet

Møtet i "Fryseriet" ble stødig ledet av Ståle Almenning fra Innoventi. Han tok deltakerne gjennom en kreativ prosess i forhold til fremtidens Høstvekka, der det ble jobbet med både forventninger, visjon og navnevalg. Styret og ressursgruppa for Høstvekka fikk mange gode innspill fra de fremmøtte til det videre utviklingsarbeidet. 

Ny daglig leder for Vest-Lofoten næringsforening fra 1/1-24, Aleksander Nordahl, takket forsamlingen for aktiv deltakelse gjennom tre kveldstimer og så frem til å ta tak i tilbakemeldingene så snart han er på plass. Vestvågøy kommune ser også frem til å fortsette det gode samarbeidet for utvikling av Høstvekka, som er forankret i samarbeidsavtalen for 2023-2025.

Organisasjon

Høstvekka er et eget arrangement som eies av Vest-Lofoten næringsforening/handelsrådet. Det er sammensatt en ressursgruppe som jobber med program og organisering av arrangementet.  Ressursgruppa for 2023 består av:

  • Sten Roger Sandnes, daglig leder Vest-Lofoten næringsforening (leder)
  • Hilde Grande, Vest-Lofoten næringsforening, handelsrådet
  • Reidar Samuelsen, BLEST Event AS/Lofoten Countryfestival
  • Roger Jensen, IL BLEST/Lofoten Countryfestival
  • Jann-Magne Kasteng-Jakobsen, Vestvågøy kommune, kultur
  • Sigve Olsen, Vestvågøy kommune, næring

Det leies inn konsulentbistand og tjenester til deler av planleggingen og gjennomføringen. Sentrale leverandører av utviklingstjenester har vært:

Finansiering

Høstvekka skal være tilgjengelig for alle, og de fleste arrangementene, spesielt for barn og unge, er gratis. Mye av planarbeid og gjennomføring er basert på frivillighet og støttespillere i næringslivet. Bedriftene viser stor velvillighet og det er inngått flere langsiktige avtaler. 

I 2023 inngikk Vest-Lofoten næringsforening og Vestvågøy kommune en avtale om utvikling av Høstvekka i perioden 2023 - 2025, med en totalramme på 1,5 millioner kroner (se avsnitt “Kunnskapsgrunnlag og forankring”)

Bakgrunn

Høstvekka, sammen med Lofoten Countryfestival, er et av de største arrangementene i Lofoten. I antall besøkende er det bare VM i Skreifiske som kan sammenlignes. Høstvekka er etter hvert blitt et tradisjonsrikt arrangement som strekker seg tilbake til 2002 da Leknes fikk bystatus.

Etter at Høstvekka 2020 ble avlyst tok IL BLEST/Lofoten Countryfestival og Vest-Lofoten næringsforening initiativet til at Høstvekka skulle bli noe mer. De mente det gjennom samarbeid og bredere engasjement var potensiale for å få til et større arrangement, med utvidet program innenfor kultur og næringsutvikling. Arendalsuka ble nevnt som målestokk. 

Målsetting

Gjennom Høstvekka ønsker vi å skape en møteplass som engasjerer og motiverer til utvikling, og som blir lagt merke til regionalt og nasjonalt.

Målene nås gjennom samskaping

Arrangementet har nå blitt et nettverksprosjekt som tar opp i seg gode prinsipper for samskaping som innovativ kraft. Næringsliv, frivillighet og kommunen jobber sammen for å skape møteplasser som engasjerer og motiverer til utvikling, og som blir lagt merke til både regionalt og nasjonalt. Dette bidrar til god folkehelse og er med på å skape bo- og bli-lyst i Vestvågøy kommune.

Målsettingen er forankret og utdypet i samarbeidsavtalen (PDF, 131 kB) mellom Vest-Lofoten næringsforening og Vestvågøy kommune.

Samskapingspartnere

Høstvekka har for mange vært ensbetydende med Countryfestivalen, mange tilreisende og liv og røre i Leknes. Countryfestivalen ble i 2019 tatt over av IL BLEST og da organisert i et eget AS; Lofoten Countryfestival AS, som i 2022 skiftet navn til BLEST Event AS. Dette store arrangementet, siste helga i Høstvekka, er helt ut basert på frivillig innsats og overskudd går i sin tilbake til idrettslaget.

Høstvekka er et eget arrangement i regi av Vest-Lofoten næringsforening/handelsrådet og skal være en overbygging som er med å skape aktivitet på Vestvågøy i en ellers roligere del av året. Det organiseres ulike aktiviteter i Leknes og omegn, hvor medlemsbedriftene støtter opp om ulike arrangementer gjennom arbeid, sponsing og/eller gjennom egne arrangementer.

Vestvågøy kommune stiller ressurser tilgjengelig i planlegging og gjennomføring av de ulike arrangementene, herunder nødvendige arealer for utendørsarrangementer.

Representanter fra BLEST Event AS, Vest-Lofoten næringsforening og Vestvågøy kommune utgjør sammen ressursgruppa for Høstvekka, og er med i planarbeidet sammen med prosjektledelsen for arrangementet.

Kunnskapsgrunnlag og forankring

Tidligere behandlede saker knyttet til Høstvekka.


Tidligere arrangementer

Her ligger et lite tilbakeblikk på tidligere arrangementer med Høstvekka i "ny drakt".

 

Høstvekka og countryfestivalen på nett

I tillegg til informasjon i denne artikkelen finner du informasjon her:

Kontakt

Sten Roger Sandnes
Styreleder Vest-Lofoten næringsforening
E-post
Mobil 90 72 66 41

Kontorsted: TENK Lofoten, Storvollveien 45, Leknes

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03

QR-kode program