Vestvågøy Turistinformasjon

Turistinformasjonen på Leknes er for tiden stengt for besøkende. Henvendelser kan gjøres på epost eller via Facebook/Messenger.

 

Ansvaret for for turistinformasjonen i Vestvågøy kommune er tillagt enhet Næring plan og utvikling v/næringssjef.  Målet er at turistinformasjonen skal ha nær kontakt med reiselivsaktørene og også være et bindeledd med kommunen i besøksforvaltningsarbeidet

For tiden har ikke kommunen en turistinformasjon som er åpen for besøkende. Henvendelser skjer på epost eller via Facebook. Bemannet turistinformasjon vil være på plass 1. juni 2022 og skal være plassert i Lofotsenteret.

Det er utarbeidet en nettside for turistinformasjonen på Vestvågøy. Denne svarer ut en del av de mest sentrale spørsmålene som kommer til turistinformasjonen. Informasjonen er på engelsk.

Historisk om driften av turistinformasjonen

2022

Vestvågøy kommune har gjennomført evaluering av hvilken driftsmodell som vil være mest hensiktsmessig fremover. Reiselivsnæringen har gjennom en undersøkelse som ble sendt ut 19/1-22 kommet med sine innspill og behov. Spørreundersøkelse ble sendt til 75 reiselivsbedrifter, herunder serveringssteder. Det kom inn 32 svar på undersøkelsen. Med bakgrunn i det arbeidet som er gjort valgte kommunen å utlyse drift av turistinformasjonen på nytt. Tilbudsinvitasjon ble sendt ut til seks aktuelle organisasjoner som hadde frist til 1. april med å levere tilbud. Kommunen mottok fire tilbud og etter evalueringsrunde ble Steinbiten Drift AS tilbudt å drive turistinformasjonen med økonomisk støtte fra Vestvågøy kommune. Steinbiten vil drive turistinformasjonen fra leide lokaler i Lofotsenteret med oppstart 1/6-22.

2019-2021

Etter utlysningsrunden valgte Vestvågøy kommune å anta tilbudet fra Signert Lofoten AS (SILO) som har lokaler i 1. etasje i Kultursentret. Avtale ble signert med oppstart fra 1. mai 2019. Etter en normal sommer- og høst med godt besøk i Lofoten kom koronapandemien vinteren 2020. SILO sa opp sin avtale om drift desember 2021 og trådte ut av avtalen 31.12.21

2018

Kommunen valgte høsten 2018 å stenge turistinformasjonen som følge av manglende bemanning og påfølgende innkjøpsstopp. Dette var ikke en ønsket  situasjon og uheldig for turistnæringen. Vestvågøy kommune inviterte derfor næringa til et dialogmøte og workshop 12/11-18 for å få innspill på beliggenhet, organisering og hvordan det bør jobbes videre. Hovedanbefalingene fra næringa var at driften burde være av kommersiell aktør, med lokaler i i 1. etasje, plassert en plass mellom de to rundkjøringen i Leknes sentrum. Dette lå da til grunn for utlysning av åpen tilbudskonkurranse på drift av turistinformasjon med kommunalt tilskudd.

Besøksstatistikk sommeren 2019

Sommeren 2019 var siste "normalsesong" før korona. Landfordeling av besøk på turistinformasjonen så da slik ut:

Besøk turistinformasjonen Leknes 2. mai - 20. august 2019

Kontakt

Vestvågøy Turistinformasjon
E-post
Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 481 55 003

Åpningstider

Stengt. Kun henvendelser pr. epost
eller via Facebook.