Viktig melding

Vestvågøy Turistinformasjon

Turistinformasjonen på Leknes åpnet i Lofotsenteret 1. juni. Steinbiten Drift AS driver turistinformasjonen med økonomisk støtte fra Vestvågøy kommune.

June Remmen er fra 1. september 2022 daglig leder for turistinformasjonen.   

 Ansvaret for for turistinformasjonen i Vestvågøy kommune er tillagt enhet Næring plan og utvikling v/næringssjef.  Målet er at turistinformasjonen skal ha nær kontakt med reiselivsaktørene og også være et bindeledd med kommunen i besøksforvaltningsarbeidet

Erfaringer juni - august 2022

Under kommunens reiselivsmøte 26. september presenterte Steinbiten Drift AS besøkstall og erfaringer fra i sommer, uke 22 - 35. Turistinformasjonen på Leknes ligger med et snitt på 68 besøkende pr dag lavere enn turistinformasjonene i Flakstad (162) og på Reine (112). Fra 2019, det siste normalåret, er nedgangen i besøket i Vest-Lofoten på ca. 30%  Det er besøkende fra 38 nasjonaliteter, med Tyskland klart på topp foran Norge og Frankrike. Spania har hatt en stor tilbakegang. 

Besøk pr uke på turistinformasjonen i Lofotsenteret.
Besøk turistinformasjonene i Moskenes (blå), Flakstad (grønn), Vestvågøy (grå) 
Nasjonaliteter registrert på de tre turistinformasjonene i Vest-Lofoten. "Unknown" er personer registrert innom, men som de ikke har klart å komme i kontakt med for å avklare nasjonalitet. 
Det er ikke gjennomført full evaluering av drift og besøkstall. Det er fortsatt besøkende ut over høsten og tidlig vinter og evaluering vil bli gjort før nyåret.

Nettside om Vestvågøy for besøkende

Det er utarbeidet en nettside for turistinformasjonen på Vestvågøy. Denne svarer ut en del av de mest sentrale spørsmålene som kommer til turistinformasjonen. Informasjonen er på engelsk.

Historisk om driften av turistinformasjonen

2022

Vestvågøy kommune har gjennomført evaluering av hvilken driftsmodell som vil være mest hensiktsmessig fremover. Reiselivsnæringen har gjennom en undersøkelse som ble sendt ut 19/1-22 kommet med sine innspill og behov. Spørreundersøkelse ble sendt til 75 reiselivsbedrifter, herunder serveringssteder. Det kom inn 32 svar på undersøkelsen. Med bakgrunn i det arbeidet som er gjort valgte kommunen å utlyse drift av turistinformasjonen på nytt. Tilbudsinvitasjon ble sendt ut til seks aktuelle organisasjoner som hadde frist til 1. april med å levere tilbud. Kommunen mottok fire tilbud og etter evalueringsrunde ble Steinbiten Drift AS tilbudt å drive turistinformasjonen med økonomisk støtte fra Vestvågøy kommune. Steinbiten driver turistinformasjonen fra leide lokaler i Lofotsenteret med fra 1/6-22.

2019-2021

Etter utlysningsrunden valgte Vestvågøy kommune å anta tilbudet fra Signert Lofoten AS (SILO) som har lokaler i 1. etasje i Kultursentret. Avtale ble signert med oppstart fra 1. mai 2019. Etter en normal sommer- og høst med godt besøk i Lofoten kom koronapandemien vinteren 2020. SILO sa opp sin avtale om drift desember 2021 og trådte ut av avtalen 31.12.21

2018

Kommunen valgte høsten 2018 å stenge turistinformasjonen som følge av manglende bemanning og påfølgende innkjøpsstopp. Dette var ikke en ønsket  situasjon og uheldig for turistnæringen. Vestvågøy kommune inviterte derfor næringa til et dialogmøte og workshop 12/11-18 for å få innspill på beliggenhet, organisering og hvordan det bør jobbes videre. Hovedanbefalingene fra næringa var at driften burde være av kommersiell aktør, med lokaler i i 1. etasje, plassert en plass mellom de to rundkjøringen i Leknes sentrum. Dette lå da til grunn for utlysning av åpen tilbudskonkurranse på drift av turistinformasjon med kommunalt tilskudd.

Kontakt

Vestvågøy Turistinformasjon
E-post
Mobil 90 02 03 29
Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03

Åpningstider

man-fre 1000 - 1900
lørdag 1000 - 1600
søndag stengt

Adresse

Lofotsenteret
Storgata 8, 8370 Leknes