Viktig melding

Vestvågøy Turistinformasjon

Turistinformasjonen på Leknes drives av Steinbiten Drift AS med økonomisk støtte fra Vestvågøy kommune. 

June Remmen er daglig leder for turistinformasjonen.

Ansvaret for for turistinformasjonen i Vestvågøy kommune er tillagt enhet Næring plan og utvikling v/næringssjef.  Målet er at turistinformasjonen skal ha nær kontakt med reiselivsaktørene og også være et bindeledd med kommunen i besøksforvaltningsarbeidet

Sesongen 2023

Turistinformasjonen har hatt godt besøk og sesongen startet rett etter 17. mai og varte til langt ut i oktober.  Jevnt over var besøket 50% over fjoråret, det har til tider vært svært hektisk, spesielt på dager med cruiseskip. De ansatte i sommer har behersket engelsk, tysk og italiensk. Det er ført statistikk på hvilke språk/land som henvender seg til turistinformasjonen. I juni var det ca 1500 henvendelser og begge månedene juli og august hadde om lag 2000 henvendelser. Dette fordelte seg slik på språk:

Steinbiten Drift AS har levert rapport til Vestvågøy kommune for driften og har der også samlet tilbakemeldinger fra turister om hva som er behov og hva de etterspørrer, men ikke finner. Dette vil bli brukt i evaluering sammen med reiselivet.

Nettside om Vestvågøy for besøkende

Det er utarbeidet en nettside for turistinformasjonen på Vestvågøy. Denne svarer ut en del av de mest sentrale spørsmålene som kommer til turistinformasjonen. Informasjonen er på engelsk.

 

Historisk om driften av turistinformasjonen

2022

Vestvågøy kommune gjennomførte evaluering av driftsmodell hvor også reiselivsnæringen, gjennom en undersøkelse januar-22, fikk kommet med sine innspill og behov. Spørreundersøkelse ble sendt til 75 reiselivsbedrifter, herunder serveringssteder. Det kom inn 32 svar på undersøkelsen. Med bakgrunn i dette valgte kommunen å utlyse drift av turistinformasjonen på nytt. Tilbudsinvitasjon ble sendt ut til seks aktuelle organisasjoner hvorpå det kom inn fire tilbud. Det ble inngått avtale med Steinbiten Drift AS om om drift med økonomisk støtte fra Vestvågøy kommune fra 1/6-22.

2019-2021

Etter utlysningsrunden valgte Vestvågøy kommune å anta tilbudet fra Signert Lofoten AS (SILO) som har lokaler i 1. etasje i Kultursentret. Avtale ble signert med oppstart fra 1. mai 2019. Etter en normal sommer- og høst med godt besøk i Lofoten kom koronapandemien vinteren 2020. SILO sa opp sin avtale om drift desember 2021 og trådte ut av avtalen 31.12.21

2018

Kommunen valgte høsten 2018 å stenge turistinformasjonen som følge av manglende bemanning og påfølgende innkjøpsstopp. Dette var ikke en ønsket  situasjon og uheldig for turistnæringen. Vestvågøy kommune inviterte derfor næringa til et dialogmøte og workshop 12/11-18 for å få innspill på beliggenhet, organisering og hvordan det bør jobbes videre. Hovedanbefalingene fra næringa var at driften burde være av kommersiell aktør, med lokaler i i 1. etasje, plassert en plass mellom de to rundkjøringen i Leknes sentrum. Dette lå da til grunn for utlysning av åpen tilbudskonkurranse på drift av turistinformasjon med kommunalt tilskudd.

Kontakt

Vestvågøy Turistinformasjon
E-post
Mobil 90 02 03 29
Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03

Åpningstider

man-fre 1000 - 1900
lørdag 1000 - 1600
søndag stengt

Adresse

Lofotsenteret
Storgata 8, 8370 Leknes