Viktig melding

Kommunens næringsfond

Vestvågøy kommune har et næringsfond som tilføres midler gjennom kommunestyrets budsjettbehandling. Søknadsfrist for 2024 var 1. mars. Søknadene er behandlet og svar er sendt ut alle søkere. Se behandlingen nedenfor.

Om næringsfondet

Næringsfondet skal, gjennom ansvarlig lån og/eller tilskudd, nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme nyetableringer, trygge eksisterende arbeidsplasser/bedrifter og bosettingen i Vestvågøy kommune. Med bedrifter forstås alle som driver næringsvirksomhet innen primær-, sekundær-, eller tertiærnæringer, enkeltvis eller flere sammen. 

Grønne prosjekter

En del av midlene på fondet er øremerket prosjekter innen energi og miljø som er med på å bygge opp under målsettingene til "De grønne øyene". 

Krav til søknaden

Ved søknad om støtte fra næringsfondet gjelder følgende generelle krav og retningslinjer.

Søknadsportal (lukket)

Søknaden leveres elektronisk via søknadsportalen:

regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist

Søknadsportalen er lukket.

Behandling av søknaden

Søknadene blir behandlet i næringsutvalget.

Historisk - tidligere behandlinger

Oversikt over tidligere utlysninger og behandlinger.

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03