Viktig melding

Reiseliv

- fantastisk potensiale for bærekraftig utvikling på Vestvågøy

Stor nasjonal betydning

Kristin K. Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv beskriver reiselivets betydning for Norge i en artikkel i kommunal-rapport.no 21.06 2018 (redigert utdrag):

Høy sysselsettingeffekt
Reiseliv er en viktig sysselsettingsmotor rundt om i norske kommuner. Reiselivet har 160.000 årsverk i dag, mer enn oljeboring, fiskeoppdrett og landbruk til sammen.

Betydelig inntektskilde
Inntektene fra reiseliv er nesten tre ganger så høye som skatten fra sjømatnæringen (1,6 milliarder) – som også inkluderer oppdrett, fiskeri og industriforedling

Gjør kommunen attraktivt
Reiselivet er avgjørende for å skape bolyst. En kommune uten reiseliv vil slite med å holde på sine innbyggere.

Bidrar til integrering og arbeidsplasser for unge
I reiseliv er hver tredje ansatt under 24 år, og 41 prosent har utenlandsk bakgrunn. Det viser at reiselivet er en stor ungdoms- og integreringsnæring.

Vestvågøy har et fantastisk potensiale

Reiselivet har de senere årene blitt en stadig viktigere del av næringslivet og bidrar betydelig til sysselsettingen og kommunens inntekter. Vi har mye å by på og har mulighet til å videreutvikle reiselivet på en bærekraftig måte. Reiseliv er et satsingsområde i Vestvågøy kommune.

Regionsentrum Leknes
Innerst i Buksnesfjorden, mellom grønne enger og fjell finner vi Leknes som er Vestvågøys administrasjonssenter og et sentrum for handel. Leknes har et godt utbygd servicetilbud og områdene like rundt Leknes er ypperlige for turer og det er opparbeidet stier og løyper for både sommer- og vinterbruk. 

På innersida
Ballstad er Lofotens største aktive fiskevær. Her finner man tilbud innen rorbuferie, flere spisesteder og variert aktivitetstilbud, spesielt turistfiske. Ballstad har fått betegnelsen "typisk turiststed" noe som betyr at lokal matbutikk har søndagsåpent i sommerperioden. På den andre siden av utløpet av Buksnesfjorden  finner vi Mortsund med den største overnattingsbedriften på Vestvågøy og Ure med rorbuer og sjøhus. Stamsund er et kultursentrum for gallerier, teater og samtidig et levende fiskevær. Hurtigrute har anløp i Stamsund og vi finner rorbuer, hotell og restauranttilbud. Alpianalegget er også blitt kjent, spesielt blant de som driver med snowboard. Langs Valbergveien, som er en foretrukket vei for syklende i Lofoten, er det små strender, flotte turmuligheter og overnattingstilbud. Det er lagt til rette for å ri og gå over fjellet til gårdene i Borge.

I Borge
Midt blant frodige landbruksområder på Borg ligger Lofotr Vikingmuseum. Museet viser funn basert på arkeologiske utgravninger på Borg og viser hvordan vikingene levde på Vestvågøy for 1000 år siden. For Vestvågøy er landbruk en viktig næring, og det gjenspeiles gjennom lokale matprodusenter. Ikke langt fra Borg ligger gårdsysterier som lager sine lokalproduserte, premierte oster og urter m.m.

På yttersida
Ikke langt fra Leknes ligger Skreda, med nye og moderne fasiliteter for turister, spesielt for de som ønske å fiske i Nappsstraumen. Den kritthvite stranda på Haukland må alle få med seg og på Uttakleiv jobber grendelaget for å legge til rette for at lokalbefolkning og turister skal trives mens de ser på ei sol som ikke går ned. På Tangstad kan folk fra hele verden ta med seg jobben, bo over tid, og utnytte muligheten i hav og på fjell. På Eggum står skulpturen «Hodet» og en borg fra krigens dager, et godt utkikkspunkt mot uendelig hav og midnattsol. På Unstad surfer mennesker fra hele verden på en av verdens mest spektakulære surfestrender og får tilbud om profesjonell opplæring og mat og forfriskninger når dagen er omme. 

Midt i Lofoten
Plassert midt i verdens vakreste øyrike, med gode kommunikasjoner i alle retninger, er muligheten for utvikling av god sameksistens mellom reiselivet, andre næringer og lokalbefolkningen meget gode.

Satser på mat og naturbaserte opplevelser

Det har vært en langsiktig satsing på å løfte lokal produksjon og heve kvaliteten på matopplevelsene i Lofoten. I dag er Lofoten godt kjent som matregion gjennom arbeidet gjort av LofotMat SA. Det jobbes også aktivt for utvikling av reiselivet gjennom prosjekter som Destinasjon Ballstad

I Kommuneplanens samfunnsdel er målsettingen at Vestvågøy skal være en destinasjon for mat, reiseliv og naturbaserte opplevelser og aktiviteter. Dette gjøres gjennom:

  • Deltar aktivt i lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid for å utvikle reiselivet i Vestvågøy og Lofoten
  • Støtter Destination Lofoten som felles verktøy for markedsføring og utvikling
  • Videreutvikler samarbeid med reiseliv, opplevelsesnæringene, landbruk og fiskeri og skaper nye tilbud og produkter fra lokale reiselivsbedrifter
  • Bidrar til utvikling av Lofoten kulinariske institutt
  • Fremmer lokale aktører, tradisjoner og råvarer overfor reiselivsmarkedet
  • Bidrar til sysselsettingen innenfor reiselivet
  • Bidrar til næringsrettet stedsutvikling
  • Bidrar til økning i overnattingskapasiteten

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03