Viktig melding

Næringsnettverk Lofoten

Næringsansvarlige i de seks Lofotkommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan har etablert et samarbeidsnettverk for å styrke næringsarbeidet i regionen.

Kontaktpersoner Aktivitetslogg Møtefrekvens Linker

Bakgrunn

Kommunene i Lofoten har lenge blitt oppfordret til å etablere et felles samarbeid. Etter initiativ fra Røst kommune har næringsansvarlige i alle kommunene i Lofoten etablert kontakt over teams for å løse felles utfordringer under pandemien. Gjennom møtene har det blitt avdekket flere potensielle samarbeidsmuligheter. Det er mange år siden det har vært et samarbeid på tvers av hele Lofoten for næringsutvikling.

Samarbeidsområder

Det er identifisert følgende områder hvor regionen kan ha særlig nytte av tettere samarbeid.

  • Regionale utviklingsprosjekter
  • Planverk
  • Informasjonsarbeid 
  • Virkemiddelapparatet
  • Besøksforvaltning
  • Utvikling sjømatnæring
  • Bedriftsnettverk
  • Fiskerihavner
  • Samferdselsspørsmål
  • Kompetanseutvikling og -utveksling

AnkerKontaktpersoner


Røst kommune

Røst kommune

Regine Berglund
Næringssjef / Programleder for omstillingsprogrammet Røst

M: 994 94 585
E: regine.berglund@rost.kommune.no
 

Link til næringsplan 

 


Værøy kommune

Værøy kommune

Kristina Aasprong Olsen
Næringsrådgiver

M: 934 80 548
E: kristina.aasprong.olsen@varoy.kommune.no

 

Link til næringsplan

 


Moskenes kommune

Moskenes kommune

Matias hana
Konstituert Plan- og næringssjef

M: 959 96 553
E: matias.hana@moskenes.kommune.no

 

 

 


Flasktad kommune

Flakstad kommune

Jørn Aarsland
Næringssjef

M: 920 54 893
E: jorn.aarsland@flakstad.kommune.no

 
 

 


 

Vestvågøy kommune

Vestvågøy kommune

Sigve Olsen
Næringssjef

M: 481 55 003
E: sigve.olsen@vestvagoy.kommune.no

 

Link til næringsplan

 


Vågan kommune

Vågan kommune

Julie Brattli Steinvik
Næringssjef

M: 480 85 129
E: julie.brattli.steinvik@vagan.kommune.no

 

 

 


Siste møte i nettverket 7. september ønsket vi Matias Hana velkommen som ny fra Moskenes. I dette møtet deltok også Jørn fra Flakstad, Kristina fra Værøy og Sigve fra Vestvågøy. Regine fra Røst hadde meldt forfall. Julie, ny næringssjef i Vågan, hadde ikke startet på dette tidspunktet.

Anker Aktivitetslogg

AnkerMøtefrekvens

Næringsnettverket møtes en gang i måneden på Teams og tar sikte på to fysisk møter i året. Møtene sirkulerer og det første var  i Henningsvær 2 - 3/12-21. 

AnkerLinker og dokumenter