Viktig melding

Kulinarisk arena Lofoten

Kulinarisk opplevelse på Lofoten Food Studio    Utdanningsråden i Nordland lanserte høsten 2017 ideen om et kulinarisk senter for Lofoten med lokalitet i Vestvågøy, og med tilknytning til Vest-Lofoten videregående skole. Bakgrunnen er at elevtallet og søkningen til opplæring innen restaurant- og matfag er i nedgang, og det er behov for å gjøre en ekstra innsats for å sikre nok kompetanse for framtiden.

Lofoten en av Nordlands fremste reiselivsdestinasjoner, der fylkesstrategien for reiseliv og opplevelsesnæringer (20171-21) fremmer “Mat, kultur og natur! Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse”.

På denne bakgrunnen fikk Vestvågøy kommune, Vest-Lofoten videregående skole og LofotenMat SA i 2019 midler til et forprosjekt som skal legge til rette for et kulinarisk senter i Lofoten. En faglig referansegruppe har vært rådgivende i arbeidet. Gruppa har bestått av tre representanter for hhv. kokkenæringa, Destination Lofoten og Lofoten Reiselivsfagskole.

Prosjektet har undersøkt hvilket nettverk, visjon og innhold krever utviklingen av et innovativt og bærekraftig kulinarisk senter for Lofoten.

Her (PDF, 2 MB) kan du lese sluttrapporten fra prosjektet, mens hovedfunn oppsummeres under. 

Sentrale funn i forprosjektet

  • En kulinarisk arena med en administrativ, faglig ressursperson

Det finnes mange og sterke nettverk i og mellom sentrale sektorer som matprodusenter, restaurant og kjøkken, opplevelsesindustri for øvrig, og offentlige myndigheter. Å jobbe systematisk med rekruttering til faget og yrket krever imidlertid ressurser til å koordinere de mange tiltakene som bør samvirke for å styrke en kulinarisk regional utvikling. Her er en kulinarisk arena med en fagressurs til å koordinere – en plattform og nøkkel til samordning og samhandling innen og mellom sektorer og bransjer, og for koordinering av tjenester, tilbud og aktiviteter.

  • Forankring er en nøkkel, ikke mindre så i hovedprosjekt

I forprosjektet har vi søkt å gå bredt ut for så å snevre inn et nettverk av personer og institusjoner som kan ankre en kulinarisk arena for Lofoten. Det er gjennomgående interesse, entusiasme og energi til å løfte Lofoten som kulinarisk region, men som gjenkjennelig er, er det lite tid og overskudd til å gå aktivt og helhjertet inn i nye prosjekter med komplekse problemstillinger, når hverdagen krever ens tid og oppmerksomhet. Forprosjektet har fått uvurderlig hjelp av interessante og spennende personer som har gitt innspill til hva en Kulinarisk arena kan være. Et hovedprosjekt må finne ut hvordan en kulinarisk arena skal kunne favne helhetlig, og hvorvidt eller hvor langt det skal spisse seg mot enkelte aktører.

  • Vi må balansere mellom tradisjon og innovasjon

En kulinarisk arena må kunne spille på våre naturressurser, men Lofoten som kulinarisk opplevelsesregion trenger ikke være fast i det historiske og tradisjonelle matfatet. Den kan også gi nye opplevelser basert på råvaren: fisken, sauen, grønnsakene, og alt annet som trivs og vokser i nord. Kokker fra andre matkulturer kan bidra i nyskaping i regionen basert på våre naturlige og kulturelle ressurser. Et større nordisk/nord-atlantisk samarbeid kan også bidra til å utforske denne muligheten.      

  • Organisering og ambisjonsnivå må kanskje være både traust og dristig

I forprosjektet har vi fått mange spennende og gode ideer til måter å etablere Kulinarisk arena på som er fristende. Men gitt at det overordnede målet er rekruttering, som krever stor innsats fra de offentlige myndighetene, må det også edruelighet til om hva som kan gjøres. Det krever tid og pengeressurser å koordinere aktører til å trekke i samme retning og samordne lærlingeordninger, samarbeide om lønnsomme avtaler om bruk av lokalmat på serveringssteder og samarbeid derom, og lokaler som kan være mer symbolbygg for en kulinarisk arena i Lofoten.