Kunngjøring - mindre endring Storgata Leknes

I forbindelse med prosjektering av Storgata, i Leknes sentrum, er det behov for å ta inn justeringer og mindre endringer i gateløpet og rundkjøringen, i reguleringsplanen Storgata PID 201603 og PID 201702.

Klikk for stort bilde 

I møte i forvaltningsutvalget 17/9/19 ble det vedtatt at rundkjøringen i reguleringsplanen for Storgata, skal endre rundkjøring til en mindre radius.

Storgata har hatt flere trafikale og sikkerhetsmessige utfordringer i møte mellom biltrafikk og myke trafikanter. I samsvar med nasjonale retningslinjer ønsker kommunen å tilrettelegge for økt bruk av sykkel ved å anlegge sykkelstier. Som ledd i dette vil fortau, gangsoner, fotgjengeroverganger og sykkelsti bli tydelig definert. Fotgjengere skal prioriteres ved å sanere en rekke adkomster langs gata og fysiske tiltak etableres for å redusere farten til biltrafikken i gata. Videre har planen i nord og i sør sikret nye og eksisterende adkomster som følge av kantsanering til gang og sykkelvei.

Les hele kunngjøringen med dokumenter her...

Kontakt

Eva-Mari Rahkola
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 40