Viktig melding

Vest-Lofoten Næringsforening

- sammen er vi sterke

Vest-Lofoten Næringsforening er en interesseorganisasjon for næringslivet i kommunene Vestvågøy, Flakstad og Moskenes. Næringsforeningens  oppgave er å bedre rammebetingelsene for næringslivet og være næringslivets talerør i ulike fora.

Fra 1/1-19 opphørte foreningene i Flakstad og Moskenes gikk inn i felles forening som skiftet navn fra Vestvågøy Næringsforum til Vest-Lofoten Næringsforening. 

Foreningen har følgende bransjegrupper:

  • Fiskeri
  • Reiseliv
  • Handel

Særlige fokusområder er:

  • Flyplass
  • E10
  • Sykehus
  • Rammebetingelser

Vestvågøy kommunes næringssjef møter som observatør på næringsforeningens styremøter.

Kontaktinformasjon

Vest-Lofoten næringsforening
Kontorsted: Lofoten Bio Centre
Storeidøya 60, 8370 Leknes

Daglig leder: Aleksander Nordahl, 913 38 186, aleksander@vlnf.no
Leder bransjegruppe reiseliv: Ingunn Rasmussen,  ingunn@home-as.no
Leder bransjegruppe fiskeri: Hanna Sverdrup, 476 20 826, hanna@tenklofoten.no
Leder bransjegruppe handel: Kjersti F. E. Krüger, 908 90 076, kjersti.kruger@coop.no

Kontakt

Aleksander Nordahl
Daglig leder Vest-Lofoten næringsforening
Mobil 91 33 81 86

Kontorsted: Lofoten Bio Centre, Storeidøya 60, Leknes

Sten Roger Sandnes
Styreleder Vest-Lofoten næringsforening
E-post
Mobil 90 72 66 41

Kontorsted: TENK Lofoten, Storvollveien 45, Leknes